Stenografický zápis 13. schůze, 1. února 2011

(Schůze zahájena ve 14.03 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Martin Pecina
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Bublan
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Vojtěch Filip
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.59 hodin.)
(V 15.03 hodin předsedkyně PSP Miroslava Němcová sdělila, že podle informatiků je problém větší a budou potřebovat pauzu alespoň čtvrt hodiny. Prodloužila přestávku do 15.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.15 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.47 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Vojtěch Filip


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 136/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Šidlo


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Jan Látka
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák


37. Vládní návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 230/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Kaslová


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 231/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Suchá
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Marek Benda


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Josef Novotný st.
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


37. Vládní návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 230/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 231/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

Poslanec Petr Gazdík
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 18.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP