(18.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ale politika přece není něco zpozdilého. Politika je, že ne já, ale dokonce do mé kanceláře v Ostravě přijde delegace doktorů, kteří po mně chtějí, abych tu situaci řešil. Že je tam celá řada znepokojených lidí. Přísahám, že bych raději už měl adventní dobu a toto si odpustil. Já nemám žádnou zvláštní potřebu tady vytřískávat kapitál nebo zneužívat situace ve prospěch opozice, ale ten problém tady reálně věcně je. On není vymyšlený.

Nevím, jak to máte tady v Praze, ale u nás to v regionu je. Tam říkám, šesti sedmi nemocnic hrozí, že se zhroutí. Mluví se o tom úplně vážně a já nejsem schopen těm lidem říci: Nedělejte si starosti, to dopadne dobře. On tady pan ministr dneska řekl, že doktoři jsou nakonec seriózní lidé, že se od nich dá čekat, že si to nakonec rozmyslí, že se nakonec nic nestane, protože oni nás jen tak straší. To je to, co si z toho máme vzít - že se snad nic nestane? Že nakonec ti, kterým se 1. března něco stane, tak se o ně někdo postará? Prostě se nic neděje?

Jestli pan ministr říká toto jako odpověď na to, co nás znepokojuje, a ten problém přesáhl rozměr výboru pro zdravotnictví, protože to je daleko širší. Oni už se ani teďka ti občané neptají, jestli já zrovna pracuji ve výboru pro zdravotnictví, všech se ptají, protože to všechny straší. Zdraví je pro ně strašně vážná věc. Takže to je skutečně politický problém par excellence. A vy nemůžete říkat: nepolitizujte to! To potom tady zase nemusíme vůbec být, jestli o tomhle nebudeme mluvit. Opakuji vám: tohle jsme si nevymysleli ani nás to netěší! Vždyť pro ty naše hejtmany, krajské zastupitele to přece není žádná legrace. Vždyť tam sedíme často z různých politických stran a budeme to muset nějak řešit. Ten problém je prostě společný a všem spadne na hlavu!

Já chci jenom říci panu ministrovi, že pokud nám tady dnes říká, že on si myslí, že lékaři jsou seriózní, že nakonec je to jenom 20 %, že oni si to nakonec většinou rozmyslí, že to nakonec nějak dobře dopadne, tak na sebe bere velikou odpovědnost. Já bych si přál, aby tento optimistický odhad byl pravdivý. V opačném případě si nedovedu představit, jak se s tou odpovědností vyrovná! (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zdá se, že nikdo s přednostním právem už nechce vystoupit. Před hlasováním ještě zagonguji, aby mohli přijít kolegové, abychom mohli rozhodnout o pořadu 10. schůze...

 Nyní budeme hlasovat o návrhu pořadu 10. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Ještě vidím, že přicházejí poslanci do sálu. Počkám ještě chviličku. Prosím, abyste se všichni posadili do svých lavic, abych mohla zahájit hlasování...

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3: z přihlášených 189 pro 81, proti 100, neschválili jsme pořad této schůze.

 

Já tuto schůzi tímto končím. Další schůze bude zahájena v 18.30 hodin.

 

(Schůze ukončena v 18.14 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP