Začátek schůze Poslanecké sněmovny
21. prosince 2010 v 16.30 hodin
Přítomno: 189 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dovolte mi, abych zahájila 10. schůzi Poslanecké sněmovny. Tuto schůzi jsem svolala podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 43 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů ve středu 15. prosince tohoto roku.

Nejprve vás požádám, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Nahlaste mi zároveň, prosím, kdo máte kartu náhradní.

Ráda bych vás také upozornila, že dnes se budete muset třikrát podepsat a osvědčit tak svou přítomnost na tomto jednacím dni. Jedna schůze již proběhla, podpisové listiny té druhé schůze jsou připraveny. Zároveň před třetí schůzí vás také ještě poprosím, abyste se podepsali.

 

Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom jimi určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Františka Laudáta. Má někdo jiný návrh na ověřovatele? Nevidím žádný takový návrh, proto budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 1. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli této schůze byli pan poslanec Jiří Dolejš a pan poslanec František Laudát. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1, přítomno 124, pro 106, proti 1. Ověřovatele jsme tedy schválili. Konstatuji, že jsme ověřovateli 10. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Františka Laudáta.

 

Omluvy z dnešního jednání - dovolte, abych odkázala na ty omluvy, které padly v předchozí schůzi. Žádná jiná mi doručena nebyla, proto platí ty omluvy, které byly oznámeny v úvodu 11. schůze Sněmovny.

Přistoupíme nyní k stanovení programu 10. schůze. Návrh je uveden na pozvánce. Prosím, abychom si nejprve odhlasovali, že dnes budeme jednat a hlasovat i po 21. hodině.

Já ještě čekám, že přijde pan kolega Sobotka. Před hlasováním o pořadu schůze se hlásí ještě pan kolega Bohuslav Sobotka.

 

Nyní je zde návrh, na němž jsme se domluvili ráno na grémiu, že budeme dnes jednat a hlasovat do skončení celého programu, tedy i po 21. hodině.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2, přítomno 145, pro 120, proti 3. Tento návrh jsme schválili.

 

Nyní bychom měli rozhodnout o pořadu uvedeném na žádosti, ale o slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně. (Plénum upozorňuje na nefunkčnost mikrofonu.) Kolegové, už se podařilo zprovoznit ozvučení? (Souhlas.) Děkuji.

Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych vás seznámil s důvody, které vedly poslanecký klub ČSSD k tomu, aby inicioval svolání této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k akutní krizi v systému zdravotní péče. Proč jsme zvolili tento mimořádný nástroj? Chci jasně říci, že sociální demokracie v uplynulých měsících opakovaně na schůzích Poslanecké sněmovny, ale také na tiskových konferencích upozorňovala na to, že ve zdravotnictví rostou krizové projevy nedostatku finančních prostředků.

V tuto chvíli probíhá rozsáhlá, v zásadě bezprecedentní akce celé řady nemocničních lékařů Děkujeme, odcházíme. Ten počet lékařů, který se účastní této akce, se, zdá se, velmi rychle blíží čtyřem tisícům, což je v této chvíli už asi 25 % z toho počtu lékařů, kteří pracují v nemocnicích. V systému se projevuje celá řada dalších problémů, které souvisejí s rostoucím nedostatkem finančních prostředků. Odkládají se náročné operace. Roste nespokojenost nejenom lékařů, ale i středního zdravotního personálu s odměňováním. Roste riziko prohloubení zadlužení lůžkových poskytovatelů zdravotní péče.

Sociální demokracie naléhavě upozorňuje vládu už několik měsíců na to, že vláda musí konat. Podle našeho názoru je důležité, aby vláda přijala rychlý, realistický krizový plán, který by vedl k tomu, že se vyloučí negativní dopady krize ve zdravotnictví na zdraví a životy našich občanů. Vláda má odpovědnost za to, aby lidé měli přístup ke kvalitní a dostupné zdravotní péči. Hrozí, že v důsledku stupňujícího se protestu lékařů bude někdy na přelomu března, respektive února a března ohrožen přístup celé řady pacientů ke kvalitní a dostupné zdravotní péči. Jestliže odejde kritické množství lékařů, tak v celé řadě nemocnic nebude možné takovouto péči dostatečně kvalitně a v dostatečném rozsahu zajistit.

My jsme na toto téma opakovaně upozorňovali. Bohužel jak ze strany ministra zdravotnictví, tak ze strany vlády jako takové se nikdy zatím nedostavila adekvátní reakce. Ministr zdravotnictví nejprve na hromadné odchody lékařů reagoval tím, že pohrozil demisí. Toto nemělo na probíhající protest žádný vliv. Poté ministr zdravotnictví obvinil kraje z toho, že údajně nesou odpovědnost za problémy, které existují v personální oblasti, a že by kraje měly celou tuto věc vyřešit. Poté ministr zdravotnictví prohlásil, že v případě, že lékaři skutečně v takovémto počtu odejdou, bude vláda hledat nějaké mimořádné zdroje na to, aby situaci řešila.

Podle mého názoru je to velmi nešťastný přístup, protože ani jedno z těchto prohlášení, ani žádný jiný krok ministra zdravotnictví protestní akci ani nezastavil, ani neomezil z hlediska jejího rozsahu. My se v tuto chvíli pohybujeme volným pádem. Tušíme, co se stane na přelomu února a března. Máme tady vládu, která by měla jednat, ale vláda adekvátním způsobem nejedná. My jako opoziční strana, jako sociální demokraté, máme vlastně několik málo omezených možností, jak můžeme vládu na tento problém upozornit. Jsou to interpelace. Ty jsme využili. Jsou to řádné schůze Poslanecké sněmovny. Ty jsme využili. Je to tato mimořádná schůze Poslanecké sněmovny a podnikáme tento pokus, abychom zahájili diskusi jak s předsedou vlády, tak s ministrem zdravotnictví o krizovém plánu, který by vláda podle našeho názoru měla velmi rychle připravit tak, aby předešla vážným hrozícím problémům, které v systému zdravotní péče existují. My se nechceme spokojit s tím, že vláda pouze pasivně vyčkává. Jestliže ministr zdravotnictví hovoří o tom, že by vláda měla někdy na přelomu února a března reagovat podobně jako na povodně, tak musím říci za sociální demokracii, že to už bude pozdě. Začít řešit problém ve zdravotnictví až v okamžiku, kdy reálně již nebudou v zaměstnaneckém poměru lékaři, kteří by mohli poskytovat zdravotní péči, je prostě ze strany vlády kardinální chyba. Je také chyba spoléhat na nějaké mimořádné zdroje. To, co potřebujeme, je systémové opatření zejména v oblasti potřebných úspor v systému zdravotního pojištění, popřípadě zvýšení příjmů v oblasti zdravotního pojištění tak, aby se snížilo kritické napětí, které dnes v systému existuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP