(Jednání pokračovalo ve 14.41 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím předsedu volební komise pana Vidíma, aby vyhlásil výsledky voleb.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane Zaorálku.

Dovolte, abych vyhlásil výsledky 2. kola volby člena Rady České tiskové kanceláře. Vydáno bylo 126 hlasovacích lístků, odevzdáno 122. Pro navrženého kandidáta byl odevzdán 31 hlas. Ve 2. kole nebyl zvolen nikdo. Tím volba končí.

Co se týče 2. kola volby člena Rady České televize, vydáno bylo 126 hlasovacích lístků, odevzdány byly 123 platné nebo neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro Václava Nájemníka 16 hlasů, pro Dobromila Dvořáka 5 hlasů. Ve 2. kole nebyl zvolen nikdo. Tím volba končí.

V 1. kole volby předsedy stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny bylo vydáno 126 hlasů, odevzdáno pak bylo 126 hlasů. Pro navrženého kandidáta Václava Votavu byly odevzdány 93 hlasy. V 1. kole byl zvolen předsedou této komise Václav Votava. Tím volba končí.

Při 2. kole volby členů Rady Českého rozhlasu bylo vydáno 126 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 126 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: Milan Badal - 76, Katarína Bartíková - 1, Jiří Florian - 2, Pavel Hazuka - 5, Martin Herzán - 15, Lenka Mazuchová - 13, Lucie Orgoníková - 24, Petr Šafařík - 5. Ve druhém kole byl zvolen Milan Badal. Tím volba končí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji předsedovi volební komise a konstatuji, že jsme projednali schválený pořad 9. schůze Sněmovny, kterou tímto končím. Přeji vám příjemný víkend. Na shledanou.

 

(Schůze skončila ve 14.43 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP