(15.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Suchánek: Návrh B18 poslance Jiřího Šlégra. Nesouhlas. (Ministr: Velmi zásadní, naléhavý nesouhlas. Smích z řad koaličních poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 183. Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 183, přítomno 187, pro 74, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh B19 pana poslance Látky je nehlasovatelný, protože chybí číselná kvantifikace, kam zvýšit a odkud snížit. Takže - je nehlasovatelný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pokračujeme, prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh poslance Novotného pod číslem B20. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 184. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 184, přítomno 187, pro 73, proti 111. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh B21 poslance Peciny. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 185. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 185, přítomno 187, pro 75, proti 111. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh B22 poslanců Skopala a Haška je nehlasovatelný, neboť Pozemkový fond není součástí státního rozpočtu, o kterém teď hlasujeme.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňovací návrh B23 pana poslance Skopala a pana poslance Haška. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 186. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 186, přítomno 187, pro 76, proti 110. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňující návrh B24 poslanců Skopala a Haška. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 187. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 187, přítomno 187, pro 76, proti 110. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pozměňující návrh B25 poslance Novotného staršího je nehlasovatelný, neboť mění parametry schválené v prvním čtení státního rozpočtu.

A poslední v této tabulce je pozměňující návrh B26 pana poslance Zemka. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 188. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 188, přítomno 187, pro 75, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Tím bychom měli splněno hlasování v tabulce B, což jsou návrhy přednesené ve druhém čtení státního rozpočtu.

Budeme hlasovat o pozměňujících návrzích k textové části zákona. Jako první bychom hlasovali en bloc o usnesení rozpočtového výboru pod písmenem A1. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 189. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 189, přítomno 187, pro 170, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším bodem by měl být bod B1 pana poslance Braného, ale ten byl hlasován s bodem B7 v tabulkové části a nebyl přijat.

Hlasujeme tedy o textové části pana poslance Křečka pod písmenem B2. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 190. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 190, přítomno 187, pro 74, proti 110. Návrh přijat nebyl... Ano, nebyl.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy, které byly hlasovatelné. A mohli bychom hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Bylo tedy hlasováno o všech návrzích, které nám byly předloženy k hlasování. Je před námi hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2011, podle sněmovního tisku 102, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 191. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 191, přítomno 187, pro 112, proti 75. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Mohutný potlesk koaličních poslanců.)

Slovo má ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ještě budeme muset hlasovat o čtyřech doprovodných usneseních k návrhu státního rozpočtu. Dal bych hlasovat o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru pod písmenem A2.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím, klid ještě. (Zpravodaj: Souhlas. Ministr: Neutrální, ponechávám na vůli Sněmovny.)

 

Zahajuji hlasování číslo 192. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 192, přítomno 187, pro 110, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším doprovodným usnesením rozpočtového výboru je usnesení pod písmenem A3. Souhlas. (Ministr: Neutrální.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 193. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 193, přítomno 187, pro 146, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: A dva návrhy doprovodných usnesení ze druhého čtení. První pod písmenem B1 paní poslankyně Putnové. Neutrální stanovisko. (Ministr: Neutrální, nechávám na vůli Sněmovny.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 194. Prosím, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 194, přítomno 186, pro 76, proti 35. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Pavel Suchánek: A posledním hlasováním k tisku 102 je doprovodné usnesení od paní poslankyně Váhalové pod písmenem B2. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 195. Prosím o váš souhlas nyní. Kdo je tedy pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 195, přítomno 187, pro 78, proti 104. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP