(18.50 hodin)
(pokračuje Paggio)

Já bych zde rád zdůraznil, že Ministerstvo spravedlnosti má pracovní skupinu pro novelu zákona o rozhodčím řízení. Jak už bylo řečeno, modelů je několik. Existuje model francouzský. Tam zakázali rozhodčí doložky úplně ve spotřebitelských smlouvách. Existuje model britský. Tam se nesmějí rozhodčí doložky uzavírat pro smlouvy, které jsou pod 5000 liber. Nebo existuje model třeba švédský, to znamená - k rozhodčí doložce můžete přistoupit až po vzniku sporu. Všechny tyto modely jsou ve hře. Ministerská skupina pracuje. Já jsem mluvil s panem ministrem Pospíšilem, který souhlasí s tím, aby se experti ČSSD účastnili jednání této skupiny, aby tam zapracovali své návrhy.

Nesouhlasím s tím, že vrácení původního zákona k přepracování se rovná odmítnutí. Není to pravda. Nechme ty dva zákony běžet vedle sebe paralelně. Vezměme si z nich to nejlepší a omezme to, co se nyní děje v oblasti rozhodčích doložek i lichvy. Děkuji. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Koskuba je řádně přihlášený. Dobře. Takže - další bude pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Preferuji, abychom směřovali k hlasování. Budu tedy velmi stručný, vyškrtám řadu poznámek, které jsem si učinil. V jedné věci bych chtěl dát za pravdu panu poslanci Sobotkovi - ve smyslu svých volání po korektní debatě.

Je pravda, že při projednávání toho obdobného sněmovního tisku v minulém volebním období tady několik politických subjektů deklarovalo snahu a ambice regulovat chování nebankovních subjektů, pohříchu tak nikdo neučinil, ale nečiní tak v této předloze ani předkladatelé. To tak prostě je. A pan poslanec Sobotka má pravdu, že něco takového nemohou napsat na koleně tři čtyři poslanci. Dokonce ani ne celý sociálně demokratický klub. Ale když pak poslanci něco píší, dopadne to tak, jak to dopadlo v této předloze.

Já jsem nikdy neřekl, že smluvní pokuty, případně ambice regulovat RPSN, případně regulovat rozhodčí doložky jsou v těch jednotlivostech něčím výjimečným a že něco takového v Evropě nebo ve světě není obvyklé. Ale takto v součtu - takto v součtu - je to naprosto vražedný koktejl, protože paradoxně po zavedení těchto efektů v jediném místě, v jediném čase, v jediném prostoru vyvrhnete lidi, kteří dneska si půjčují legální peníze na legálním trhu, i když s prvky, které jsou někdy velmi na pováženou, zcela mimo ten legální prostor do prostoru ilegálu a už nebudou hájeni ničím.

Zcela správně jste se tady zmínil o studii, kterou jako velký objev zveřejnilo včera Ministerstvo financí a která se týká finanční gramotnosti. A teď prosím ruku na srdce. Nedělejme posměšky nad úrovní finanční gramotnosti průměrné populace. Vyslovím-li řečnickou otázku, a doufám, že to někdo nebude brát z kolegyň a kolegů osobně - ale kdo z nás jako poslanců ví, jak se staví RPSN? Doufám, že je to alespoň polovina z nás. A obávám se spíš, že je to horší. Kdyby někdo z hlediska finanční gramotnosti studoval nás jako vzorek, propadli bychom ještě více nežli ti, kteří studováni byli.

Jediné, co nechápu ve vašem vystoupení, je povzdech nad tím, že se vláda snaží nějakými nástroji přenést ten nominální nebo ten reálný dluh společnosti na domácnosti, na daňové poplatníky. To vždycky musí dělat každá vláda. Je jenom rozdílné, jak to učiní. Protože všichni, jak tu sedíme v této Poslanecké sněmovně, víme, že každý vládní dluh nakonec platí lidé. Je to možné pouze cestou inflace, seškrtání sociálních transferů nebo cestou zvýšení daní. Ale žádná jiná myslitelná nepeněžní forma prostě neexistuje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Michal Babák se přihlásil o slovo jako zpravodaj.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, pane předsedající. Já se chci jenom vyjádřit ke slovům pana kolegy Sobotky, prostřednictvím předsedajícího. Chtěl jsem jen říci, že mě mrzí, že pořád napadá Věci veřejné. My jsme ještě nestihli udělat tuto novelu, resp. zákon o lichvě. Věřte tomu, že je to naše velká téma, že to uděláme. Věřte nám. My neumíme udělat ten zákon jako vy za půl měsíce nebo za měsíc. Vy jste asi lepší než my, protože jste tady déle. Nebo - já nevím. Ale věřte nám, že je to naše velké téma a že to uděláme. A nebudeme kopírovat zákony z Bulharska, nebo jak vy to děláte, z těch států jižních. My opravdu se budeme snažit udělat kvalitní vládní zákon, který prosadíme na této parlamentní půdě. Děkuji. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Sobotka bude zřejmě reagovat na to Bulharsko. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já nemám nic proti Bulharsku. Bulharsko má relativně nízký veřejný dluh a slušný hospodářský růst, ale chtěl bych jenom jasně říci: Skutečně, není v tom vůbec nic osobního. Jestliže ale strana Věcí veřejných říkala o sobě, že je stranou přímé demokracie, a pak tady pomáhá zamítnout zákon o referendu, pak tady pomáhá zamítnout zákon o přímé volbě prezidenta, pak slibovala, že bude bojovat s lichvou, ale dneska tady zamítne, nebo se pokusí zamítnout zákon o spotřebitelském úvěru, tak mě to připadá, že se chováte v absolutním rozporu s tím, co tato politická strana slibovala voličům.

A já znovu opakuji: Já jsem si samozřejmě studoval vládní program, studoval jsem si koaliční smlouvu a regulaci, kterou my tady navrhujeme, jsem ve vládním programu nenašel. Nenašel jsem tam ani zmínku o tom, že dojde k takovéto regulaci, která by měla zlepšit postavení spotřebitele na finančním trhu takto zásadním způsobem.

A jestliže zde předcházející řečník kritizoval, že těch věcí je příliš mnoho a současně, já říkám: Ano, je to tak. Je to daň za to, že se tyto věci v minulosti neřešily a že prostě lobbistické tlaky zřejmě zabránily tomu, aby se tím zabývala ministerstva, která by se tím zabývat měla. To je ten problém, který tady je. Už je půl roku po volbách a žádné řešení ze strany vlády na stole není. My cítíme povinnost lidem pomoci a cítíme povinnost ty problémy řešit. A když to nedělá vláda, budeme to dělat my jako hlavní opoziční strana.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Babák chtěl reagovat.

 

Poslanec Michal Babák: Já jenom v rychlosti. Věřte nám, že bychom podpořili kvalitní zákon o referendu od vás, že bychom podpořili kvalitní zákon o přímé volbě prezidenta. Ale prostě toto nejde podpořit, proboha! V jakém stylu jste to připravili? Vždyť to bylo za 14 dní upečeno, ušito. Vždyť to nejde! Nezlobte se. Strašně rádi bychom. Nejde to. Děkuji. (Smích a potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Pecinu, který se přihlásil - s faktickou ovšem tedy jenom. Jenom s faktickou, takže dvě minuty.

 

Poslanec Martin Pecina: Děkuji. Já budu krátký. Já bych - k panu poslanci Babákovi prostřednictvím předsedajícího - já bych to chtěl upřesnit. My vás nenapadáme jako Věci veřejné. My vás prosíme o podporu v těch věcech, které prostě máte ve volebním programu, stejně jako my máme ve volebním programu. A jestli jste to nepochopil z vystoupení vašich kolegů z pravé části Poslanecké sněmovny, tak prostě ty zákony nikdy nebudou. Ty zákony vám nikdy vládou neprojdou.

A referendum a přímou volbu prezidenta jsme nespíchli za 14 dní. To už se tady předkládá několik let v té Sněmovně. Čili my vás žádáme o to, abyste nás podpořili ve věcech, které máte ve volebním programu, o kterých jste řekli, že je budete podporovat.

Pan poslanec Paggio tady říkal, že ty zákony necháme běžet paralelně. Já bych se chtěl zeptat, jestli způsob, jak to necháme běžet paralelně, bude, že ten zákon dneska zamítnete. To mě hrozně zajímá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Babák bude opět reagovat.

 

Poslanec Michal Babák: Já jen k tomu zákonu. My ho - alespoň klub Věcí veřejných - nehodláme zamítnout, ale hodláme ho vrátit k přepracování (smích z řad poslanců ČSSD), což je rozdíl. A samozřejmě, že bych měl další alternativy, ale já bych rád to nechal odhlasovat, jestli se mi to ještě podaří před sedmou hodinou. Ale asi nepodaří, když vidím tady pana kolegu. (Poslanec Sobotka přistupuje k řečnickému pultu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To už se nepovede.

 

Poslanec Michal Babák: Tak mě nechejte ještě domluvit, prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To ještě nechám. (Smích v sále.)

 

Poslanec Michal Babák: Zase se vracím k tomu. Samozřejmě, že bychom - a opakuji to pro pana Pecinu, prostřednictvím pana předsedajícího -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, já to posílám (s úsměvem).

 

Poslanec Michal Babák: Věřte, my bychom podpořili vaše zákony. Ale kvalita těch zákonů nejde podpořit. Prosím, už nám fakt věřte. Já to myslím vážně. Děkuji. (Smích, potlesk i z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak ještě jednou pan poslanec Sobotka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP