(16.40 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, já musím říct, že jsem překvapen. Jsem překvapen, že k tomuto tématu doposud nevystoupil ministr vnitra Radek John a nevystoupil na podporu tohoto návrhu, případně na podporu toho, aby byl tento návrh propuštěn do druhého čtení a tam byl upraven.

Samozřejmě můžeme diskutovat o různých parametrech, můžeme diskutovat o tom, jestli to mají být 4 %, jestli to mají být 2 %, jestli mají být ze zisku, nebo mají být z odvodu, jestli mají být pouze z tohoto druhu pojištění, nebo z jiného, protože souhlasím s tím, že nastavení oné spravedlnosti bude velmi komplikované. Logicky všichni, kteří jezdí vozidlem, se budou podílet na tomto pojištění a na odvodu. Ti, kteří nejezdí a platí například pojistku na dům, tak budou mít dům zachráněn hasiči a lepším vybavením, přestože se na tom podílet nebudou, protože se odvod nebude týkat např. pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitostí. Ale o tom můžeme vést debatu ve výborech.

Ale mě překvapuje, že tady nevystoupil ministr vnitra, který o tom, jak je potřebný tento systém nebo jemu podobný, hovořil v médiích, viděli jsme to v novinách. Nevím, jestli ho budu citovat přesně, ale říkal něco v tom smyslu, že bude přesvědčovat koaliční partnery a vládu o tom, jak je tento systém užitečný. A já myslím, že teď je ta příležitost! Teď je příležitost pro ministra vnitra, aby přesvědčil koaliční partnery, aby přesvědčil členy vlády, protože kde jinde než tady před televizními kamerami, kde jinde než tady na půdě Poslanecké sněmovny by je přesvědčovat měl? A já doufám, že tak učiní a že se budeme věcně bavit o tom, jaké parametry mají být u tohoto návrhu zákona, například ve výborech, protože rozpočet, který tady budeme zítra projednávat, rozpočet Ministerstva vnitra, je skutečně ve velmi kritickém stavu. Budeme se zítra bavit o tom, co to může přinést České republice, jak budou omezeny investice do Hasičského záchranného sboru, jak budou omezeny investice do policie, a myslím, že tohle je způsob, jak alespoň část omezení redukovat a alespoň částečně přinést prostředky tam, kde je potřebujeme, zejména do integrovaného záchranného systému či do hasičského sboru. To už bude záležet na tom, jak by tento návrh byl pozměněn.

Takže to je jediné, o co vás žádám a o co žádám ministra vnitra, aby v souladu s tím, co říkal, se tady také přimluvil za přijetí tohoto návrhu zákona, resp. za postoupení do druhého čtení, a pak samozřejmě veďme debatu o tom, v jaké podobě má být, protože to bude možná debata klíčová. Ale chtěl bych také poděkovat Pardubickému kraji za to, že tuto věc inicioval, protože je důležité, aby se o této věci konečně začalo jednat tady, nejen v médiích. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní se přihlásil pan ministr Radek John, čili má přednostní právo před našimi třemi kolegy, kteří jsou dále přihlášeni. Děkuji.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Dobrý den. Já chápu myšlenku tohoto zákona i jsem se velmi snažil najít nějakou variantu, která by byla průchozí. Jednal jsem s pojišťovnami. Pokud mluvíme o nějaké té nejspravedlivější variantě, to znamená likvidace škod nebo zásahy, ty se týkají lidí, kteří měli havárii, tak nejspravedlivější model je - podařilo se nám už letos a mělo se to dělat dávno - že pojišťovny platí za zásah. To znamená když my pro pojišťovnu zlikvidujeme vyteklou naftu atd., pojišťovny nám zaplatí. Využili jsme tohoto zákona k tomu, abychom jednali s pojišťovnami, aby nám platily celý výjezd. To by bylo úplně nejspravedlivější. Neboli hasičský záchranný sbor pomůže a má zaplacen výjezd. O tom teď jednáme. To se nám zdá úplně nejspravedlivější varianta, která navíc nepovede ke zvýšení pojistného, jak banky jinak tvrdí, že by udělaly. Takže neleníme, hledáme nejspravedlivější řešení! Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Dále je přihlášen do rozpravy pan kolega Michal Doktor. Prosím poté pana poslance Františka Laudáta, aby se připravil.

 

Poslanec Michal Doktor: Já bych chtěl k projednávané věci učinit několik poznámek. Naslouchal jsem podrobně panu předkladateli, panu hejtmanu Martínkovi, a on ví, že patřím k poslancům, kteří naslouchali při každém opakovaném pokusu prosadit tento a podobný návrh v Poslanecké sněmovně. A také patřím k těm, kteří pokaždé tento návrh odmítali. Z tohoto pohledu je to opakování, a nikoliv jen rétorické cvičení, protože poprvé se v projevu pana bývalého poslance a hejtmana Radko Martínka objevuje pokus o to, trápit nás tady mesiášským syndromem. Pan hejtman nám říká, že ví, jak učinit svět spravedlivějším, a říká nám také, že kdybychom konali tak, jak nám navrhuje, lidé mohli žít a neštěstí lidí mohlo být kráceno, mohlo být menší. To já myslím, že je nepřiměřeně cynická hra, o kterou se tady naposledy pokusil tehdejší ministr dopravy pan senátor Šimonovský při obhajobě některých změn v podmínkách provozu na pozemních komunikacích, které se posléze prokázaly býti spíše neúčinné nežli účinné, což bylo podle mě dáno předem. Ale od toho je asi život, abychom šli od pokusu k pokusu. Ale zároveň jsme tady také voleni od toho, abychom rozhodovali správně o věcech a vážili výnosy a náklady operací a jakéhokoliv rozhodování.

Tohle je tedy návrh zákona, kde je podobným způsobem nutno přemýšlet dvakrát tolik, neb jsme šáleni. Za prvé především tím, že pan předkladatel ve své obhajobě říká, že tento návrh zákona nevyvolá žádné vícenáklady prostoru, jehož se dotýká. Není to pravda a já doufám, že to všichni víme.

Samozřejmě, že toto je návrh zákona o nové pojišťovací dani. Může pan předkladatel jakkoliv skrývat a tvrdit, že tuto daň, resp. tento odvod zaplatí pojišťovací společnosti ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel - doufám, že z hlediska terminologie je to takto správně - ale všichni přece víme, že protože tato povinnost bude uložena zákonem všem účastníkům trhu, tak mají účastníci trhu naprosto ideální příležitost přenést toto břemeno na toho, kdo je i účastníkem, resp. poplatníkem, a tím je občan! V ČR máme tuším, a teď bych se nerad mýlil, zhruba 4,5 mil. vozidel. Ne všechna budou podrobena tíze zaplatit zmíněný odvod, resp. zmíněnou povinnost spoluúčasti a povinného pojištění, na druhou stranu velká většina jistě takto zpoplatněna bude. Neboli je to nové zdanění již téměř 4,5 mil. vozidel ve vlastnictví nikoliv jen soukromých občanů, ale také státu.

Zazněla zde domněnka, že snad tento zákon se nedotkne, nebo dotkne, ale nikdo neumí kvalifikovat jak, soustavy veřejných rozpočtů z pohledu vyvolaných nákladů. Pravdu má samozřejmě pan zpravodaj. Každé přerozdělení, každé přepočítávání peněz a vybírání peněz z kapes daňových poplatníků a jejich vracení zpět, ať už je to skrze nové stříkačky, v komfortu, který daňový poplatník čerpá, vyvolává náklady minimálně z účinků úředníků, kteří prostě někde sedí, přemýšlejí nebo nepřemýšlejí, rozhodují a za zády mají radiátor, který jim vypracovává komfort v kanceláři; používají počítače, takže nás něco stojí. Ale samozřejmě, že z hlediska efektu celý návrh znamená, že jedna miliarda korun, která má být napříště vybrána, je jedna miliarda korun, která bude vybrána z kapes daňových poplatníků. A já myslím, že pan hejtman velmi dobře ví, že o tuto miliardu tím, že bude sebrána občanům, o ni bude snížen disponibilní důchod celé společnosti, neboli občané tu jednu miliardu neutratí jiným způsobem. Tady se skupina poslanců, resp. předkladatelů a poslanců připravených podpořit tento návrh, snaží řídit další část našeho soukromí a skrytou formou nám chce nařídit, že máme věnovat na své pojištění, na pojištění svého komfortu další miliardu navíc. Ale zároveň je třeba říci, bude-li tak, příště tu jednu miliardu korun neutratíme jinde a neodvedeme do státního rozpočtu na jiném typu daně. Tento návrh je samozřejmě zásahem jednak do svobodného trhu, do svobodné smlouvy mezi tím, kdo pojištění poskytuje, a tím, kdo pojištění uzavírá, ale je to samozřejmě pokus o to, regulovat další část našich svobod, další část našeho soukromí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP