(17.50 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Mé otázky jsou: K jakým konkrétním převodům peněz mezi jednotlivými prioritními osami obou programů dojde? Které osy mají údajný přetlak projektů a které osy naopak nedostatek projektů? Jakým způsobem budou tedy tyto chybějící prostředky, zhruba 6 miliard korun použitých na ekologické stavby komunikací, nahrazeny, aby nedošlo k žádnému ohrožení stávající ochrany přírody a krajiny? Jakým způsobem zajistí Ministerstvo životního prostředí řádné financování svých dvou národních programů i do budoucna?

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče. Dostanete písemnou odpověď. Poslední interpelace, 32., je směrována na ministra Alexandra Vondru panem poslancem Jiřím Paroubkem, a to ve věci armádních zakázek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný ministře, problém korupce v armádních zakázkách se rozbouřil případem bývalého prvního náměstka ministra obrany z let 2006 až 2009. Ten si měl podle bývalého velvyslance Spojených států v České republice Cabanise a šéfa americké filiálky Tatry Sellarse říci o miliony dolarů za urovnání sporů s Pragou v souvislosti se zakázkou Tatry pro Armádu České republiky, což byl kontrakt za 2,6 miliardy korun. Nyní šéf společnosti Praga-Export Ptáček v nedávném rozhovoru v Právu tvrdí, že za Pragu nikdo nejednal a že to byli uvedení američtí manažeři, kdo uzavřel nekalou provizní smlouvu na 27 milionů korun. Na korupční provizi pro lobbistu Tatry upozornily také odposlechy Vojenského zpravodajství z let 2006 a 2007. Když na to roku 2007 upozornil ředitel Vojenského zpravodajství generál Krejčík, byl propuštěn ze služby. Podnět byl roku 2006 předán ÚOOZ pod vedením plukovníka Kubiceho. Ten celý případ odložil. Kontrakt na nákladní vozy pro armádu byl vládou vypsán z volné ruky bez výběrového řízení.

Bývalý ředitel Vojenského zpravodajství Krejčík nabídl výpověď o svých poznatcích o korupci ve vojenských zakázkách a chce ji přednést Sněmovně. Vyzývám pana ministra obrany Vondru, aby umožnil toto svědectví. Předpokládám, že orgány činné v trestním řízení obnovily vyšetřování případu i s těmito souvislostmi a využijí spolupráce s orgány Spojených států. Je třeba vyšetřit všechny souvislosti případu, který názorně ukazuje, jak tolerovaná korupce při vojenských zakázkách ničí český průmysl za peníze českých daňových poplatníků. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Paroubkovi. Dostane také na tuto interpelaci písemnou odpověď.

Dámy a pánové, tím jsme se vypořádali s programem ústních interpelací, tak jak byly vylosovány pro dnešní den. Teď byly na programu interpelace na členy vlády. Budeme pokračovat v 18 hodin. Do té doby vyhlašuji přestávku. Od 18 hodin se začneme věnovat smlouvám v prvém a v druhém čtení. Prosím, aby předsedové klubů, místopředsedové klubů případně svolali všechny zpravodaje či předkladatele těchto smluv, tak aby byla zajištěna jejich přítomnost od 18 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 17.54 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP