(17.30 hodin)
(pokračuje Heger)

Nabídka aukce léků je jistě lákavá. Ministerstvo zdravotnictví bude bojovat proti korupci ve zdravotnictví a nekalým nákupům, ale nemáme příliš v úmyslu vrátit se k centrálním nákupům v Dánsku, kde se opravdu nakupuje centrálně, alespoň na úrovni krajů, pokud já vím. Tam jsou v tom úspěšní. U nás VZP, která udělala tento pokus, byla relativně neúspěšná. Když se to asi před osmi lety vrátilo zpátky do nemocnic, tak se velmi drahé léky, jako byl růstový faktor, nakupovaly nakonec levněji nežli centrálně. Já to nechci nijak bagatelizovat. Já jsem si vědom problémů s předraženými nákupy, ale řešení jednoduché v žádném případě není.

Zároveň bych si dovolil říci, že pokud jde o situaci v nespokojenosti lékařů, tak ta trvá opravdu dlouho. Jednou z příčin jsou i lékaři sami, protože díky tlaku odborné veřejnosti se stoprocentní nárůst objemu veřejného zdravotního pojistného za posledních deset let dal převážně do nových technologií a platy zůstaly zanedbány. Je to proti všem manažerským pravidlům. Každá firma ví, že je potřeba ve firmě rozvíjet personalistiku stejně jako nové technologie. Toto bylo ve zdravotnictví zanedbáno. My jsme dali sliby, že to napravíme, pokud k tomu budeme mít příležitost. Zatím ta příležitost není v tom směru, že by bylo možno přilít státní peníze do rozpočtu všeobecného zdravotního pojištění, ale jakmile se zdravotnictví začne chovat efektivněji, aby s penězi, které má, vyšlo lépe, ty peníze do mezd půjdou.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Paroubek má ještě minutu na doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, vy jste odborník s vynikajícím renomé - to bych chtěl zdůraznit - kterého si vážím. Chtěl bych říci, že tady je vidět přesně ta ošidnost plošně prováděných škrtů, protože jak jste sám správně řekl, situace ve mzdách ve zdravotnictví se vyvíjela nějaký čas, určitě ne poslední čtyři měsíce, ale za ty poslední čtyři měsíce se něco stalo. Prostě přišla ta pověstná kapka do poháru a pohár přetekl. To je podle mého názoru ten důsledek.

Jinak mě samozřejmě zajímají aukce léků. Já jsem se snažil vcelku amatérsky obstarat si informace, takže pokud jsem slyšel, ministerstvo má určitě na toto téma nějakou analýzu a já bych byl rád, kdyby mně takovou analýzu mohlo předat. Byl by to lék na těch chybějících 10 mld. Kč, které teď, zejména v rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny, prostě nejsou. Zkrátka analyzovat zkušenosti z Dánska. Předpokládám, že jste to už udělali a že mě s takovou analýzou seznámíte. Pokud je pravda, co jsem já slyšel - možná trošku amatérsky, laicky, na základě laicky získávaných informací - tak by to byla cesta k velkým úsporám. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Pan ministr Leoš Heger může ještě reagovat.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Já bych jenom řekl, že plošně prováděné škrty v posledních čtyřech měsících se netýkají zdravotnictví. Poslední akt, který se dotkl rozpočtu ve zdravotnictví, myslím toho hlavního rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, se týkal rozhodnutí Fischerovy vlády, kdy nebylo odsouhlaseno navýšení podílu státu za státní pojištěnce. Bylo změněno to, co bylo původně v plánu, že mzdová tabulka pro zdravotnické pracovníky bude krácena. Zůstává stejná, jako je. My pouze neseme na bedrech špatný vývoj státního rozpočtu v posledních mnoha letech, neseme na bedrech hospodářskou krizi, která vedla ke zvýšení nezaměstnanosti a ke snížení výběru pojistného. Proto je dnes potřeba ve zdravotnictví šetřit.

Analýzu situace se vám pokusím dodat. Jen bych řekl, že ceny léků u nás žádným závratným způsobem nestoupají, že některé léky jsou dražší než v zahraničí, některé ale levnější, takže já naopak zase mohu říci, že Státní ústav pro kontrolu léčiv má k dispozici analýzy, které se týkají reimportu nebo reexportu léků, kdy levné léky zahraniční firmy nakupují u nás, vozí je zpátky do zahraničí a vydělávají na tom. Ta situace také není úplně jednosměrná.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře.

23. interpelace je před námi. Týká se věci zajištění kvality služeb v českém zdravotnictví. Vznáší ji pan poslanec Jiří Paroubek. Už ji stahuje, považuje tuto otázku za vyřešenou.

Je před námi 24. interpelace. Obrací se v ní opět pan poslanec Jiří Paroubek na ministra Pavla Drobila ve věci limitu využití biomasy ve výrobě elektrické energie. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný ministře, stručně shrnuto, existuje zde reálná obava, alespoň moje, že podobně jako u fotovoltaiky, která bohužel nebyla po poměrně dlouhou dobu téměř nijak regulována vinou předchozích dvou vlád, Jana Fischera a také Mirka Topolánka, může obdobná situace nastat nyní i u nejvýznamnějšího obnovitelného zdroje, biomasy. Na jednu stranu nastává totiž velký boom výstavby nových zařízení na spalování biomasy spolu s poměrně významným nárůstem výkupních cen, zvláště pro výrobu elektřiny, a na stranu druhou zřejmě není na trhu vůbec dostatek biomasy na pokrytí takto zvýšené poptávky. Dřevo se již nyní využívá na své produkční hranici, trochu větší rezervy jsou ještě v takzvané odpadní biomase, ale největší rezervy a možnosti jsou v cíleně pěstovaných rostlinách, zejména v energetických bylinách, méně už dřevinách, to však je nutné dotovat přímo podporou zemědělců. Nyní je nově znovu otevřený jediný dotační titul na tuto podporu, Program rozvoje venkova, ale je značně finančně omezen.

Pokud tedy nedojde brzy k nějaké rozumné regulaci výkupních cen, k výstavbě nových zařízení, dotacím pro zemědělce atd., reálně hrozí velké zvýšení cen biopaliv z biomasy, a to i pro domácnosti. Může být také ohrožen papírenský a dřevozpracující průmysl, což jsou odvětví, která nejsou nevýznamná v rámci celého českého národního hospodářství. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Dostanete na tuto interpelaci odpověď písemně. Zeptám se na následující interpelaci. Ta je též na pana ministra. Tu stahujete. Jsme u 26. interpelace. Pan poslanec Jiří Paroubek interpeluje ministra zahraničí Karla Schwarzenberga ve věci koncepce zahraničního zastoupení České republiky. Také je již vyřešena.

Dvacátá sedmá interpelace. Pan poslanec Jiří Paroubek se obrací na pana ministra Víta Bártu ve věci nástroje k zajištění efektivního využití finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, podruhé nepřítomný při mé interpelaci, všechna odvětví národního hospodářství se potýkají s větším či menším nedostatkem finančních zdrojů. Dopravní infrastruktura, resp. její výstavba a modernizace, není výjimkou. Vedle snahy o zvyšování zdrojů je nezbytné věnovat pozornost efektivitě realizovaných výdajů. V případě dopravní infrastruktury je za efektivní využití finančních prostředků podle zákona č. 104/2000 odpovědný Státní fond dopravní infrastruktury. Poslanecká sněmovna již v roce 2006 při schvalování rozpočtu tohoto fondu na následující rok žádala - cituji: "aby Státní fond dopravní infrastruktury prováděl supervizi nákladů staveb s investičními náklady nad 300 mil. Kč s cílem zajištění efektivity vynakládání finančních prostředků". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP