(17.10 hodin)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, já především doufám, že ve svých dotazech nemám pravdu, že to tak prostě není. Souhlasím s vámi, že stát je povinen občany informovat. Je jenom otázka, jestli za šest týdnů to musí stát 9,5 mil. korun, to znamená zhruba 1,5 mil. korun za týden. To se mi zdá být přece jenom trochu hodně. Jinak vaše odpověď byla v obecné rovině hodna advokáta. Já věřím, že dostanu přesnější odpovědi. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan ministr bude ještě reagovat. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já osobně se domnívám, že klíčové je plnění, které bylo poskytnuto za tyto peníze, tedy aby bylo zřejmé, že za peníze daňových poplatníků byla poplatníkům poskytnuta dostatečná a kvalitní služba. Já se domnívám, že to jasně prokážeme a ukážeme, tedy jsem připraven na podněty podrobně odpovědět. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Vypořádali jsme se s 16. interpelací. Je před námi ta 17. Vznáší ji pan kolega Klučka na ministra Radka Johna ve věci neinvestiční dotace občanským sdružením za rok 2011. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní předsedkyně. Někteří kolegové mi říkají, proč pořád interpeluješ Johna. Dámy a pánové, proto, že mně k tomu dává příležitost. Až bude svoji práci dělat bez chyb jako ministr vnitra, nebudu ho interpelovat.

Včera jsem podal pozměňovací návrh při projednávání státního rozpočtu k navýšení neinvestiční dotace občanským sdružením v příslušné položce rozpočtu Ministerstva vnitra o 8 mil. korun. Kamarádi z koalice mi říkají: To asi neprojde, člověče, to je takový malý medvídek, to asi neprojde. Budiž, neprojde, ale pak jak mám rozumět slovům pana ministra, který mi napsal písemně: Naopak práce všech hasičů, a to profesionálů i dobrovolných sborů, si neobyčejně vážím a ve své funkci ministra vnitra se budu zasazovat nejenom o udržení, ale zlepšení podmínek pro jejich činnost a tak dále.

Pane ministře, jak si mám vysvětlit chybějící prostředky na dotaci občanského sdružení, které jsou naprosto smrtící pro odbornou přípravu požárních jednotek? Jak je možné, že v rozpočtu Ministerstva vnitra došlo k tak zásadnímu nedostatku? Vy jste neuměl těch 8 mil. v jiných položkách najít, abyste nemusel těch 375 tisíc hasičů, z toho 75 tisíc příslušníků dobrovolných jednotek, abyste je nemusel v tomto omezovat a poškozovat? Oni zasahují, oni přežijí - ale v jaké úrovni? Pane ministře, buďte tak hodný, odpovězte mi na tu otázku, proč k této situaci vůbec došlo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Odpověď dostanete písemně.

Dále bych upozornila, že pan poslanec Látka stahuje svou interpelaci na pana ministra Pavla Drobila, a proto se můžeme věnovat interpelaci, která má číslo 19. Pan poslanec Jiří Paroubek interpeluje ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila ve věci organizace marketingu na Ministerstvu spravedlnosti. (Poslanec Paroubek z lavice svoji interpelaci stahuje.) Čili rozumím tomu tak, že pan poslanec ji též stahuje.

Dvacátou interpelaci si vylosoval pan poslanec Václav Klučka. Obrací se v ní opět na ministra Radka Johna, a to ve věci hasičského centra v Hradci Králové. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní předsedkyně. Opravdu dnes naposled.

Pane ministře, na jednání výboru, ve kterém jsme projednávali státní rozpočet Ministerstva vnitra, jste lhal! Vy jste uváděl, že vzdělávací a praktické výcvikové centrum v Hradci Králové, které bylo naprojektováno na projekty z prostředků Evropské unie, že vy ten projekt jenom přepracujete na trošku menší, ale že bude stát. Druhý den nato se dozvídám z Ministerstva vnitra, že jste zrušil tuhle tu investiční akci, že nebude stát nic, že tento projekt prostě nebude. Prosím o vysvětlení. Jak je možné, že jeden den mluvíte o tom, že něco budete jenom přepracovávat, veřejně na výboru, prosím, je k tomu zvukový záznam, můžete si to poslechnout, pokud mi nevěříte, a druhý den vydáváte rozhodnutí o tom, že rušíte tuto investiční akci? Tak jestli to má být těch 200 cisteren, které slibujete, že se to možná povede přebukovat na projekt 200 hasičských cisteren, tak zaplať pánbůh za ty dary! Ale hasiči potřebují i výcvikové centrum. Bez odborného výcviku prostě nebudou.

Pane ministře, odpovězte mi na tuto otázku, proč jste způsobil tuto názorovou nesnáz.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Opět dostanete písemnou odpověď na tuto interpelaci.

Jsme u interpelace, která nese číslo 21. Obrací se v ní pan poslanec Jiří Paroubek na pana ministra Karla Schwarzenberga ve věci Českého centra v Košicích. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, já se omlouvám, že vás ruším v rozjímání.

Jen skutečně velmi okrajově se média zmínila o velmi nenápadně chystaném zrušení Českého centra v Košicích. Připomenu, že v tomto druhém největším slovenském městě byl v objektu Českého centra od roku 1994 Generální konzulát České republiky, který se v průběhu mnoha let těšil, stejně jako celé České centrum, značné popularitě mezi slovenskou veřejností i slovenskými politiky. Po zrušení Generálního konzulátu se za pár let ruší v Košicích další české zastoupení. Slovenské republice tak zůstanou česká zastoupení jen v Bratislavě. A protože Bratislava je z geografického hlediska velmi excentricky položena, prakticky celý zbytek Slovenska, zvláště pak tradičně kosmopolitní Košice, jsou od českého prvku odříznuty. Snížena je tak spolupráce s krajanskými spolky i propagace České republiky. To je nepříjemné zejména vůči Slovensku, které jsme si zvykli ujišťovat o naší přízni a o vzájemných výtečných vztazích. Slovensko považuji jistě nejen já za nejbližší bratrskou zemi a Košice a východní Slovensko měly tradičně, připomínám, v letech společného státu mimořádně vřelé vztahy k naší zemi.

Vážený pane ministře, dovoluji si vás dotázat, jaké konkrétní úspory přinese zrušení Českého centra v Košicích a jakým způsobem bude nadále Česká republika na Slovensku zastoupena, respektive jakým způsobem zrušení Českého centra v Košicích slovenské veřejnosti vykompenzuje.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Pane ministře, dovolte, abych vás požádala o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedkyně, vážený pane poslanče, v souvislosti s nepříznivou finanční situací ústředí českých center přijalo po projednání s ministrem zahraničních věcí soubor nový úsporných opatření, mezi která patří také uzavírání či omezování činností některých českých center v zahraničí. Za nově nastavených rozpočtových podmínek již není možné stávající počet 24 českých center v zahraničí udržet, a proto bylo ústředí českých center nuceno předložit návrh na uzavření některých českých center, a sice v Buenos Aires a v Košicích, a na zrušení některých pracovních pozic. Přitom je zřejmé, že mezi dalším snižováním rozpočtu českých center a rozsahem sítě českých center v zahraničí nastává přímá úměra, neboť výrazně podfinancovaná centra by již nebyla schopna plnit svoje poslání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP