(16.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Také děkuji za vaše sdělení, i když nebývá zvykem, že řídící komentuje, ale přesto bych doporučil, abyste se na grémiu vedení Poslanecké sněmovny zabývali situací, kdy ministr se omluví, a přitom je dva metry za dveřmi, když je interpelován.

A nyní k panu ministrovi. Pane ministře, jsem zcela laik v této oblasti, takže bych prosil, abyste mi sdělil pro toho laika, jestli je součástí té očkovací vakcíny pro rok 2010-2011 virus prasečí chřipky, či není. Ono to samozřejmě souvisí s tím, že tuto tematiku má na starosti váš nástupce ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a že je kolem toho možná řada otázek a je tady i určité obávání se, protože přednostně se mají očkovat děti, těhotné ženy, senioři, lidi s určitým typem chronických nemocí, např. diabetici, kardiaci, astmatici apod., a tyto případy samozřejmě můžou vyvolat nějaké vedlejší efekty. Takže proto moje otázka, proto otázky i mých voličů na mne. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr dá doplňující odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já to ještě jednou zopakuji. Pro letošní sezónu se předpokládá přítomnost tří virů smíšená, protože ty epidemie nemusí být způsobeny jenom jedním kmenem, a jeden z těch tří kmenů je opravdu virus H1N1 typu A, což je virus tzv. prasečí chřipky. Vakcína ovšem není použitelná, ta monovakcína, která je tady v zásobách, ale je to vakcína, která je vyrobena dohromady pro všechny tři typy té potenciální chřipky, která tady běží a bude aplikována jenom jako jediná aplikace dohromady pro všechny tyto tři typy virů, proti kterým by měla působit.

To, že očkování s sebou nese vždy riziko, je pravda. To riziko je výrobními postupy a zkouškami minimalizováno, ale nikdy se mu samozřejmě vyhnout nelze. Já si nejsem úplně jistý, kam směřuje ten dotaz, takže možná neodpovídám na to, co chcete vědět, ale faktem je, to musím říct jako určitou obecnou věc, že ta určitá rozvada a obava, která tady byla v minulém období s tou prasečí chřipkou a která byla vydatně různými fámami nafouknutá, a nejprve začaly ty fámy ve smyslu, že máme vakcín málo, a potom to skončilo tím, že vakcín byl přebytek a vlastně se utratily některé peníze zbytečně, tak já bych vás chtěl ujistit, že tohle patří do fenoménu, se kterým se setkává každý manažer v jakémkoli období, když má dělat nějaká preventivní opatření před věcmi, které nejsou úplně jisté, zda nastanou a v jaké podobě nastanou. Já jsem se letos zúčastnil několika seminářů, které pořádalo buď OECD nebo WHO nebo Evropská komise a ve všech jednotlivé země v rámci debaty o efektivitě zdravotnických systémů narážely na problémy, které byly velmi podobného typu ve všech zemích Evropy s tou chřipkovou epidemií.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Další interpelaci přednese pan poslanec Václav Zemek.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si trošku připadám jako v té pohádce o chytré horákyni, kdy pan ministr Bárta je a není přítomen. Přesto bych si dovolil přednést tu interpelaci, neboť se týká poměrně závažné záležitosti.

Týká se to tzv. ekoduktu na dálnici D47. Podotýkám, že tato kauza vznikla už v roce 2008, nicméně v minulých týdnech teprve vyplavala na světlo. Jedná se o to, že sdělovacími prostředky proběhla informace, že v roce 2008 byly profakturovány práce právě na tomto tzv. zeleném přechodu přes tuto dálnici za 91 mil., nicméně tento most dodnes nestojí. Dokonce snad existují materiály, kde pracovníci Ředitelství silnic a dálnic svými podpisy stvrdili převzetí části stavby.

Proto můj dotaz na pana ministra Bártu zní, co v tomto případě Ministerstvo dopravy učinilo, jaké kroky hodlá učinit a jaký je současný stav této kauzy. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Bude vám v souladu se zákonem o jednacím řádu odpovězeno písemně, a to do třiceti dnů, od pana ministra.

Přistoupit můžeme k interpelaci, která byla vylosována na devátém místě. Vznáší ji pan poslanec Vladimír Koníček na pana ministra Leoše Hegera ve věci situace ve zdravotnictví. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane ministře, na konci listopadu jste představil podle vás úspornou a kompromisní úhradovou vyhlášku. Uvědomujete si, pane ministře, že zatím avizované snížení úhrad nemocnicím už teď akceleruje podávání skutečných výpovědí nemocničními lékaři, že roste nespokojenost mezi zbývajícími zdravotnickými pracovníky a všemi zaměstnanci nemocnic? Že při snížených úhradách akce lékařů Děkujeme, odcházíme může být rozbuškou s dominovým efektem pro celou nemocniční péči?

Pane ministře, zveřejnil jste úvahu o zavírání nemocnic a přesunu lékařů do zbývajících. Myslíte, že k tomu jsou v právním státě odpovídající nástroje? Má smysl přesouvat lékaře bez sester a dalšího personálu? Nevyvolá se tím stávka lékařů, kteří zůstali, sester a dalších? Může jedenáct fakultních nemocnic v České republice zajistit péči pro deset a půl milionu obyvatel, zvláště když lékaři odcházejí i z nich? Děkuji za odpovědi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní pana ministra Leoše Hegera o odpověď na tuto interpelaci.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, odpovídám na interpelaci pořadové číslo 9 pana kolegy Koníčka ve věci situace ve zdravotnictví.

My jsme na Ministerstvu zdravotnictví po přípravách, které trvaly asi měsíc a měly svůj standardní vývoj v podobě oponentního řízení, vydali úhradovou vyhlášku vzhledem k tomu, že nedošlo ve standardním dohodovacím řízení k dohodě a vydali jsme ji tak, jak nám ukládá zákon, abychom zajistili vyrovnaný rozpočet veřejného zdravotního pojištění. Nemůžeme vydávat vyhlášku, která v dané situaci by vedla k riziku, že plánovaný výběr pojistného bude překročen a povede to k insolvenci zdravotních pojišťoven. Samozřejmě ta situace má charakter makroekonomický, kdy se vychází z jakýchsi odhadů a projekcí, které nejsou vždy úplně přesné.

Takže my jsme vzhledem k situaci, o které tu pan poslanec Koníček mluvil, kdy situace ve zdravotnictví je výbušná a rozpočet je restriktivní, tak jsme velmi zvažovali, jak tu vyhlášku napsat, a ty původní představy, že bude restriktivní na úrovni až 5 %, jsme redukovali. V podstatě jsme ji napsali prakticky bez restrikcí, což znamená ve sféře ambulantního sektoru nebo mimonemocničního sektoru restrikce nula a úhrady s výhledem tak, jak to odpovídá té bilanci nulového propadu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP