(16.20 hodin)
(pokračuje Šidlo)

Pane ministře, považujete nedodržení usnesení vlády 1132 z roku 2009 pro rok 2011 za krok správným směrem v posílení funkce a významu veřejné dopravy na dopravním trhu České republiky? Stát již pro rok 2011 neuhradí inflační navýšení, a proto muselo být od prosince 2010 seškrtáno celkem 1200 km rychlíkových spojů denně. Dopravní obslužnost vlakovou dopravou musely upravit i některé kraje. Tím se celý systém dálkové dopravy, svou koncepcí dosud srovnatelný se zahraničím, dostal na samou mez efektivity své existence. Další omezování již povede k zásadním škodám, tedy k nezajištění dopravní obsluhy území pro občany České republiky i zahraniční návštěvníky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Jak jsme měli před chvílí možnost vidět, pan ministr tady je, i když tady není. Nám nezbývá, než to takto přijmout, a vy se budete muset spokojit s písemnou odpovědí na tuto interpelaci.

Zvu následně k řečništi pana poslance Opálku, který přednese interpelaci na přítomného pana ministra Hegera.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte mi před přednesením mého dotazu přece jenom poznámku. Nevím, jak se musíme spokojit s tím, že ministr je přítomen a podle jednacího řádu má být přítomen na interpelacích, je de facto omluven a nepřítomen. Máme tak slabé vedení Poslanecké sněmovny, že se podřizuje zájmům ministrů?

A nyní k mé otázce. Vážený pane přítomný ministře, internetová pošta v České republice v současné době obohacuje společnost novou kauzou. Jde o informativní e-maily a následující diskusi k nim, a to ke složení očkovací vakcíny proti sezónní chřipce pro rok 2010/2011. Občané jsou takto informováni, že virus prasečí chřipky prý je letos hlavním virem vakcíny sezónní chřipky, a proto došlo i ke změně ve způsobu aplikace očkování. Jinými slovy, že došlo k využití starých zásob očkovací vakcíny proti prasečí chřipce, ať už z České republiky nebo z Evropy, a tím se zlevnila cena původní očkovací látky z 800 korun na 150 korun.

Pane ministře, vzhledem k tomu, že dostávám na toto téma řadu otázek, obracím se na vás s žádostí o objasnění této kauzy a uvedení relevantních fakt. Za to předem děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Dřív než pozvu pana ministra k řečništi, aby odpověděl na vaši interpelaci, chci konstatovat, že vaši úvodní otázku pokládám pouze za řečnickou a deklaratorní, protože po letech strávených ve Sněmovně i vy zcela jistě víte, že jak zájmy ministrů, tak všech ostatních, i poslanců, jsou určeny jednacím řádem Poslanecké sněmovny. A pokud tady v této Sněmovně bylo dnes opakovaně konstatováno, že pan ministr Vít Bárta je řádně omluven, tak s tím se budeme muset spokojit, jakkoliv si vy můžete myslet že ne. Pokud by pan ministr Bárta zde byl přítomen a chtěl vystoupit k interpelaci, tak by se zřejmě musel dostavit sem ke mně a oznámit, že svoji omluvu již od této chvíle bere zpět. Protože tak neučinil, je stále z našeho jednání omluven. Předpokládám, že toto vysvětlení přijmete i vy, aniž byste pokládal vedení Sněmovny za slabé.

Nyní zvu k řečništi pana ministra Bártu. Prosím. Pardon. Tak jsem se rozvášnila a bylo to díky panu poslanci Opálkovi, že nyní se tedy opravím. Omluvím se panu ministru zdravotnictví a dávám slovo panu Leoši Hegerovi.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedající. Já se opravdu nejmenuji ani poslanec přítomný ani Bárta. Heger, ještě bych ubezpečil.

Vážený pane poslanče Opálko, dámy a pánové, odpovídám na interpelaci pořadové číslo 7 ve věci prasečí chřipka, hlavní virus sezónní chřipky v České republice. Já bych si dovolil obecně říci, že Česká republika má zařízený monitoring epidemiologické situace a podle tohoto monitoringu reaguje patřičně tak, jak je potřeba. V případě epidemií se konají správná opatření, která odpovídají rozsahu epidemie, a před případnou epidemií se konají šetření, která mají objasnit výskyt typů virů a vybrat vhodnou očkovací látku. Průběžně tedy kromě sledování výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky jsou v České republice ověřovány laboratorně kmeny viru chřipky v Národní referenční laboratoři pro chřipku a týdně vyhodnocovány Státním zdravotním ústavem. Poslední data jsou k dispozici k 2. 12., nová by měla být k dispozici ještě dnes.

Celková nemocnost akutními respiračními onemocněními dosáhla 1163 případů na 100 tisíc obyvatel. Jednalo se tak v mezitýdenním srovnání o minimální nárůst nemocnosti, o pouhých 0,7 %. Vývoj epidemiologické situace tak zatím odpovídá pouze sezónnímu výskytu akutních respiračních onemocnění a žádná epidemie zatím u nás přítomná není. Tolik tedy obecný úvod.

Pokud jde o typizaci virů, tak od letošního roku celosvětově ve většině záchytů převažuje virus A(H1N1) Pandemic 2009, tedy takhle se jmenuje. Stále je však prokazována i přítomnost dalšího viru, a to H3N2 a navíc viru chřipky typu B. Podle tohoto výskytu bylo stanoveno i složení vakcíny pro sezonu 2010/2011 a odpovídá tomu vakcína California pro H1N1, vakcína A Perth H3N2 a vakcína B Brisbane 2008. To jenom na ukázku toho, že situace je řešena zcela standardně a obvyklými epidemiologickými vakcínami.

Já jsem vyjmenoval tři typy vakcín a složení výsledné očkovací látky jenom proto, abych mohl říct, že vakcína, která byla nakoupena jako monovakcína proti viru H1N1, se jmenovala Pandemic 2009 pro typ A. Byla zakoupena a ta, která nebyla využita, je řádně uskladněna u distributora a jenom velmi malé množství té látky zatím bylo zničeno, protože u některých šarží prošla expirace.

Takže takovým způsobem se postupuje. Vakcína byla řádným způsobem nakoupena v tom složení, které bylo vyhlášeno jako nejpravděpodobnější. Pracuje se samozřejmě, to musím zdůraznit, vždycky s určitými pravděpodobnostmi a určitými riziky a ta vakcína je připravena tohoto typu a nejedná se o vakcínu, která měla být použita pro minulou epidemii.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec se chystá položit doplňující otázku. Dříve než mu dám slovo, tak vás chci seznámit ještě s jednou omluvou. Omlouvá se paní poslankyně Jaroslava Schejbalová na dnešek od 16.30 hodin do 19 hodin.

Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP