(15.40 hodin)
(pokračuje Nečas)

Chci říci, že na novém systému hodnocení velice intenzivně pracujeme. Dokonce jedna zvláštní skupina NERV, pracovní skupina pod vedením pana docenta Münicha, se speciálně zaměřuje právě na vypracování způsobu metodik a hodnocení vědeckého výzkumu, kde musím říci, že samozřejmě musíme mít trošku rozdílný přístup v oborech, které jsou dejme tomu přírodovědného, technického, biomedicínského charakteru, kde přece jenom existuje silnější mezinárodní konkurence, jsou tady jasně stanovená pravidla citací, impaktované časopisy a publikace apod., a v oborech humanitních, společenských věd, ekonomických věd apod. a pak samozřejmě specifických oborech, které si třeba chceme udržet a kde se třeba těžko hledá mezinárodní srovnání. Když použiji příkladu etnografie moravských regionů, tak asi velmi těžko najdeme mezinárodní srovnání, a přitom je dobré mít například etnografická pracoviště, abych uvedl jeden příklad takových oborů, aby se zachovala a výzkum v této oblasti se rozvíjel.

Přípravě nové metodiky a způsobu hodnocení tedy věnujeme velkou pozornost. Považuji to za klíčové, ale zrovna tak onu analýzu včetně rozmotání klubek osobních vazeb, které fungují v grantovém systému.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane premiére. Pan poslanec Vladimír Koníček položí další interpelaci.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane premiére, před měsícem jsem vás z tohoto místa interpeloval na téma účast vlády na jednání Poslanecké sněmovny. Vy jste nebyl přítomen a odpověděl jste mi písemně. V písemné odpovědi jste mimo jiné napsal: "Vaši výtku ohledně řádného informování předsednictva Sněmovny o pověření v nepřítomnosti předsedy či místopředsedy vlády konkrétního ministra účastí na celém jednání Sněmovny jsem vzal zcela vážně na vědomí a již jsem podnikl potřebné kroky. Věřím, že jste to hned následující týden zaregistroval."

Bohužel, pane premiére, nezaregistroval. Včera i předevčírem jsem se dotazoval jak předsedkyně Sněmovny, tak organizačního odboru, zda vědí, kdo zastupuje na jednání Sněmovny předsedu vlády. Nevěděli. Pane premiére, jaké jste tedy podnikl kroky, aby bylo naplněno usnesení Sněmovny o účasti vlády na jejím jednání?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví předseda vlády pan Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, výtka pana poslance Koníčka je oprávněná. Ke všemu se přiznávám. (Veselost v sále.) Tuto chybu jsem udělal. Musím říci, že úsilí pana poslance Koníčka je obdivuhodné. On skutečně neváhá docházet na organizační odbor a zjišťovat, jestli je tam příslušný omluvný dopis. Já bych řekl, že za ty peníze, které bere jako poslanec, by se mohl věnovat bohulibější činnosti, nicméně respektuji, že si to vzal za osobní úkol mě takto kontrolovat. Potřebuji to, je to v pořádku.

Musím říci, že tady jsem skutečně já udělal osobní chybu, protože příslušné dopisy byly připraveny, byly zařazeny do podpisové knihy včetně stanovení zastupujícího ministra na úterý a na středu. Já jsem bohužel svou chybou tuto podpisovou knihu podepsal až včera, tím pádem se ty dopisy staly irelevantními a vy jste je nemohl najít. Já se samozřejmě polepším. Chci dodržovat zákon o jednacím řádu a toto skutečně byla moje osobní chyba, kterou jsem se již rozhodl určitým systémovým opatřením, se kterým vás rád seznámím na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny, vyřešit. Takže ještě jednou se omlouvám a tato chyba se již nebude opakovat. Opravdu, věřte mi, pane poslanče Koníčku prostřednictvím paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Po tomto totálním přiznání viny se táži, zda pan poslanec přesto pokládá doplňující otázku, a je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já bych chtěl panu premiérovi poděkovat. Pane premiére, já jsem vnímal lehce ironický tón ve vašem hlase, ale včera i předevčírem tady zely lavice vlády prázdnotou. Byl tu maximálně jeden ministr, který seděl jako předkladatel, a lavice vlády byly prázdné. Nevypadá to dobře, pane premiére.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan premiér se vyjádří možná i k dalším věcem než jen k tomu, jak to vypadá.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem se to snažil skutečně trošku pojmout tak, abychom z toho nedělali bojovou interpelaci, ale to, co jsem řekl, myslím vážně bez ohledu na tón.

Za další. Já bych chtěl na druhé straně ocenit, že panu poslanci Koníčkovi vedle toho, že mu jde o dodržování zákona, tak se mu zcela zjevně po členech vlády stýská. To není častý jev a já si toho vážím. Chtěl bych také připomenout panu poslanci Koníčkovi prostřednictvím paní předsedající, že já tu velmi často jsem, i když to vypadá, že tu nejsem. (Veselost v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu premiérovi. Pokusím se jeho vzkaz přetlumočit tak, abych ho nezkreslila.

Zvu k řečništi dalšího pana poslance a tím je pan poslanec Jaroslav Vandas. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, předkládaný státní rozpočet obsahuje v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu položku, která se jmenuje zahlazování následků hornické činnosti. Konkrétně se jedná o zahlazování následků po uranovém, rudném a částečně i uhelném hornictví. V posledních letech je tato položka velice výrazně podhodnocena. Slovo podhodnocena je někdy slabé slovo. Skutečnost je taková, že kdyby na uvedenou činnost během roku po úmorném vyjednávání a nekonečném předkládání katastrofických vizí nebyly poskytnuty dodatečné prostředky, katastrofické vize by došly naplnění. Výčet hlavních činností mluví o důležitosti sám za sebe. Je to čerpání a čištění důlních vod, čerpání a čištění odkalištních vod, sanace a rekultivace odkališť, odvalů a území dotčených hornickou činností. Možná že donedávna si mnozí nedokázali představit, co slovo odkaliště znamená. Události v Maďarsku v letošním roce tento pojem osvětlily velice názorně.

A teď čísla. Na vlastní výše uvedené činnosti je v rozpočtu přibližně 300 mil. korun. Potřebná nezbytně nutná částka, která je již ponížena proti minulým letům, je 850 mil. korun. Věřím, že po opakovaném předkládání katastrofických vizí tato částka bude naplněna z mimorozpočtových zdrojů, například z výnosů z privatizace. Tento způsob financování činnosti, která má prakticky stejný charakter jako mandatorní výdaje, je minimálně nesystémový a z hlediska nezbytnosti zajištění výše uvedených činností se mi zdá až riskantní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji zejména i za dodržení časového limitu takřka přesně na vteřinu. Prosím pana předsedu vlády, aby uvedl svoji odpověď.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, myslím si, že interpelace pana poslance ve světle právě oné nedávné události, která proběhla naštěstí v jiné zemi, ukazuje závažnost tohoto problému, a jakkoliv je to tragické, tak možná to přispěje k uvědomění širší veřejnosti k tomu, že prostředky, které jsou v řádech miliard, které jsou vynakládány na zahlazování následků hornické činnosti, nejsou prostředky, které jenom tak někde proletí komínem, ale mají své velmi vážné dopady.

Tady musím říci, že především co se týče státních podniků DIAMO a Palivový kombinát Ústí, které realizují celý proces zahlazování následků hornické činnosti, je na pokrytí nezbytných základních činností spojených s tímto procesem potřeba ročně minimálně 3,5 mld. korun. Vzhledem ke skutečnosti, že v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu, kam kompetenčně tato záležitost spadá, byla pro letošní rok uvolněna na tento proces částka pouze ve výši 2,1 mld. korun, tak vláda svým usnesením 1584 z loňského roku uvolnila další 1 mld. korun z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisků z účastí státu v obchodních společnostech s tím, že chybějících 400 mil. korun zajistí Ministerstvo průmyslu a obchodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP