(15.20 hodin)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, jak jsem již řekl, úspory ve státním rozpočtu jsou rozprostřeny ve všech výdajových kapitolách s výjimkou podpory vědy, výzkumu a inovací, kde je na příští rok o půl miliardy více proti letošnímu roku, a také v oblasti platů pedagogických pracovníků, kde je alokováno o dvě miliardy korun více. Pro všechny ostatní položky státního rozpočtu platí poměrně striktní pravidlo 10procentního objemu platových prostředků a 10procentního objemu provozních výdajů. Opět jsem si plně vědom, že toto opatření je poměrně tvrdé, že samozřejmě na jednotlivé resorty a organizační složky dopadá poměrně tvrdě. Na druhé straně vytváří žádoucí tlak na efektivitu fungování veřejného sektoru, včetně oblasti, o které mluvil pan poslanec Tejc, který tady vyjádřil obavy, jež já považuji za naprosto legitimní. Jsem přesvědčen, že manažerské schopnosti vedení resortu Ministerstva vnitra jsou dostatečné, aby tento problém zvládly. A jsem přesvědčen, že ten tlak na větší efektivnost i složek, které jsou součástí resortu Ministerstva vnitra, je naprosto oprávněný a legitimní.

My jsme se tady již krátce v jedné z předchozích interpelací zabývali otázkou Hasičského záchranného sboru. Bezesporu se to týká i Policie České republiky. Zdrcující většina příslušníků Policie České republiky jsou profesionálové, kteří pracují velice zodpovědně, zajišťují ochranu zdraví, života, majetku, dodržování práv našich občanů a bezesporu si zaslouží naši plnou podporu. Na druhé straně opět ona logická otázka, zda všechno, co je organizováno v rámci Policie České republiky, má svou míru efektivity, zda všechno je nezbytné, zda je dostatečně pružná a efektivní struktura řízení Policie České republiky. Podle mého názoru je tato otázka na stole, je naprosto legitimní a naprosto logicky by se jí zabýval kterýkoliv ministr vnitra z kterékoliv politické strany, z jakékoliv vlády v jakémkoliv složení, protože - mimochodem - pokud se podíváte opět po Evropě, zjistíte, že ve stejné situaci jsou policejní sbory, dokonce ozbrojené složky vlastně ve všech evropských zemích, včetně těch, které provádějí podobné úsporné programy, jaké provádíme my.

Musím říci, že pokud se podíváte například na resort Ministerstva obrany, zjišťujete, že personální zeštíhlení tam proběhlo dramaticky, dramaticky, ve vyšší míře než v rámci Policie České republiky, že dokonce to byla ona rozpočtová kapitola, do které se v posledních třech rozpočtových letech, když beru tedy do tohoto i rozpočet na rok 2011, sahalo nejsnadněji, nejčastěji a také nejvehementněji.

Co se týče restrukturalizace Policie České republiky, tady musím říci, že ta čísla jsou také poměrně na stole. Pokud si provedete komparaci z hlediska Evropské unie, zjistíte, že s výjimkou Kypru, který je rozdělen hranicí mezi dva celky a kde významná část kapacity policie je vázána na ochranu této hranice vedoucí napříč ostrovem, v České republice je nejvyšší počet policistů na 1 mil. obyvatel v celé Evropské unii. Ano, jsem si vědom, že to velmi často souvisí s úkoly, které jsou uloženy policii a není zrovna běžné, aby je policie dělala. Vzpomeňme si, že byly doby, kdy policie vydávala i občanské průkazy, řidičské průkazy apod. I dnes - například v oblasti cizineckého a azylového řízení apod. Zcivilnění části činností je prostě nutné. Mimo jiné je nutné i proto, že naprosto logicky člověk, který pracuje na základě služebního zákona, a člověk, který je státní zaměstnanec na základě zákoníku práce, mají i rozdílné finanční náklady z hlediska jejich zabezpečení. Platí to, co se dlouhodobě uplatňuje v resortu Ministerstva obrany, když to řeknu velmi zjednodušeně, že člověk civilista na základě zákoníku práce a zaměstnaneckého poměru je levnější než člověk ve služebním poměru. Čili například - provést revizi všech tabulek, zda je opravdu všude nezbytné, aby tam byl člověk, který je ve služebním poměru. Z tohoto pohledu bych mimo jiné považoval za velmi nešťastné, pokud by se Ministerstvo vnitra vydalo opačným směrem, například tím, že by přímo na Ministerstvu vnitra ve struktuře mimo policie se začaly převádět tabulky, které jsou dneska pro občanské zaměstnance, na tabulky určené pro policisty. To by bylo opatření, které by šlo proti trendu šetření.

Ale jak jsem již řekl, tato restrukturalizace policejního sboru musí proběhnout. A musí proběhnout tak, aby neohrozila výkon základních funkcí Policie České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Pan poslanec Tejc si přeje položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: V zásadě bychom se možná shodli, kdyby restrukturalizace tady nebyla prováděna v posledních letech ministrem vnitra za ODS Ivanem Langerem. Myslím, že byla prováděna možná na můj vkus až příliš úspěšně, protože ty činnosti byly osekávány, a někdy až na kost.

Problém je v tom, že provozní výdaje, o kterých se tady bavíme a na které já poukazuji, nesouvisí s platy policistů. Ty souvisejí s tím, že místo toho, aby u policistů úspora byla v řádu 10 až 20 %, z 33 možná na 25 tis. korun ročně na každého policistu, je úspora na 12,5 tis. To je jedna třetina toho, co policisté k výkonu služby měli. A já myslím, že tohle už se zvládnout nedá. Dá se to zvládnout jediným způsobem - že se budou policisté propouštět. Nemyslím si, že to bude nějaká významná úspora, protože pokud odejdou, budou jim náležet výsluhy a v zásadě stejně ta činnost bude muset být někým vykonávána, třeba právě v přesčasech, které jsou také placené. Ale tohle není řešení. Je to možná řešení pana ministra Johna. Možná je to příprava na to, aby řadu věcí převzaly bezpečnostní agentury. Já si ale myslím, že tohle není směr, kam bychom měli směřovat.

A já bych vás chtěl ještě, pane premiére, na závěr vyzvat k tomu, abyste pana ministra vnitra požádal, aby se těchto debat účastnil, aby se nevyhýbal interpelacím a aby alespoň příště na dotazy nejen ode mě, ale i od jiných kolegů odpovídal. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Jen prosím všechny další vystupující, aby dbali na časové limity, které jsou dány jednacím řádem.

Ptám se pana premiéra, zda si přeje replikovat. (Ano.)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, samozřejmě že to, co pan poslanec Tejc označuje za osekání až na kost, já považuji za krok, který vedl k efektivitě. Bohužel, ano, některá opatření, která vedou k vyšší efektivitě, spočívají v těchto krocích a jsou samozřejmě velmi často kroky, které jsou i bolestivé a nepopulární. Myslím, že tento tlak na veřejný sektor z hlediska větší efektivity je legitimní a je správný.

Jsem přesvědčen, že není pravdivá teze, že platy nesouvisí s provozem. Samozřejmě že je možné tam, kde například dosáhnete efektivnější personální struktury, přesunout tyto prostředky nejen například na platy těch příslušníků, kteří dejme tomu vykonávají kvalitně svoji službu a v podobě nadtarifních složek mezd je můžete ocenit, ale také na provoz. A tady musím říci: v žádném případě prosím nevytvářejte umělý mýtus, že je uměle oslabována policie tak, aby se vytvářel prostor pro bezpečnostní agentury. A velmi prosím, aby se tady tento chytlavý a nepravdivý mýtus zbytečně neobjevoval a zbytečně nezamořoval politické prostředí v naší zemi. Nic takového nehrozí. Koneckonců, kdo zná mé názory - tady mohu odkázat na reprezentanta v té době jiné bezpečnostní agentury, který byl ve vysoké politické funkci, což byl poslanec sociální demokracie pan Hulinský. Ten byl se mnou tehdy ve výboru pro obranu a bezpečnost, takže zná mou dlouhodobou konzistentní pozici ve vztahu k bezpečnostním službám a k jejich působení ve veřejném sektoru. A ta konzistentní pozice je: velmi negativní a ostražitý pohled. Mohu vás tedy ujistit, že pod tímto premiérem to vůbec, ale vůbec nehrozí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu premiérovi. Dalším interpelujícím poslancem je pan poslanec Ivan Ohlídal. Připraví se pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, ve své interpelaci se na vás obracím nejen jako na premiéra vlády České republiky, ale také jako na předsedu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Chtěl bych si totiž ve své interpelaci všimnout efektivnosti rozdělování finančních prostředků právě v této oblasti, tzn. v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP