(15.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Na druhou stranu i pro Hasičský záchranný sbor jako pro každou strukturu veřejného sektoru platí, že zde musí být vyvinut tlak na efektivitu. Tady musím říci, že samozřejmě každý z nás si vysoce váží a vysoce oceňuje práci příslušníků Hasičského záchranného sboru, práci nesmírně fyzicky, psychicky náročnou, vyžadující velkou zdatnost, vysokou míru nasazení, ale jak jsem již řekl, nutnost mít efektivní strukturu platí i pro Hasičský záchranný sbor. Znovu vyhodnotit, zda některé činnosti jsou nezbytné, či zbytné. Znovu vyhodnotit, zda každá administrativní nebo řídicí struktura je na svém místě, je ve správném personálním obsazení a ve správných počtech. Mimochodem - zamyslet se i nad tím, zda všechny kroky, které dělá Hasičský záchranný sbor, jsou kroky, které by zcela nezbytně měly být placeny ze státního rozpočtu.

Já bych tady připomenul analogii policie na sportovních stadionech, což byl samozřejmě nemalý finanční výdaj, a najednou se ukazuje, že to jde. Tady bych uvedl jiný příklad pro Hasičský záchranný sbor, klasický případ, který známe z elektronických i tištěných médií. Kočička, která je někde na střeše a hrozí jí, že spadne a ublíží si. Přijedou hasiči z Hasičského záchranného sboru, kočičku sundají a zachrání. Majitelé, zpravidla děti nebo naši starší spoluobčané, jsou samozřejmě potěšeni. Je to mediálně zajímavá událost, seznámíme se s ní v lokálních přílohách tisku, možná i v televizi. Ale málokdo ví, že tato věc, tento výjezd jednotky k záchraně kočičky ze střechy, stojí Hasičský záchranný sbor 80 tisíc korun. 80 tisíc korun. Takže já teď neříkám, aby hasiči přestali zachraňovat kočičky, chraň pánbůh, ale zamyšlení se nad tím, zda každá činnost má být poskytována bezplatně, zda je každá z nich nezbytná, je podle mého názoru logický a správný krok a touto v mnoha ohledech, ano, přiznávám, bolestivou procedurou si bude muset projít i Hasičský záchranný sbor.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu premiérovi. Jen bych si dovolila podotknout, že kočičky bych neuváděla jako příklad, který by nás měl odvrátit od pomoci našim spoluobčanům, včetně kočiček.

Já se ptám pana poslance...

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Já bych využil ještě tu minutu. S kočičkou bych celkem s panem premiérem souhlasil, ale chtěl jsem to využít ještě k jedné věci a zeptat se. Často se uvádí, že vlastně touto bolestnou procedurou, co říká pan premiér, musel projít soukromý sektor. Včera jsem ho zrovna slyšel v Českém rozhlase, že to byly statisíce pracovníků. Pokud se podívám na údaje Ministerstva práce a sociálních věcí, tak za poslední dva roky jsem tam viděl, že u velkých firem byly nasmlouvány v kolektivních smlouvách přibližně tříprocentní nárůsty, takže pokud se jedná o velké firmy, já nevím, tam to snížení se asi neaplikovalo. A pokud jsem si dělal sám takový vlastní průzkum mezi svými známými, tak na to, že by někdo plošně snižoval u svých pracovníků - nedostatek zakázek řešil samozřejmě i jinak - plošně mzdy o 10 %, tak s tím jsem se nesetkal. Jeden můj známý, který se potýká s velkými problémy, mi řekl: každý rok musím přidat pětistovku, jinak to ani nejde. A já si taky myslím, že to jinak ani nejde. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Ptám se pana premiéra, zda chce ještě vystoupit s krátkou replikou. Ano, je tomu tak. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já bych se chtěl v prvé řadě omluvit za výběr toho zvířete, protože jsem si neuvědomil, že mám v zádech paní místopředsedkyni Parkanovou, která je známá jako velký milovník koček. Musíte ale uznat, že pejska na střeše by mi nikdo neuvěřil. Čili zásah podobného typu stojí onu částku a já se paní místopředsedkyni omlouvám, kočičky se samozřejmě zachraňovat musí a budou.

Na druhé straně bych tady chtěl zdůraznit, že skutečně pokles rozpočtu, který je určen na objem platů příslušníků Hasičského záchranného sboru, který byl v letošním roce zhruba 3,9 mld., je zhruba na 3,6 mld. korun s tím, že průměrný plat příslušníka Hasičského záchranného sboru v letošním roce je 33 900, čili téměř 34 000. Je skutečností, že po tomto zásahu to bude necelých 31 000 korun. Hůře jsou na tom občanští zaměstnanci, kteří nejsou ve služebním poměru. Tam je průměrný plat v letošním roce 24 000 a v příštím roce bude 21 900 korun. Čili ten pokles tady je, nicméně výše průměrné mzdy příslušníka Hasičského záchranného sboru v příštím roce bude 30 840 Kč.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Dalším vylosovaným je pan poslanec Ladislav Šincl, připraví se pan poslanec Jeroným Tejc. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, podle dlouhodobého monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu patří opět ovzduší na Ostravsku a Karvinsku k nejhorším v celé Evropské unii. Špatně se zde dýchá téměř v každém větším městě, v Ostravě, Bohumíně, Karviné, Orlové i v Havířově. Již po iksté průměrné denní koncentrace jemného polétavého prachu mnohonásobně překročily povolené imisní limity. V současné chvíli např. v Českém Těšíně a v Karviné je to třikrát. Nejhorší je, že na tyto prachové částice, které pronikají až do plicních sklípků, se nabalují nebezpečné rakovinotvorné látky, jako je benzopyren, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, toluen atd. Toto zdejší znečištěné ovzduší zkracuje délku života a zvyšuje celkovou nemocnost i úmrtnost. Jde zejména o onemocnění srdce, cév a další vážné nemoci. Alarmující je to, že např. velká část dětí v našem kraji trpí respiračními alergiemi. Hrůzným důsledkem tohoto stavu je to, že ve zdejším regionu je nejvyšší výskyt např. nádorových onemocnění jak u dospělých, tak bohužel i u dětí. Lidé se doslova bojí otevřít okno, a když nemusejí, tak raději ani nevycházejí ven.

Jistě se mi chystáte říct, že vaše vláda předložila novelu zákona o ochraně ovzduší, možnost zavádění nízkoemisních zón, možnost jezdit po dálnici v Ostravě zdarma v případě smogu apod. To je, pane premiére, pěkné, ale když se budete bát večer kvůli dětem otevřít okno, pochopíte, že tato opatření jsou slabá a nedostatečná. Do té doby, než tato opatření možná začnou fungovat, onemocní astmatem a rakovinou další lidé a další lidé a další děti.

Mám proto na vás, pane premiére, jednoduchou otázku: Co konečně pro tento region začnete dělat?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci. Prosím pana předsedu vlády, ať se ujme odpovědi na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, problém, o kterém tady mluvil pan poslanec Šincl, je samozřejmě bolestivý a nemůže nechat lhostejným nikoho z nás, ať již jsme z toho regionu, nebo jsme z regionu, který těsně přimyká, jako je Rožnovsko, kde je možné, pokud si vyjedete na Radhošť nebo na Pindulu, vidět ten temný mrak, který nad centrem Moravskoslezského kraje je pověšen zvláště v období inverze.

Na druhé straně říci, že jsme neudělali nic, by úplně neodpovídalo pravdě. Vy jste tady trošku zlehčil tu novelu stávajícího zákona o ochraně ovzduší, ale já ji považuji za poměrně důležitý krok. Byla připravena na Ministerstvu životního prostředí a jejím cílem je co nejrychlejší řešení nepříznivé situace kvality ovzduší, zejména ve vztahu ke znečištění prachovými částicemi v oblastech, kde dochází k překračování imisních limitů.

Co tato novela umožní. Chci podotknout, že příští týden se očekává její projednání a schválení ve třetím čtení. To znamená na přelomu letošního a příštího roku by mohla vstoupit v platnost. Umožňuje stanovit emisní stropy pro území nadměrně zatížená znečištěným ovzduším. Tyto územní emisní stropy budou stanoveny pro vytipované významné skupiny stacionárních zdrojů, resp. pro významné průmyslové sektory. To je poměrně razantní opatření, to nejde jenom tak zlehčovat.

Obcím v případech překročení některého z imisních limitů umožní stanovit tzv. nízkoemisní zóny. Do těchto zón bude prostřednictvím emisních známek omezen vjezd vozidel s horšími emisními parametry. Opět poměrně razantní opatření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP