(14.50 hodin)
(pokračuje Nečas)

Co se týče výdajů, které jste uváděla jako výdaje na výstavbu dopravní infrastruktury. Ano, je to jeden z dopadů tohoto úsporného rozpočtu, jeden z dopadů, který je nemilý, jeden z dopadů, kterému nikdo netleská, ze kterého se nikdo neraduje. Na druhou stranu je to nutný krok, protože i oblast fakultativních výdajů je poměrně zúžena tím, že zdrcující většina státního rozpočtu je dána ve formě mandatorních nebo kvazimandatorních výdajů. Podle některých metodik se jedná o více než 85 % výdajů. Z tohoto pohledu ale musím konstatovat, že samozřejmě ten pokles je markantní zvláště v porovnání s obdobím 2006 až 2008, resp. 2007 až 2009, protože zde došlo skutečně k poměrně dramatickému prudkému nárůstu prostředků, které byly investovány do rozvoje dopravní infrastruktury, a částky, které jsou ve státních rozpočtech v současné době na rozvoj dopravní infrastruktury, tak v podstatě odpovídají ve svém průměru částkám, které byly na rozvoj dopravní infrastruktury vydávány ve státních rozpočtech v první polovině tohoto desetiletí. Čili se jakoby vracíme v tomto do období zhruba let 2000 až 2006.

Nicméně vláda chce mít jasnou koncepci rozvoje dopravní infrastruktury. Jsme si vědomi, že za situace, kdy máme omezené rozpočtové prostředky, tak o to důležitější je efektivní alokace těchto rozpočtových prostředků, a proto Ministerstvo dopravy má uloženo vypracování dopravní koncepce, resp. koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, která bude schválena vládou a projednána v hospodářském výboru, kde budou jasně stanoveny priority rozvoje dopravní infrastruktury.

Samozřejmě že také velmi výrazným zdrojem, kterého bychom si měli být vědomi, je otázka větší transparentnosti ve výběrových řízeních. Asi všichni víme a v podstatě nikdo v České republice se tím netají, že otázka hmotných zakázek v rozvoji dopravní infrastruktury je velmi často ovlivněna i tím, že zde existuje velmi často podezření na skryté kartelové dohody, na to, že trh je v podstatě rozparcelován mezi čtyři pět šest největších hráčů, kteří se velmi často dokážou spolu dohodnout, a to podezření samozřejmě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, musím říct, bohužel zatím žádným způsobem nedemaskoval nebo neodkryl.

Ale já tady připomenu jenom jedno číslo, které nasvědčuje, že tady je skutečně zdroj finančních prostředků, možná jeden z mála, kde můžeme říct onu klasikovu větu - zdroje jsou. Protože když si vezmeme celkový objem veřejných zakázek ve veřejném sektoru, teď nemám na mysli podniky, které jsou ve veřejném vlastnictví a které podle tohoto zákona jsou také povinny vypisovat veřejné zakázky, tak vlastně na úrovni veřejné správy je každý rok zadáváno ve veřejných zakázkách 500 miliard korun. I několikaprocentní úspora typu 5 % tak přináší řádově desítky miliard korun, v tomto případě 25 miliard korun. Čili větší transparentnost, větší efektivita u stavebních zakázek musí být také cílem, který umožní větší rozvoj dopravní infrastruktury.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji, pane premiére. Paní poslankyně si přeje doplňující otázku podat. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Já tedy musím konstatovat, že mě pan předseda vlády neuspokojil odpovědí, podotýkám, protože já si prorůstové impulsy představuji trošku jinak a ve větším rozsahu, ale možná, jestli bych si mohla dovolit aspoň pro inspiraci bych mu předala národní plán britský.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já si pohledem ověřím, jak je na tom pan premiér. Ano, zdá se, že repliku má přichystanou.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, samozřejmě jsem podobnou odpověď očekával. To znamená moje odpověď paní poslankyni neuspokojila, nicméně bych chtěl říci, že, mimochodem, ten plán jako inspiraci samozřejmě znám, ale vy vidíte pouze líc tohoto dokumentu. Kdybyste se totiž ve skutečnosti podívali hlouběji do těchto britských opatření, to znamená viděli i rub tohoto dokumentu, tak byste tam mimo jiné viděli, kde jsou ty zdroje pro uskutečnění tohoto lícu, to znamená tohoto plánu.

Jsou například v tom, že je tam propuštění půl milionu státních zaměstnanců. Ano, slyšíte dobře: 500 tisíc státních zaměstnanců bude ve Velké Británii propuštěno ze zaměstnání, aby byly získány zdroje na podobné rozvojové programy. Průměrný škrt v rozpočtech jednotlivých resortních kapitol ve Velké Británii se pohybuje kolem 25 procent. Ano, slyšíte dobře: ne 10procentní škrt provozních výdajů a 10procentní škrt mezd jako v České republice. Dvacet pět procent dolů a půl milionu lidí, kteří jsou na propuštění.

Samozřejmě je možné teoreticky jít touto cestou. Pokud nám tím sociální demokracie vzkazuje , že chce jít touto cestou, bravo vaší odvaze!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. S další interpelací vystoupí Jaroslav Vandas, připraví se pan Ladislav Šincl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážená paní předsedající, pane premiére, kolegyně a kolegové, při projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj sdělil pan náměstek ministra Jiří Franc, že v případě Hasičského záchranného sboru budou sníženy platy, to znamená každému jednomu příslušníku tohoto sboru o 10 %. Že jinou možnost aplikace prostě úsporných opatření nevidí. Ve své interpelaci bych chtěl důrazně varovat před aplikací nepromyšleného, až někdy přehnaně důsledně uplatňovaného postupu šetření v oblasti mezd. Dnes a denně se přesvědčujeme, co Hasičský záchranný sbor dělá pro občany této republiky. Všichni se můžeme na vlastní oči dnes a denně přesvědčit, že se jedná o profesi, která vyžaduje více než plné nasazení. Asi jen člověk, který někdy řídil pracovní kolektiv, může dohlédnout dosah takto uplatňovaného snižování objemu mzdových prostředků.

Co může následovat? Totální ztráta motivace. Z historie víme, co může způsobit důsledné plnění předpisů bez osobního aktivního přístupu. Proto touto cestou apeluji na vás, pane premiére, abyste se zasadil o změnu přístupu k pracovníkům, kteří zajišťují velice významnou oblast státní služby. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, samozřejmě že otázka redukce objemu platových prostředků, která je dána s výjimkou pedagogických pracovníků za úkol celé struktuře veřejného sektoru placeného ze státního rozpočtu, se dotkne i Hasičského záchranného sboru. Je skutečností, že s účinností od 1. ledna budou vydána příslušníkům Hasičského záchranného sboru nová rozhodnutí ve věcech služebního poměru se stanovením složek služebního příjmu. Tarifní tabulky jsou podle nařízení vlády sníženy o 10 %, to znamená platy tarifní minus 10 % dolů. Dojde i ke snížení některých přiznaných zvláštních příplatků, v některých případech i příplatků osobních, protože ta pouhá desetiprocentní redukce tarifu nedostačuje na to, aby pokryla desetiprocentní objem, který má být snížen v platových prostředcích. Případná úspora platových prostředků, která vyplyne z nenaplnění přepočtených početních stavů příslušníků, pouze zkoriguje pokles skutečně dosaženého průměrného platu oproti platu plánovanému. V současné době není možné tuto úsporu vyčíslit. To teprve ukáže čas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP