(11.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď jsme ještě v obecné rozpravě, čili vás poprosím potom v podrobné rozpravě, kdybyste tady tento odkaz učinila, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Dobře. Takže děkuji za slovo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám mockrát. Zeptám se na další přihlášku do všeobecné rozpravy. Pan kolega Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, já bych to potom upřesnil v podrobné rozpravě. Ale ještě k tomu režimu, který je tady konstatován.

Jistě, můžeme tu zprávu vzít na vědomí, ten sněmovní tisk 187. Nic nám v tom nebrání. Pokud jde ale o ty jazykové překlady, podotýkám, že ve Španělsku to zkusili. A to je tak na dvacet let. Tam potřebujete... To jsou překlady patentů. To není překlad, že se potřebuji domluvit ve Španělsku, promiňte mi, že se dostanu do hospody nebo jestli se napiji nebo najím. To je vážná záležitost. Velmi vážná. A to je tak na to hledání těch párů jazykového překladače. Je to věc, která má dlouhé trvání, a musí tam být dostatek kvalitních překladů na párování slov.

Navíc. Je to zase z našich peněz. Není to z peněz toho, kdo patentovou ochranu chce. A já jsem tady schválně říkal počty patentů, které jdou přes mnichovskou centrálu do evropského patentu, které jdou do Evropské unie. Tak si to porovnejte. 400 tis. návrhů z Ameriky, 400 tis. ostatní - z Číny, z Indie a z ostatních neunijních států a asi 150 tis. z Evropské unie.

Jestli chcete umožnit, aby se tady hromadně chránila patentová práva jiných států než unijních, tak to řekněme na rovinu. Je to politické stanovisko, já proti nic nemám, ale nezastávám ho. Já zastávám patentovou ochranu zejména českých vědců, kteří tady něco vymysleli, případně výrobců, kteří chtějí patentovou ochranu svého výrobku. A to je cíl toho, čeho chci dosáhnout. A proto trvám na tom, aby to bylo v jazycích Evropské unie. Těch není 27. A samozřejmě, že to stojí peníze i výrobce českého. Ale pořád ho to stojí méně, než to bude stát výrobce ze Spojených států amerických nebo z Číny nebo z Ameriky, když to nechám jenom v angličtině. Ani ty tři jazyky - a to tady myslím pan kolega Bauer řekl docela přesně - nemohou projít, přestože my to budeme podporovat, protože Španělsko a Itálie to nepřipustí v Evropské unii.

Tak prosím vás, chovejme se racionálně a pojďme se pokusit o to, aby v Evropské unii platilo pro každý národní stát, že to v jeho národním jazyku bude. To není nic špatného. Není to nic špatného pro naše výrobce. A není to dražší pro naše výrobce, než je to dražší pro výrobce ze Spojených států amerických, případně i Ruska nebo Číny nebo Indie nebo Jihoafrické republiky, kde ten patent vznikne.

V tomto ohledu tedy nemohu... A já to potom budu říkat v podrobné rozpravě - že chci hlasovat jednotlivé části toho usnesení po bodech. A chci říci, že prostě s tím nesouhlasím. Každý se vyjádří, samozřejmě, podle své vůle. Já jenom konstatuji, že takhle to prostě není možné. Česká pozice je nějaká. Nezpochybňuji to, že vláda zaujala takovou pozici, ale já si myslím, že je to tak vážný problém, a říkal jsem to na začátku svého vystoupení, že si zaslouží podrobné projednání a že si zaslouží také jasné politické stanovisko Poslanecké sněmovny nejen vůči Evropské unii, vůči Komisi, ale i vůči české vládě, aby měla oporu, když přitvrdí ve svém stanovisku. A jistě čeští výrobci vládu za to ocení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Filipovi. Zeptám se na další přihlášku do všeobecné rozpravy. Pokud není žádná, všeobecnou rozpravu končím. Je před námi rozprava podrobná. Písemnou přihlášku nemám do podrobné rozpravy, ale žádám ty, kteří avizovali některé své návrhy směrem k usnesení, aby tak učinili právě v podrobné rozpravě.

Pan kolega Bauer? Ne, nehlásí se. Hlásí se tedy někdo do podrobné rozpravy? Pan kolega Filip. Poté paní kolegyně Weberová.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Navrhuji, aby usnesení bylo alternativně takto: Poslanecká sněmovna bere na vědomí návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie, za druhé - přerušuje jednání o tomto ujednání na dobu 60 dnů a přikazuje tento tisk výboru ústavněprávnímu.

A pokud by to neprošlo, za druhé - nepřijímá návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie.

Já bych tedy v podrobné rozpravě, protože to nemám písemně, řekl přesně ten text. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Už jsme v podrobné rozpravě, pane kolego. Prosím, abyste tyto návrhy předal paní zpravodajce, pokud možno písemně a rychle, protože nemám žádné přihlášky, takže bude potřeba co nejdříve.

A nyní paní kolegyně Weberová. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Já se tedy hlásím ke svému návrhu z obecné rozpravy, a to aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení. Nevím, jestli ho mám znovu číst.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to to usnesení, které máme písemně v tisku? Obsahuje pět bodů a nic na něm neměníte? (Ano.)

Tak pokud je to toto usnesení, není třeba jej číst. Máme je všichni k dispozici, je před námi, je součástí tohoto tisku. Odkaz na toto usnesení jste učinila. Dáváte návrh na to, aby bylo přijato v tomto znění. Děkuji.

Ptám se na dalšího možného přihlášeného do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Pan ministr Kocourek. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Já si dovolím v závěrečném slově reagovat v podstatě na jediného vystupujícího v rozpravě, a to pana poslance Filipa, který zde namítal, že nesouhlasí s návrhem usnesení, že nesouhlasí v podstatě ani s pozicí vlády České republiky k problematice evropského patentu.

Já bych mu na to chtěl odpovědět, a to z důvodu, že chce hájit zájmy českých podniků a podnikatelů a výrobců. Já bych mu na to odpověděl tím, že samozřejmě Ministerstvo průmyslu a obchodu při vytváření pozice a konzultací kolem této pozice konzultovalo příslušné návrhy i se zástupci podnikatelských svazů, zejména s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy, s Asociací malých a středních podniků, a ty plně podpořily pozici vlády. Takže v tomto ohledu vláda je v souladu s podnikatelským sektorem. Není to tedy tak, že bychom touto pozicí mohli poškodit české výrobce.

Za druhé. Otázka patentu a pohledu na něj je otázka budoucnosti. Pokud česká ekonomika v budoucnu by měla být ekonomikou postavenou na exportu a exportu postaveném na inovacích, tak budeme evropský patent velmi potřebovat. V tomto si myslím, že současný stav nám vyhovovat nemůže, neboť náklady na evropský patent v současné době činí zhruba 20 tis. eur. To je pro exportéry - a exportéry, kteří budou chtít působit přes inovativní produkty - obrovská překážka. Pokud tedy chceme být exportní zemí, musí být pro naše exportéry patent co nejsrozumitelnější a co nejlevnější. A opět to vyjadřuje pozice české vlády. Takže v tomto ohledu srovnání nákladů na patent ve výši 20 tis. eur v současnosti anebo pozice vlády, která původně říkala pouze angličtinu, což by nemělo žádné náklady. A ta kompromisní dohoda je zhruba o 680 eurech, což je řádový rozdíl pro české případné exportéry a jejich patenty v zahraničí, a je tedy opravdu výhodná a perspektivní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP