(10.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nebyla to tak silná slova. Ale prosím, pokračujte.

 

Poslanec David Rath: Tak. A castrovský projev - to není urážka? (Smích napříč politickým spektrem.) Takže myslím, že bychom měli měřit každému stejným metrem.

Takže já bych tedy chtěl jenom pana poslance a premiéra Nečase požádat, aby nezáviděl. Nezáviděl těm, kteří jsou úspěšnější a bohatší. Není to dobrá vlastnost. Není to dobrý signál do společnosti. Spíše závist bychom měli potlačovat. Já vím, že pro vás je palčivé si to přiznat, ale bohužel, je to tak. Někdo prostě je outsider třeba, někdo třeba ne.

Ale teď k těm věcem. Skutečně myslím, že není dobře, že tady jste nechal vyvřít závist a ukázal jste se v tom nepěkném světle.

K tomu, co jste tady říkal. Víte, že byla první česká škola soukromá - to je jistě pravda. V tom s vámi nechci polemizovat. Možná to tak je, možná není. Ale nebudeme přece říkat, že když první český stát byl feudální, že je dobře udržovat feudalismus. To je stejná logika, kterou jste tady použil.

O tom, jak jste vysvětloval, že je dobře mít nižší daně a že pak se vybere víc, a vysvětloval jste tona příkladu České republiky a daňových výnosů, tak to je opět velmi neférové, a vy to dobře víte. Protože k tomu byste musel srovnávat, co dělalo mezitím HDP, jak se vyvíjely daně v jiných státech, které měly podobný růst HDP, které třeba daně neměnily. Čili toto nevypovídá nic o ničem. Vy to víte. Ale prostě zase jste se snažil lidi tady oblbnout. To jsou ty vaše triky, ty vaše frázičky, ty vaše rádoby exaktní údaje. Vytrháváte vždycky nějaký údaj ze souvislosti a na něm se snažíte něco dokázat, což dokázat skutečně na tomto nejde.

Čili myslím si, že každý jednoznačně vidí ve světě, že země, které mají vyšší daňové výnosy, lépe dokáží saturovat veřejný sektor, jako jsou, jak jsem říkal, zdravotnictví, školství, věda, infrastruktura, lépe se tam žije, protože tyto infrastrukturní věci dělají do značné míry úroveň a bohatství té země. O tom snad se mnou nebudete polemizovat, že určitě lépe se žije v Německu a v Rakousku, kde se díky vysokým daním do těchto sektorů dlouhodobě velmi investuje, než v zemích, kde sice mají nízké daně, ale pak mají prašné silnice, strašné nemocnice, příšerné školy, nijakou vědu a o kultuře ani nemluvě.

Prostě jde o to, v jaké zemi chceme žít, jestli v té s těmi prašnými silnicemi a s jedním upoceným policistou na sto tisíc obyvatel a s jedním ušmudlaným doktorem v rozpadlé nemocnici, anebo jestli to chceme mít takové, jako to mají sousedé v Rakousku a v Německu. O tom je ten dnešní spor! A o tom, jak je to v tom dnešním sousedním Rakousku a Německu. To je spor o výši daní a o postavení střední třídy a o její, řekněme, prosperitě. Takže prosím, abyste ani nezáviděl nejenom Davidu Rathovi a té Zagorové a Jandovým, jak jim záviděl pan Jakeš, ale abyste ani nezáviděl střední třídě.

A poslední. Říkal jste, že samozřejmě emigrace, únik mozků, je chyba a že samozřejmě ta emigrace daňová. Víte co? Česká republika díky vám má dlouhodobě už několik let velmi nízké daně. Já tedy nevidím, že by tady byly nějaké záplavy imigrantů, kteří by se sem hrnuli z toho Německa. Já tedy nevidím, že tady vyhazujeme ty bohaté Němce, Rakušany, Dány, Švédy, kteří prostě se nemohou jen dočkat, aby u nás platili ty nízké daně. Kde jsou, pane premiére? Kde je máte? Možná že je máte schované na Úřadu vlády. A nikdo jiný je nikde neviděl. Takže jak funguje to, že jste dramaticky snížili daně? Kde jsou ty zástupy těch úspěšných a bohatých manažerů a firem, které by se sem za ty dva tři roky nahrnuly? Já je nikde nepotkávám. Takže prosím, abyste zase z lidí nedělal hlupáky.

A ty banky? No, to je nehoráznost snad největšího zrna. Já k tomu řeknu jenom tolik. Jestli jste si nevšiml, tak vy jste je nechali vytunelovat za Klausových vlád, kde jste také byl někde v těch strukturách. Tuším, že na Ministerstvu obrany, kde vás váš kolega Kalousek nepřímo označil, že jste ho tuneloval. Takže možná, že jste se i na tom tunelování bank nějak podílel, možná ne. Ale prostě - nechali jste je vytunelovat tak, že tam byla díra přes 100 mld., kterou do dneška platíme. Prostě to je neuvěřitelná nehoráznost!

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tak. Dalším přihlášeným s přednostním právem pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré dopoledne. Dámy a pánové, já jenom krátce. Možná lze tedy závidět panu poslanci Rathovi jeho bohatství a úspěch. Ale rozhodně co není možné závidět sociální demokracii, byly, pane premiére, ty banky, které jste nám zanechali v takovém stavu, že nutné výdaje na sanaci bank byly 25 % hrubého domácího produktu. 25 % HDP. Přátelé, ty banky byly v takovém stavu díky tomu systému, který tady vytvořila především tedy strana ODS. Díky tomu ty systémy polostátních úvěrů od polostátních bank vytvořily prostě takovou džungli, že nás to stálo 25 % hrubého domácího produktu. Privatizace to snížila, řekněme, o tři čtyři procenta. V každém případě jsme ty banky prodávali v recesi. A samozřejmě, ony byly v předpotopním stavu třeba z hlediska řízení rizik, potřebovaly know-how. V téhle situaci, kdyby do nich stát, pokud by je nechtěl prodat, nalil peníze, tak by se ty banky musely zavřít.

Já jsem chtěl pana premiéra požádat, jestli se k této historii, která je tak pohnutá z hlediska historie ODS, chce vracet... Já bych mu doporučoval, aby to raději nedělal! (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ohlídal. Já ho teď ale nevidím. Už ho vidím. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové, vážené kolegyně, z vyjádření pana premiéra jsem poznal, že zřejmě bude realizován náš společný návrh týkající se zvýšení rozpočtu vysokých škol pro rok 2011 o 1 mld. Společný říkám, protože jsme ho sice podali nezávisle, každý zvlášť, ale obsah je úplně stejný.

To je sice pěkné, ta jedna miliarda. Ale ta vlastně vůbec nic neřeší. Vysoké školy i tak zůstanou v krizové situaci, protože vzhledem k roku 2010 jim bude chybět ještě dále 1,3 mld. A když vezmeme vývoj v posledních několika letech, tak vlastně se tím zase zvýší podfinancování veřejných vysokých škol. Je možno to doložit například na výdajích na jednoho studenta ze státního rozpočtu, na studenta veřejných vysokých škol, který od roku 2007 neustále klesá. Klesá meziročně o 9 %. A meziročně klesne - zhruba také o těch 9 % - i mezi rokem 2010 a 2011. Možná, když se přidá ta jedna miliarda, nebude to 9 %, ale třeba 8 %. To samozřejmě zpaměti nedovedu rychle vypočítat.

Dále třeba, co se týče investičních výdajů z rozpočtu. Vzhledem k roku 2007, když se vezme v úvahu i inflace, pokles bude o 40 %. Mohl bych tak dál mluvit třeba o poklesu, meziročním poklesu výdajů ze státního rozpočtu na vědeckou a výzkumnou činnost.

Takže pane premiére, jednou miliardou bych se moc nechlubil, protože skutečně veřejné vysoké školství za vaší vlády bude dosti výrazně poškozeno a jeho krizový stav se ještě prohloubí. Myslím, že kritika ze strany poslance Ratha, alespoň v tomto směru, který mohu jednoznačně posoudit, co se týče podfinancování vysokých škol, obecně vzdělání a vědy, je naprosto na místě.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Vojtěch Adam. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Adam: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, tak nám ta předvánoční atmosféra trošku houstne. Tak jenom pro pobavení a pro odlehčení. Já jsem dlouho přemýšlel, kam by šel zařadit ten článek, který jsem si z internetu stáhl. A myslím si, že toto by mohlo být to pravé místo do této diskuse a reakce na to, co se v této republice v současné době děje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP