(22.40 hodin)
(pokračuje Babák)

Dále tady mám ještě dva body, ke kterým bych se rád vyjádřil. Pan zpravodaj tady naznačil něco ohledně toho parkovného. My jsme měli dnes na rozpočtovém výboru pana náměstka Minčiče, který nám to, myslím, dokonale vysvětlil - že u parkovného máme vlastně dvě věci, a to že buď dáváme náklady takzvaným paušálem, anebo dáváme náklady přes lístky do nákladů. Pan zpravodaj to jistě zná, protože byl osm let tím živnostníkem. A pokud dáváme náklady paušálem, tak potom je logické - nebo nelogické dávat k tomu náklady na parkovné. To krátkodobé. A to dlouhodobé - to se mně zdá být logické, takže v tom Marriottu klidně můžete parkovat, myslím si, a dát si to do nákladů.

A na závěr bych jenom tady chtěl zdůraznit tu jednu věc - a to už tady za mě udělal i pan ministr - že vůbec tady nejde o srážkovou daň na fotovoltaiky. Tady jde jenom o to osvobození. A chtěl bych se zeptat prostřednictvím předsedající, jestli náhodou není pan zpravodaj tady v tomto smyslu ve střetu zájmů. Děkuji. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan zpravodaj Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové z vládní koalice, já musím konstatovat, že umíte být jenom osobní. Nejsem. Představte si, že nejsem. Já bych nechtěl hovořit o vašem střetu zájmů, pane poslanče. (Poslanec Babák z místa: Nejsem ve střetu zájmů.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Krátký: Dámy a pánové, pozdní dobrý večer! Já se potřebuji vrátit trošku do krátké historie. Před dvěma lety, zhruba, za vlády Mirka Topolánka, byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj dokument nazvaný Politika územního rozvoje. Tomu dokumentu jsem z větší části rozuměl, ale v oblasti týkající se specifických oblastí, kam byla zařazena i má oblast, Jeseníky, jsem se dozvěděl, že se máme zabývat pastevectvím. Přiznám se, že už jsem to pochopil. Akorát jsem pochopil dneska to, že tedy nebudeme pást ten dobytek, protože už nic jiného nemáme, ale že se tam budeme pást asi my.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tak to byl pan poslanec Krátký. Já se ptám, kdo se ještě hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jenom velmi stručnou reakci, abych nezdržoval. Já jsem přesvědčen, pane poslanče, že zdaníme-li si my všichni nezdanitelné náhrady 15 procenty, tak nám pořád ještě na tu kantýnu zbude a nebudeme se muset pást. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nevidím žádnou další přihlášku do obecné rozpravy, a proto tuto obecnou rozpravu ukončuji a otevírám rozpravu podrobnou. Táži se, kdo si přeje vystoupit v této rozpravě. Nevidím žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, a proto i tuto podrobnou rozpravu ukončuji. Ptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda si přejí vystoupit případně se závěrečnými slovy zde, v závěru druhého čtení. Vidím, že tomu tak není.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Prosím, aby pan zpravodaj poslanec Jiří Paroubek, se mnou sledoval od stolku zpravodajů rozpravu. V tuto chvíli tuto rozpravu otevírám tuto. Ptám se, kdo si přeje v ní vystoupit. Pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já z těch důvodů, které jsem tady už vcelku rozebral, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Já si teď nejsem jista, zda někdo z předchozích řečníků, když jsme byli ve druhém čtení, podal návrh na zamítnutí. Pokud tomu tak nebylo, tak bohužel, pane zpravodaji, zde ve třetím čtení již návrh na zamítnutí v tomto smyslu podán být nemůže. Pokud má někdo námitku proti mému shrnutí nebo mi chce připomenout, že návrh již padl dříve, tak potom se věc má jinak. Nevidím nikoho, a musím tedy konstatovat, že návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona nebyl validně podán.

Jsme stále ještě v rozpravě u třetího čtení. Já se chci ujistit o tom, že nikdo další se přihlásit do této rozpravy nechce. Vidím, že tady není vůle nikoho z poslanců a poslankyň. Proto znovu zazvoním na naše kolegy a pana zpravodaje, nebo respektive nejdříve se pana ministra financí zeptám, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Pan ministr si nepřeje vystoupit. Pana zpravodaje se táži, zda nám chce závěrečně shrnout proběhlou rozpravu a seznámit nás s jejími výsledky.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Myslím, že návrh usnesení je vlastně součástí toho usnesení ze sedmé schůze rozpočtového výboru, takže to je de facto součást toho materiálu, který je navržen.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Jinými slovy, pane zpravodaji, navrhujete, abychom hlasovali o usnesení výboru z dnešního dne.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 29 z přihlášených 145 poslanců pro 102, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o celém předloženém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 158."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 30 z přihlášených 145 poslanců pro 103, proti 40. Tento návrh byl přijat a s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Mohutný potlesk koaličních poslanců.)

 

Kolegyně a kolegové, ukončuji jednání mimořádné schůze. Přeji vám dobrou noc. Sejdeme se zítra ráno v 9 hodin, kdy budeme pokračovat v projednávání bodů přerušené 7. řádné schůze. Děkuji vám všem za projednání v dnešním dni.

 

(Schůze skončila ve 22.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP