(22.20 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Ale je tam několik věcí, o kterých podle mého názoru je potřeba mluvit, a o těch mluvit také budu. Jinak mohu mít pochopení pro pana ministra, že chce zajistit peníze ke snížení schodku státního rozpočtu ber kde ber. V letošním roce myslím, že je zbožným přáním očekávat schodek 163 mld. V příštím roce už by schodek měl být jenom - v uvozovkách - 135 mld. Zatím to vypadá - možná, že pan ministr by nám také ještě v závěrečném slově mohl říci, že má přesná čísla, kolik vlastně schodek státního rozpočtu činí za tento rok za deset měsíců. Za devět měsíců to bylo téměř 100 mld., a jen tak mimochodem, za 4. čtvrtletí roku 2009 to bylo 105 mld. Takže já zase takový optimista nejsem, ale to je asi povolání, to je asi řekněme to, že to vyplývá z pozice opozičního poslance. Pan ministr určitě bude větší optimista, pokud jde o schodek státního rozpočtu, který já vidím spíše v rozsahu 180 až 200 mld. korun. Proto chápu tedy tlak na to ber kde ber.

Samozřejmě, že potom v podrobné debatě zamítnu - tedy navrhnu zamítnout zákon v prvním čtení. (Pobavení v pravé části sálu.) Abych vás ještě pobavil, tak vás seznámím s jedním hezkým - když tady vidím tak sympatickou mladou dámu v první řadě (ke Kristýně Kočí), tak se musím trošku blýsknout znalostmi (pobavení v pravé části sálu a potlesk) a možná podnítit k dalšímu studiu. Pan ministr se určitě také poučí. Ani vám neřeknu osobnost, která to řekla, protože to byste se zhrozili. Řekli byste ještě... novináři už tady nejsou, ti by řekli určitě, že je to můj vzor, takže raději ne. Takže dobrý pastýř ovečky stříhá, ale nedře jim kůži z těla.

Takže tedy ke dření z těla bych se zastavil u několika věcí. Pan ministr o nich tak trošku diskrétně hovořil.

V první části jsou to výhody bývalých vojáků z povolání a jejich zdanění 15 %. Určitě je málokdo z veřejnosti lituje, ale je to prostě něco, s čím určitě ve svých rozpočtech nepočítali, a je to nefér! A já to tady alespoň musím takto říct.

Pan ministerský předseda mi něco napovídá, ale já ho neslyším, nemám tak dobré uši. Musíte křičet, pane premiére! (Petr Nečas: To bylo k panu Kalouskovi!) Doufám, že to není tak, že mě chcete rušit.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane zpravodaji, já se vám velmi omlouvám. Chci jen upozornit, že jsme pořád ještě v úvodu a podáváte zpravodajskou zprávu. Ještě jsem neotevřela ani obecnou rozpravu.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Tak to je výtečné. Možná že byste mohla, paní předsedající, vyzvat pana premiéra, aby mě nerušil.

Takže druhá věc, o které jsem se tady chtěl zmínit. Pan ministr o tom hovořil. Vojáci z povolání, kteří nebydlí ve služebním bytě, a přídavky na bydlení. Víte, je to zásah v řádech několika tisíc korun. Když si představím, že těmto lidem také zmizí 10 % z platu, tak už je to poměrně slušná suma v každoměsíčním rozpočtu. Takže bylo by dobré tohle aspoň zdůraznit. Samozřejmě chápu, že někomu není příjemné o tom hovořit, ale myslím, že je nutné o tom hovořit.

Pak je tu záležitost ekologie, fotovoltaiky. Myslím, že se všichni shodujeme na tom, že je třeba hledat cestu k tomu, aby nárůst cen elektrické energie v příštím roce byl co nejnižší. Vláda řekla, určitě ji vezmeme všichni za slovo, že to bude jenom 5 %. Ale tady nám, pane ministře, hrozí, jak to vypadá, soudní spory a arbitráže. Noviny - já je beru s rezervou, určitě vy také - hovoří o desítkách miliard, možná o stamiliardách korun. Já to tady jako zpravodaj musím říct, že toto hrozí. A určitě, jak jsem slyšel, tak někteří lidé - já nemyslím, a ty moc nelituji, ty asociace podnikatelů ve fotovoltaice, ale lituji takové lidi, a určitě jste dostali takové dopisy, kde to vypadá, že veškerou svou hotovost ten člověk, několik milionů korun, investoval do takovéhoto projektu, no a teď tady říká: Rád bych vás jako občan této republiky upozornil na to, že z důvodu investiční pobídky státu a i jeho garance dané zákonem se dostávám do neřešitelné situace, kdy v případě zavedení srážkové daně ve výši 25 % nebudu schopen splácet bance úvěr, za který ručím osobní směnkou. A že to může vyústit i v jeho osobní likvidaci - a tím i celé mé rodiny. Nechci pokračovat dál. Určitě pan ministr takové dopisy dostává často, ale je zřejmě nelítostnější nežli já. (Smích v pravé části sálu.)

Pak jsou tady věci, které je určitě potřeba ocenit, myslím zdaňování řekněme ústavních činitelů nebo bývalých ústavních činitelů. To je určitě dobrá věc.

Rád bych se zastavil ještě tady u věci, která mi příliš velký smysl nedává, a to je parkovné. Nevím, jestli je to tak, jak mi říkal váš náměstek, ale navrhuje se jednoznačně stanovit, jaké parkovné nelze uplatnit do daňových výnosů. Tady se říká, že smyslem ustanovení je řešit výdaje na pracovní cesty. Navrhuje se z daňových výdajů vyloučit parkovné při pracovní cestě, a nikoliv například výdaje spojené s dlouhodobým pronájmem parkovacích míst. To znamená, když budu stát v Marriottu, tak si to hodím do nákladů. Když pojedu na pracovní cestu - já si to tak předkládám do svých zkušeností, kdy jsem osm let měl živnost a kdy jsem si tyto věci dával do nákladů, tak teď už to zkrátka nepůjde. No, na chudý lid patří přísnost, i na živnostníky, což jsem osm let byl!

Pak je tady závažná věc a, pane ministře, to bych opravdu doporučil, protože stejně jsem přesvědčen, že budete dělat brzo novelu, protože v takhle rychlém kalupu, když se schvaluje novela zákona, tak určitě tam nějaká chybička bude, možná i velká chyba. Nepřeji si to samozřejmě. Ale tady se říká: umožnit uplatnění paušálního výdaje na dopravu pouze veřejným vysokým školám a teď jsou tady různé instituce, se kterými souhlasím, ale proč ne třeba organizacím, které se zabývají sociálními službami, pane ministře? To by bylo možná bohulibé a také užitečné. To bohulibé, to nebudu zdůrazňovat, ale užitečné určitě také. (Nesrozumitelná poznámka Miroslava Kalouska.) No, někdy s vámi souhlasím.

Pak k bodu 76-79. Vy jste tady hovořil, a musím říct, že jste mě trošku uklidnil, pokud jde o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Já si ale myslím, že tak jak o tom hovoříte, že se de facto vezmou tyhle peníze, že se zruší nějaké takovéto daňové zvýhodnění, získá se 200 mil. a ty se rozdají formou dotace, tak jenom si vždycky vzpomínám, že to vede dotační systém k něčemu, jako je řekněme nějaký tlak na korupci. Ale dobře. To je snad jiný příběh. Ale jiná věc je -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane zpravodaji, já se vám velmi omlouvám, že vstupuji do vaší řeči, ale opět bych vás chtěla upozornit, že ještě jsem ani neotevřela obecnou rozpravu, a dovolila bych si vyslovit takový názor, že zpravodajská zpráva by se měla vyvarovat hodnotících soudů. Prosím, bylo by dobré, kdybyste svoji zpravodajskou zprávu zakončil. (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já bych tady věcně hovořil o 200 milionech korun, u kterých by bylo dobré, aby o ně lidé nebyli připraveni.

A poslední věc, o kterou mám velkou starost, to jsou povodňové škody - 100 korun na měsíc, 1200 korun za rok. Je to zásah do rozpočtu střední třídy zejména, ale také nízkopříjmových skupin, aspoň určité části.

Čili tolik k mé zprávě a samozřejmě s ohledem na to, že tyto věci nějakým způsobem vysvětleny nebyly ve zprávě pana ministra, tak si dovolím v příslušném momentu navrhnout zamítnutí této novely. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP