(22.00 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Já tedy rozpravu ukončuji a nyní je prostor pro závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Možná že by bylo rozumnější, kdyby pořadí bylo, pane zpravodaji, tak jak jsem jej právě řekla, ale je to na vaší vůli. Pan ministr vůbec nechce vystoupit, čili pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní místopředsedkyně, já jsem vstal v domnění, že již budeme hodnotit dva návrhy, které tady padly. V podrobné rozpravě padly dva návrhy, jeden na zamítnutí a jeden návrh pana poslance Sobotky, takže prakticky hlasování bude jednoduché. Po vyhodnocení návrhu na zamítnutí bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana Sobotky a pak samozřejmě o závěrečném, celkovém znění zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Je nás dostatečný počet, abych mohla zahájit hlasování, které tímto zahajuji a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí, ať stiskne tlačítko ano. Kdo je proti, stiskne tlačítko ne a zvedne ruku.

V hlasování číslo 24 z přihlášených 144 poslanců pro 43, proti 95. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Takže jelikož došlo k zamítnutí návrhu na zamítnutí, tak před námi stojí hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Bohuslava Sobotky, který jste dostali písemně na stůl, takže o něm můžeme hlasovat bez čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Zahajuji hlasování. (Ministr Kalousek: Nedoporučuji.) Já se velmi omlouvám. Kdo je proti tomuto návrhu, tak jak nedoporučil pan ministr financí?

V hlasování číslo 25 z přihlášených 144 poslanců pro 46, proti 90. I tento návrh byl zamítnut.

 

Pane zpravodaji, můžeme přistoupit k hlasování o celém předloženém návrhu zákona. Je to tak? (Ano.) Děkuji pěkně.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 157."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto přednesený návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 26 z přihlášených 144 poslanců pro 96, proti 44. S tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas. (Potlesk části poslanců.)

 

Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk č. 158, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Otevírám k tomu rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji, mohu tedy tuto rozpravu uzavřít. Přikročíme k hlasování, před hlasováním k usnesení přivolám ještě poslance z předsálí.

 

Návrh usnesení je: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk č. 158, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto přednesený návrh usnesení. Kdo je proti?

V hlasování číslo 27 z přihlášených 145 poslanců pro 96, proti 44. Návrh byl přijat a usnesení bylo schváleno.

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 158/ - zkrácené jednání

Předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek, který je již u mikrofonu. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych jménem vlády předložil novelu zákona o daních z příjmů a některé další, s novelou související zákony. Vláda je motivována dvěma cíli při předkládání této předlohy. Tím hlavním cílem je příspěvek ke stabilizaci veřejných rozpočtů a aktivní opatření vedoucí ke snížení deficitu, tím druhým motivem je odstranění některých privilegií a výhod, které vláda navrhuje odstranit z právního řádu, a to jsou zejména privilegia a výhody týkající se nezdaněných příjmů představitelů státní moci, tedy i - omlouvám se - poslanců a poslankyň. Pan premiér říká také senátorů a senátorek, ale těm se teď neomlouvám, já se omlouvám poslancům a poslankyním.

Dovolte, abych velmi stručně popsal ta opatření, která jsou v předloze dána. Navrhujeme zdanit důchody pracujících důchodců od hranice příjmů, která přesahuje trojnásobek průměrné mzdy. To znamená bude-li mít pracující důchodce více než trojnásobek průměrné mzdy, jeho důchod bude započten do základu daně a vše bude daněno jako celek.

Navrhujeme zdanění, to je zrušení osvobození, tedy odstranění stávající výjimky, některých druhů výsluhových záležitostí, výsluhového příspěvku a odbytného vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, a to s účinností od 1. 1. 2012. Současně navrhujeme odstranit výjimku, tedy i danit přídavek na bydlení. Navržený postup kvalifikuje uvedené výsluhové náležitosti jako ostatní příjem a bude zdaňován srážkovou daní se sazbou 15 %, zatímco přídavek na bydlení bude vnímán jako součást příjmů ze závislé činnosti a bude zdaňován jako mzda a budou na něj uplatněny odvody z pojistného.

Navrhujeme zrušit zvláštní úpravu, podle které nejsou peněžité náhrady u představitelů státní moci předmětem daně. Týká se to poslankyň, poslanců, senátorek, senátorů, některých dalších státních orgánů, soudců, poslanců Evropského parlamentu. Navrhujeme zdanit i plat a výsluhové náležitosti prezidenta republiky a rentu bývalého prezidenta. To všechno byly do dnešního dne nezdaněné příjmy a měly by být daněny úplně stejně jako příjmy všech ostatních obyvatel České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP