(Jednání pokračovalo v 19.08 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v našem dnešním jednání, ale ještě předtím mi dovolte dvě oznámení. První je omluva z našeho dnešního jednání po 19. hodině a omlouvá se pan kolega Jaroslav Škarka. Druhé oznámení se týká petice, kterou jsem obdržela od Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. Dnes jsem tuto petici převzala v prostorách Poslanecké sněmovny, předala na petiční výbor a je tam tedy k dispozici vám všem. Tolik tato dvě upozornění.

Nyní jsme stále v otevřené rozpravě. Kdo se do této rozpravy ke sněmovnímu tisku 155 hlásí? Pokud se nikdo nehlásí... Pardon, hlásí se pan kolega Seďa. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svém vystoupení k sněmovnímu tisku 155 chci upozornit na problémy některých restriktivních opatření, konkrétně ve změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Musíme si uvědomit, že navrhovaná restriktivní opatření přicházejí v době, kdy přetrvávají dopady ekonomické krize -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, promiňte, já vám vůbec nechci brát slovo, jenom se vás chci zeptat, zda jste si jist, že chcete vystoupit v tuto chvíli, kdy je rozprava k návrhu na zkrácené jednání tohoto zákona, nebo zda chcete vystoupit k rozpravě samotné k zákonu. (Poslanec Seďa se omlouvá.) Pokud je to k samotnému zákonu, teprve tato rozprava bude otevřena. Teď jsme v rozpravě, která se týká toho, zda Poslanecká sněmovna schvaluje podmínky pro projednání tohoto návrhu ve zkráceném jednání. Já jsem se ptala, zda se někdo hlásí, ale nevidím žádnou takovou přihlášku, takže tuto rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, sněmovní tisk 155, ve zkráceném jednání."

Registruji vaši žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím o opětovnou registraci. Svolávám kolegy do sálu, aby se mohli tohoto hlasování zúčastnit, takže prosím ještě o malou chvíli vaší trpělivosti.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 7. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na usnesení tak, jak jsem vás s ním právě seznámila. Kdo je proti tomuto usnesení? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 7, přítomno 134, pro 90, proti 39. Tento návrh usnesení jsme tedy schválili.

 

Zahajuji tedy projednávání bodu, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 155/ - zkrácené jednání.

Předložený návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, vychází z programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala sociálně citlivým způsobem zkrátit některé druhy sociálních dávek a přijmout úsporná opatření v oblasti zaměstnanosti. V souvislosti s přípravou návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2011 a stavem financí státního rozpočtu je nezbytné přijmout řadu úsporných opatření ke snížení deficitu státního rozpočtu. Protože jsem už minulý týden měl úvodní slovo k návrhu, který poté vláda vzala zpět, shrnu jenom stručně obsah návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP