(18.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Ale všichni víme, upřímně řečeno řada z vás si to také myslí, že je to prostě jenom velká účelová lež, jejímž cílem je urychleně prosadit návrhy zákonů, které jsou kontroverzní, odblokovat nějakým způsobem sociální demokraty, opozici ve Sněmovně, vyřadit nově zvolenou většinu v Senátu. Kdyby na počátku nebyla tato vaše velká lež, tak se dnes Poslanecká sněmovna nedostala do situace, do které se dostala. Prostě vy jste vyšli mimo standardní pravidla, zneužíváte stav legislativní nouze a v tuto chvíli jste se dočkali jenom toho, čeho jste se dočkat museli.

Opozice proti tomuto zneužívání stavu nouze klade absolutně legitimní odpor. My využíváme pouze legitimních nástrojů, které máme v platných zákonech, ať už je to jednací řád Sněmovny nebo to byla pravidla, která zde platila dlouhá léta v Poslanecké sněmovně. Postupujeme legitimně, jako opozice máme právo, abychom kritizovali činnost vlády, od toho jsme tady, ale vládní koalice by neměla omezovat ta práva opozice, která jsou dána, včetně možnosti zablokovat zařazení nového bodu na schůzi Poslanecké sněmovny. Koneckonců fakt, že vládní koalice sama od tohoto požadavku ustoupila a vzápětí svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, ukazuje, že jste si nebyli jisti svou vlastní argumentací a že jste do značné míry přiznali, že tato naše kritika vašeho postupu byla oprávněná. Kdybyste si svou argumentací byli tak stoprocentně jisti, měli jste možnost nás přehlasovat, stejně jako jste nás přehlasovali teď, pokud šlo o legitimní požadavek klubu sociální demokracie na jednání poslaneckého klubu. Tak to prostě je a podle mého názoru v tuto chvíli vládní většina výrazným způsobem zhoršila vztahy mezi vládou a opozicí v Poslanecké sněmovně a bohužel se to bude projevovat i v těch příštích měsících.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, jsme tady svědky skutečně nebývalé situace. Jednak je vyhlašována legislativní nouze v situaci, kdy vlastně není vůbec potřeba, protože kdyby si vláda plnila svoje povinnosti, jak má, dávno ty zákony mohly být projednávány. To, že vláda ten čas propásla, není přece chyba opozice, ale chyba této vlády. A teď se snaží vláda chytit bycha, chytá kočku za ocas, a ještě takovýmto velmi nedemokratickým způsobem.

Víte, dostáváme se do situace, kdy - ano, je tady 118 poslanců a můžete opozici válcovat. Paní předsedkyně, předvedla jste to teď i vy, protože pokud vím, tak má řídit sněmovnu kolega Luboš Zaorálek. Vy jste si tam prostě sedla, byť je v rozpisu, a řídíte schůzi. Proč ne, máte 118 hlasů, tak proč se zabývat tím, co je v nějakém rozpisu. Přece si to upravíte podle svého.

Vždycky, když někdo chce a chtěl tady přestávku, tak byla vyhlášena přestávka. Konečně vaše kluby si ji vzaly a o ničem se nehlasovalo. Najednou se teď o tom bude hlasovat. Dobře, zavádíte tady velmi zajímavé věci.

Já jen čekám a velmi brzy toho budu sám svědkem, kdy si odhlasujete, že jeden z vašich ministrů, když tady byl opilý, tak že se to vlastně nesmí říkat. Pěkné kroky k totalitě, paní předsedkyně a dámy a pánové! K totalitě, nesvobodě! To jsou prvky demokracie? Vy hlasováním určujete, co je pravda a co je lež! Dámy a pánové z vládní koalice, styďte se!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní je zde řádná přihláška pana poslance Křečka, který už se nehlásí, jestli tomu dobře rozumím.

A já pouze zopakuji pro pana poslance Ratha, že jsem si na toto místo sedla pouze proto, že pan místopředseda Zaorálek neplnil svou povinnost vyplývající z toho, že byl řídícím schůze a vyhlásil přestávku do určité hodiny, a v tu hodinu zde prostě nebyl. Já jsem povinna jako reprezentant Poslanecké sněmovny dodržovat platný zákon o jednacím řádu. To je všechno, co k tomu mohu dodat. A nebylo to žádným mým úmyslem.

Pan kolega Rath faktická poznámka.

 

Poslanec David Rath: Je zajímavé, paní předsedkyně, že zákon o jednacím řádu dodržujete jen tehdy, kdy se vám to hodí. Vy jste si asi nevšimla, že Luboš Zaorálek stál asi dva metry od vás.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Udiví vás to, ale všimla, akorát že neseděl tam, kde měl.

Dámy a pánové, pokračujeme v rozpravě k tomu, zda trvá, nebo netrvá stav legislativní nouze. Hlásí se někdo do této rozpravy? Nehlásí, rozpravu tedy končím a přikročíme k hlasování.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze k projednání sněmovních tisků 155, 156, 157 a 158."

Registruji vaši žádost o odhlášení, proto vás všechny odhlašuji. Prosím, aby se všichni přítomní i přicházející zaregistrovali svými identifikačními kartami, a budeme moci zahájit hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 5. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak jsem je přednesla. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 přítomno 151, pro 105, proti 46. Konstatuji tedy, že tento návrh byl schválen.

 

Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 8. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem pořadu, tak jak byl uveden na pozvánce. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 6 přítomno 153, pro 106, proti 47. Tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že pořad schůze byl schválen.

 

Můžeme se tedy věnovat bodu číslo 1 a tímto bodem je

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
/sněmovní tisk 155/ - zkrácené jednání

Před projednáváním tohoto bodu podle § 99 odst. 5 musíme posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Otevírám rozpravu, ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych rád požádal o přestávku na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie v délce jedné hodiny vzhledem k tomu, že byl schválen program schůze, a vzhledem k tomu, že v tuto chvíli se už budeme zabývat meritorně jednotlivými návrhy zákonů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já vyhovuji tomuto požadavku sociální demokracie a vyhlašuji přestávku na jednu hodinu, tedy do 19.08 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP