(Přestávka na poradu prodloužena do 17.35 hodin. Jednání pokračovalo v 17.40 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, uběhl čas, který byl vymezen přestávce a byl ohlášen ctěné Poslanecké sněmovně. Proto jsem přesvědčena, že musíme sami, když ne nikdo jiný, tak my sami musíme dodržovat pravidla. A jestliže jsme řekli, že přestávka trvá do 17 hodin 35 minut, není možné, aby nepokračovala sněmovna ve stanovenou dobu.

Čili pokračujeme v bodě, v němž jsme byli. Padl zde procedurální návrh. Zeptám se pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD Bohuslava Sobotky, zda trvá na svém návrhu, který přednesl.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedkyně, já nemám jinou možnost než trvat na návrhu, který jsem přednesl, neboť dnes poslanecký klub sociální demokracie nepožádal zatím o žádnou přestávku na jednání poslaneckého klubu. Bylo zde pravidlem, které jsme všichni respektovali, ať už měl většinu kdokoli, tak jsme v minulosti respektovali, že poslanecký klub má právo během jednacího dne si vybrat dvě hodiny na jednání poslaneckého klubu. A já bych rád o tuto přestávku na jednání poslaneckého klubu požádal, tak abychom se jako poslanecký klub mohli sejít. Já prostě mám v úmyslu v okamžiku, kdy přestávka bude schválena, požádat, tedy svolám okamžitě do prostor poslaneckého klubu klub sociální demokracie, a my chceme jednat o dalším postupu během dnešního dne, protože nás čekají dvě důležitá hlasování, jednak o programu schůze a jednak hlasování o tom, zdali trvá stav legislativní nouze, či nikoliv, a my k tomu se musíme sejít jako poslanecký klub, abychom k této věci zaujali jednoznačný postoj. A v případě, že zde bude schválen program schůze, pak opět budou zde projednávány čtyři návrhy zákonů a my se potřebujeme poradit jako poslanecký klub k tomu, jakým způsobem povedeme diskusi k těmto návrhům zákonů, které nás čekají vzhledem k té poměrně pokročilé hodině, která už dnes je.

Čili abych to shrnul, já si dovoluji požádat v souladu se zvyklostmi a politickou kulturou, která zde byla v Poslanecké sněmovně v minulých letech, o dvouhodinovou přestávku na jednání poslaneckého klubu, a chtěl bych připomenout této vládní většině, s jakými sliby vstupovala do této Poslanecké sněmovny. Byly to sliby, které hovořily o lepší politické kultuře. A byly to sliby, které hovořily o dialogu s opozicí. Teď máte, dámy a pánové, možnost prokázat své dobré úmysly. Nežádáme o nic jiného než o standardní přestávku na standardní poradu poslaneckého klubu sociální demokracie v délce dvou hodin. Nic víc, nic méně. Je to v souladu s pravidly, která se zde léta v Poslanecké sněmovně respektovala.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptala jsem se předsedy poslaneckého klubu ČSSD, zda trvá na svém požadavku. Zrovna tak se zeptám předsedy klubu ODS, zda trvá na svém procedurálním návrhu. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, vážená paní předsedkyně, já trvám na svém procedurálním návrhu. Prosím vás, abyste dala hlasovat o této přestávce.

Zvyková pravidla my jsme vždycky ctili a ctíme. Tato záležitost byla dnes vyvolaná jasným nectěním těchto pravidel ze strany sociální demokracie a zároveň tedy také tím, že je, ať má na to kdokoli jakýkoli názor, vyhlášen stav legislativní nouze. A v takovém případě podobné prodlužování a obstrukce, myslím, nemají své místo v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že zvyková pravidla máme dodržovat dále, nicméně v tuto chvíli vás žádám, abyste dala hlasovat o mém procedurálním návrhu.

Další procedurální návrh, pokud by snad byla úvaha, že nebude respektován odst. 9 § 99 o tom, že se ve stavu legislativní nouze nevyužívá § 53 jednacího řádu, to znamená jednání do 19. hodiny, tak dávám druhý procedurální návrh na to, aby Poslanecká sněmovna jednala a hlasovala o zákonech i po 19., 21. a nulté hodině zítřejšího dne. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jsou zde dva procedurální návrhy, o nichž bez rozpravy nechám hlasovat. Nejprve dávám hlasovat o návrhu na žádost klubu sociální demokracie na vyhlášení přestávky.

Nejprve se táži, kdo souhlasí, kdo je pro, aby teď byla vyhlášena přestávka na jednání poslaneckého klubu ČSSD. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3. Přítomno 182, pro 72. Tento návrh přijat nebyl.

 

Je zde druhý procedurální návrh o tom, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala a hlasovala o zákonech po 19. hodině a dalších hodinách včetně po půlnoci dnešního dne - tak zněl procedurální návrh, o němž nechám hlasovat nyní.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. Táži se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4. Přítomno 182, pro 104, proti 68. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v rozpravě a jako první se hlásí o slovo předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, ještě předtím, než padaly procedurální návrhy, o kterých se teď hlasovalo, jsem byl přihlášen k faktické poznámce. Pan místopředseda Zaorálek mi bohužel nedal slovo, dostali slovo jiní, já to respektuji, že to tak je. Nicméně musím říci, že těmito hlasováními, zejména tím prvním hlasováním, si tahle Poslanecká sněmovna odhlasovala, že neplatí nic, co bylo řekněme možná i pro vás napravo i pro nás nalevo určitým řekněme záchranným mechanismem v okamžicích, kdy bylo potřeba nastolit anebo vrátit vládu rozumu do této místnosti.

Chtěl jsem, a proto jsem se, paní předsedkyně, hlásil, ještě před tím hlasováním, požádat, jestli bychom před těmito rozhodnutími ještě nesvolali řádně grémium Poslanecké sněmovny, abychom se pokusili dohodnout nějaký postup. Přesně proto, abychom hledali cestu, aby nedošlo k tomu, že to, co tady přišlo jako zvykové právo, to znamená právo poslaneckého klubu na pauzu - to právo je samozřejmě omezeno dobou trvání dvou hodin za jeden den, nelze vícekrát ty dvě hodiny brát, lze vyčerpat vícekrát ty dvě hodiny a tak dále. Tak přesně o to mi šlo, abychom alespoň toto, co v mnoha situacích, které zde byly, vždycky pomohlo vrátit tok jednání do racionální polohy, abychom o to nepřišli. Teď, v této chvíli, jsme prohlasováním návrhu pana kolegy Petra Tluchoře, a myslím, že docela definitivně, přišli, protože jsme tím dali najevo, že tady vlastně nic neplatí.

Z tohoto důvodu teď v této chvíli na protest proti tomuto postupu poslanecký klub KSČM opustí jednání Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé poloviny sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Musím říci, že je mi líto, že nebylo předsedovi poslaneckého klubu KSČM vyhověno s jeho faktickou poznámkou, nicméně to se vztahuje k mému předchůdci, který v tu chvíli řídil Poslaneckou sněmovnu. A chápu rozhodnutí poslaneckého klubu KSČM.

Jsme v rozpravě, která je otevřena a týká se toho, zda trvá, nebo netrvá stav legislativní nouze. Hlásí se předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegové a kolegyně, já myslím, že dochází přesně k tomu, před čím sociální demokracie varovala na počátku celého procesu. Jakmile jednou začala vláda předstírat, že existuje stav legislativní nouze, jakmile se začala snažit bez konsensu toto protlačovat v Poslanecké sněmovně, tak je zřejmé, že to nemohlo skončit jiným způsobem.

V minulosti, kdykoliv tato Sněmovna řešila stav legislativní nouze, tak ho řešila v situaci, kdy zde existoval určitý konsensus o tom, že lze takovéto řešení zvolit. Kdyby neexistoval, tak by v minulosti mohl kterýkoli poslanecký klub zablokovat projednávání legislativní nouze takovým způsobem, jakým se to stalo dnes. Tak to prostě je.***
Přihlásit/registrovat se do ISP