(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Bohuslav Sobotka se hlásil jako první a pak pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já myslím, že je dobře - a děkuji panu ministrovi financí, že reagoval na připomínky, které tady zazněly, a prolomil takové to obvyklé mlčení členů vládní koalice v okamžiku, kdy se zde vede rozprava na půdě Poslanecké sněmovny.

Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, já si myslím, že ale my tady skutečně nejsme od toho, abychom napravovali chyby, kterých se dopustila minulá - Topolánkova - vláda. Ono snížení stropu, které bylo naplánováno a v čase tady na půdě Poslanecké sněmovny prohlasovala tehdy koalice ODS, lidovců, Strany zelených a pana Melčáka. To byl přece váš návrh, vaše reforma, se kterou jste přišli, a tvrdili jste, že si to náš státní rozpočet může dovolit, že to všechno bude vynikající a že dokonce dojde ke snižování schodku státního rozpočtu v důsledku této vaší politiky.

Vy teď reformujete reformované. To znamená vy popíráte sami sebe. Říkáte pravý opak toho, co jste říkali před třemi lety. Před třemi lety jste tvrdili, jak ty vaše návrhy na snižování stropů a snižování daní vyrovnají státní rozpočet, že když budeme mít nižší odvody a nižší daně, že vybereme naopak více peněz a že tady schodek státního rozpočtu po té vaší reformě a po těch vašich balíčcích nebude žádný problém. Dneska se potýkáme se schodkem státního rozpočtu, který se pohybuje kolem 160 mld. korun. Takže by skutečně bylo poctivé, pokud pan ministr financí Kalousek tady mluví o problému s automatickým snižováním stropů od 1. ledna, aby také sebekriticky uvedl, že to byl návrh Topolánkovy vlády, že to byl návrh, který tady prosazoval on se současným premiérem panem Nečasem, neboť pan Nečas byl v té době ministrem práce a sociálních věcí a nadšeně podporoval snižování stropů na sociální a zdravotní pojištění až na úroveň, která se ukázala pro naše státní rozpočty jako velmi nebezpečná.

Čili my jako sociální demokraté v zásadě kvitujeme s povděkem, že pan Kalousek a pan Nečas už začínají přehodnocovat některé své nápady na snižování odvodů a daní v těch minulých letech, ale bohužel ta základní chyba je, že to dělají na poslední chvíli. Dělají to v situaci, kdy předkládají celý balík z návrhů zákonů. A předkládají návrhy, které jsou pro nás nepřijatelné, společně s návrhy, které by sociální demokracie možná, se zatnutými zuby, akceptovat mohla. V tom, myslím si, je ten problém.

Pokud jsou zde některé návrhy, které tolik spěchají, a hrozí daňové úniky, tak je vláda přece mohla předložit samostatně, mohla jednat s opozicí. Už tři měsíce jste mohli jednat s opozicí. A pokud tady hrozí nějaké úniky, tak se přece mohly připravit návrhy zákonů a už mohly být schváleny. A otázka nesnižování stropů je přece přesně ta otázka, kde by se vláda s koalicí dokázala velmi dobře dohodnout.

Já si tedy myslím, že ten příklad, který zde uvedl pan ministr financí Kalousek, byl velmi špatný. Za prvé. Je to přesně ta oblast, kde jsme se dohodnout mohli. Ten návrh už tady dávno mohl být schválený. A za druhé. Vládní koalice napravuje jenom vlastní chyby, vlastní hříchy svého mládí z minulého volebního období, kdy vesele experimentovala s našimi veřejnými rozpočty a nakonec to skončilo schodky ve výši 163 mld. korun. A už vůbec nechci mluvit o tom schodku, který byl v roce 2009. Ten schodek v roce 2009 byl 224 mld. korun. A to byl sakra rozdíl oproti tomu, co zde bylo slibováno, když tady vystupovala Topolánkova vláda a tvrdila, že schodek bude 38 mld. korun, a nakonec to bylo 224. To byl největší rozdíl v historii, který se kdy jakékoliv vládě povedl z hlediska překročení plánu pro státní rozpočet a veřejné rozpočty.

Ale myslím si, že to, co zde řekl pan ministr financí Kalousek, je zajímavé i z jiného aspektu. Samozřejmě, že ten návrh rozpočtu je v něčem přesný a v něčem je nepřesný. Nepřesný může být právě v oblasti odhadu vývoje ekonomiky v příštím roce. Není tedy zřejmé, zdali ten relativně optimistický odhad toho, že česká ekonomika příští rok poroste o 2,3 %, v sobě nezakládá jistou míru nepřesnosti, a ta jistá míra nepřesnosti může být v rozsahu možná nejenom miliard, ale možná jedné, dvou desítek miliard korun na příjmové straně státního rozpočtu. To znamená, že ona míra nepřesnosti, která už je zabudovaná v návrhu rozpočtu, je zhruba obdobná jako ona míra nepřesnosti, která by byla dosažena tím, že nebudou schváleny některé vládní návrhy, které nespravedlivým a nepřijatelným způsobem redukují některé výdaje státního rozpočtu, protože pokud se neschválí zrušení sociálního příplatku, jsou to 3 mld. korun. To ve srovnání s mírou nepřesnosti odhadu příjmů státního rozpočtu není nijak vysoká částka a v zásadě může být vymazána jakýmkoliv samovolným pohybem české ekonomiky v příštím roce. I proto se domnívám, že prostě ta hrozba hospodářskými škodami v tuto chvíli není na místě a že minimálně z tohoto hlediska není přesná. Není to prostě přesné.

Jinak, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu sociální demokracie požádal v tuto chvíli o dvě hodiny přestávky na poradu našeho poslaneckého klubu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tluchoř má nějaký...

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Vážený pane místopředsedo, mám jen dvě drobné poznámky. Jednak vás požádám o to, abyste o návrhu, který pan poslanec Sobotka vznesl, nechal hlasovat, protože - již jsme o tom mluvili - to zvykové právo evidentně pánům se nehodí, tak o té věci necháme hlasovat.

A pak jsem se chtěl ujistit, zdali jste si vědom, že existuje odst. 9 § 99, ve kterém se říká, že ustanovení § 53 jednacího řádu se pro stav legislativní nouze neužije. To znamená, že schůze pokračuje po 19. i po 21. hodině bez toho, aby se o tom hlasovalo. Čili - i po čtyřiadvacáté. Ano. Takže - jen se ujišťuji - pokud by tomu tak nebylo, tak vás prosím, abychom o tom nechali hlasovat, nebo abyste si ten jednací řád přečetl předtím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Myslím, že to je věc interpretace. A asi by bylo dobře, kdyby se na tu záležitost podívali naši právníci, protože my jsme teď ve zvláštní situaci, neboť Poslanecká sněmovna ještě nepotvrdila, že existuje a nadále trvá stav legislativní nouze. (Poslanci ODS Benda, Tluchoř a další z první lavice nesouhlasně reagují.) Ale Poslanecká sněmovna to ještě nepotvrdila.

Čili jsme v režimu, kde teprve vedeme debatu o tom, zdali Poslanecká sněmovna ten stav legislativní nouze pro další jednání potvrdí, či nikoliv, čili zatím jsme ještě před závorkou. (Opět poslanci ODS Benda, Tluchoř a další z první lavice nesouhlasí.) Za prvé nebylo potvrzeno, že trvá stav legislativní nouze. A za druhé nebyl zatím ani schválen program té mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. To znamená, teď vedeme zvláštní debatu o tom, zda trvá stav legislativní nouze.

Čili bylo by dobře, kdybychom ten čas, který navrhuje sociální demokracie, využili nejen k jednání poslaneckého klubu sociální demokracie, ale kdybychom se také podívali na to, jakým způsobem je možné interpretovat v tuto chvíli jednací řád Poslanecké sněmovny, v jaké fázi jednání se nacházíme a zdali tedy platí, že budeme jednat i po 19. hodině, či nikoliv. My bychom velmi uvítali, kdyby tady bylo jasné stanovisko legislativního odboru Poslanecké sněmovny. A já se domnívám, že ty dvě hodiny jsou doba, během které by takovéto jednoznačné stanovisko legislativního odboru mohlo být zpracováno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Doře. Já tedy to rozhodnu, protože jinak to nejde. Vzhledem k tomu, že jiný klub dostal dneska pauzu, když o ni požádal, já vyhlašuji pauzu do 19 hodin 7 minut.

(Velká vlna nesouhlasu koaličních poslanců. Předseda poslaneckého klubu ODS Tluchoř přichází k řečnickému pultu.)

Mám právo.

(Poslanec Tluchoř u řečnického pultu, ale čelem k předsedajícímu, upozorňuje, že dával procedurální návrh na hlasování a o tom se jedná bez rozpravy.)

My jsme dnes o pauze nehlasovali - když byla pauza. (Poslanec Tluchoř znovu mimo mikrofon, ale obrácen k předsedajícímu, od řečnického pultu připomíná: Dával jsem procedurální návrh, abychom o ní hlasovali. Teď jsem ho dal. Dejte hlasovat. Padl procedurální návrh.)

Vyhlašuji desetiminutovou pauzu. Sejdeme se a pokusíme se... (Všichni koaliční poslanci velmi nahlas: Ne.) ... dohodnout. No, já ji vyhlašuji. Ne. Vyhlašuji pauzu. Já dávám přednost nějaké rozumné dohodě. (Koaliční poslanci: Rozumná dohoda?) Sejdeme se v 17 hodin 20 minut.

 

(Jednání přerušeno v 17.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP