(12.30 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych chtěla reagovat na kolegy ze sociální demokracie. Bohužel, ten jejich návrh zákona musí vycházet z porovnání právní úpravy voleb do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí a musí být zváženy důsledky nové právní úpravy na konkrétní podmínky voleb na území hl. m. Prahy, kde se nevolí jenom do zastupitelstva hl. m. Prahy, ale ve stejném termínu se volí i do zastupitelstev městských částí. A stejně tak jako si mohou zastupitelstva jednotlivých městských částí rozhodnout o tom, kolik obvodů na svém území pro tyto volby budou mít, tak to ten jejich návrh vůbec neřeší.

Já jako starostka, odstupující starostka městské části Praha 2, jsem navrhla zastupitelstvu městské části Praha 2, aby zůstal pouze jeden volební obvod, takže se na Praze 2 nic neměnilo. Nepovažuji úplně za šťastné ani já jako pražská poslankyně, že k rozdělení do sedmi obvodů v hl. m. Praze došlo. Leč nechme rozhodnutí na příslušných orgánech soudu a pojďme teď skutečně všichni... A já se podivuji nad tím, že sociální demokraté odmítají širokou politickou diskusi na téma změny volebního zákona, kterou jim vláda i naše koalice nabízí.

Tento návrh zákona je šitý horkou jehlou, podle předloženého návrhu zákona by došlo k oddělení volebního systému do zastupitelstva hlavního města Prahy od volebního systému do zastupitelstev městských částí, protože podle § 123 návrhu novely zákona o hl. m. Praze by se volby do zastupitelstva hl. m. Prahy měly konat podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev krajů - je to zákon 130/2000 Sb., zatímco volby do zastupitelstev městských částí by se měly konat podle jiného zákona, zákona upravujícího volby do zastupitelstev obcí - a to je zákon 491/2001 Sb.

Je tedy zcela logické, že vláda tento návrh zákona vetovala, a to z důvodu, že by prostřednictvím této navržené právní úpravy byla pro výkon volebního práva na území hlavního města Prahy vytvářena zcela nepřehledná situace. Takže já navrhuji zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou se přihlásil pan poslanec Křeček. (Z místa upozorňuje, že ne.) Tak to byl omyl. Další faktická byla - pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl tady, vážené kolegyně, kolegové, jenom zmínit jeden vážný moment. Mně je svým způsobem - a myslím, že i Komunistické straně Čech a Moravy - jedno, jestli Věci veřejné dostojí, nebo ne svým slibům, které udělaly a daly voličům v hl. m. Praze. Pro nás je rozhodující, že zákon o volbách do zastupitelstev obcí, tak jak je koncipován, nerespektuje vůli občanů, což se jednoznačně v Praze ukázalo.

Ale k té faktické poznámce mě přivedl pan ministr Radek John. On tady totiž prozradil na vládní koalici další jedno velké tajemství. Chystá se velký, šedesátistránkový volební kodex. Čili jinými slovy řečeno, jestliže současná vládní koalice a současná vláda bude postupovat tak jako při schvalování státního rozpočtu, jako při schvalování celé řady sociálních zákonů, jestli dokonce využije třeba stavu legislativní nouze, pak se můžeme dočkat toho, že tady silou hlasů vládní koalice dojde i k výrazné změně celého volebního systému v České republice. A potom už se budeme ptát, kde je podstata demokracie a platnost Ústavy České republiky. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dalším přihlášeným byl pan poslanec Polčák. A teď nevím, jestli chce ještě vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní místopředsedkyně, vzhledem k tomu, co zde již říkal můj předřečník, myslím, že tomu, co říkal pan ministr, tomu, že se bude měnit nebo že se uzpůsobí jeden volební kodex... To je napsáno ve vládním programovém prohlášení, takže pan ministr neřekl v zásadě nic nového a není to ani nic objevného. Dnes máme naprosto roztříštěnou právní úpravu několika právních předpisů, je jich snad pět, které upravují volby. Tudíž, pokud chce někdo... A je to již minimálně od předložení stanoviska vlády ve formě programového prohlášení, tak je to zcela zřejmé. Tento návrh - tedy pro pana Grospiče prostřednictvím paní předsedající - není prostě nic nového, není to žádný objev a bude, myslím si, velmi dobré, pokud bude přehledná právní úprava v jednom právním předpisu. To je první věc, k tomu, co říkal pan ministr.

Druhá věc, která mě úplně netěší. Probíhaly volby do amerického Kongresu a významný americký filozof konstatoval, že pokud se v Americe překreslují volební obvody podle toho, jak to vyhovuje které politické straně, tak to určitě není příliš šťastné. A já se přiznám, že ty pražské volby určitě v tomto slova smyslu příliš asi spravedlivé podle mého názoru nebyly, protože pokud jedna strana získá 800 tisíc hlasů v globálu a získá 14 nebo 20 mandátů a druhá strana, která získá 200 tisíc hlasů, tedy čtyřikrát méně, nezíská ani jeden mandát, tak si myslím, že volební obvody byly překresleny tak, jak býti neměly, protože volby by měly být skutečně volné a férové. Já budu velmi zvažovat, jak se k tomuto návrhu zákona postavit, protože vnímám jeho racionální logiku.

A za druhé musím rovněž poukázat na zásadní věc. O tom, že se v České republice překreslují volební obvody, to se prostě ví strašně dlouho. V Olomouci se překreslují volební obvody skoro každé komunální volby. Proč se tento zákon, proč se tato věc neřešila dávno? Proč to bylo předloženo takto pozdě? Možná, že v této situaci je již lepší skutečně počkat na komplexní novelu toho volebního kodexu. Ale to, že jaksi věcně nebo meritorně si myslím, že máte pravdu, to já rozhodně zpochybňovat nebudu.

Děkuji. (Ojedinělý potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, pokud by byla pravda, že chceme změnit a odebrat zastupitelstvům možnost vytvářet volební obvody nebo překreslovat volební mapy, to je jedno, jak to nazveme, tak to přece neřeší tento návrh zákona. Ten to řeší pouze v hlavním městě.

Nezapomeňte - a i předkladatel toho zákona - že nás je tady většina, kteří žijeme mimo hlavní město. A ať ten zákon bude, či nebude přijat, tak ta pravomoc zůstane v ostatních městech, která ji dnes ze zákona 128/2000 Sb., o obcích, mají. Takže ten názor vlády, že to vyřeší komplexně, je podle mě správný, protože tady řešíme pouze jedno jediné město, i když je to město největší a hlavní. V ostatních městech se tento návrh neřeší. Přece si sami můžeme říci, že i ten návrh zákona byl reakcí na letošní rozhodnutí pražského zastupitelstva o tom, jak proběhnou letošní volby. Není to žádná snaha o komplexní úpravu, která by tuto pravomoc zastupitelstvům měst odebrala.

Připojuji se tedy k těm, kteří navrhují zamítnout, vrátit se k tomu. Pokud se shodujeme na tom, že zastupitelstva tu nemají mít tu pravomoc, tak se musí novelizovat minimálně dva zákony, možná více. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. V tuto chvíli už... Vidím, že se ještě hlásí pan poslanec Pecina. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Pecina: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane premiére, já jsem se tady dneska dozvěděl spoustu nových zajímavých informací. Paní poslankyně Černochová říkala, že odmítáme diskusi na přípravě toho zákona. Já jsem se dneska dozvěděl, že tady vzniká nový volební zákon nebo nějaký volební kodex. Pochopil jsem, že už je ve fázi připomínkového řízení.

Já bych tedy chtěl říci, že já a myslím, že ani sociální demokracie, se v žádném případě nezříkám diskuse. Ale musíme to vědět a musí nám to někdo dát vědět nebo poslat nebo vyvěsit někde na webové stránky. My bychom na tom samozřejmě velice rádi nějak participovali, ale skutečně jsem do tohoto okamžiku netušil, že se nějaký nový kodex připravuje. Proto jsme na to nebyli schopni ani reagovat. Čili ta diskuse, jestli existuje, je možná mezi koaličními stranami. Nevím, na druhou stranu, jakým způsobem bude možná diskuse, když bude po meziresortním připomínkovém řízení a resorty a vláda ten návrh odsouhlasí, nevím, jakým způsobem potom budete diskutovat s opozicí. Čili jestli skutečně chcete diskusi, tak nám o tom prosím dejte vědět. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP