(12.20 hodin)
(pokračuje Klasnová)

V tuto chvíli nicméně ten návrh nepodpoříme, zaznělo to tady z úst zpravodajky, z jednoho jediného prostého důvodu - protože se v tuto chvíli připravuje skutečně komplexní změna volebního kodexu. Tato změna, kterou připravuje Ministerstvo vnitra, by měla být hotová do 31. prosince 2011. Je to i součást programového prohlášení vlády. Takže my to považujeme za úpravu, která tyto věci bude řešit skutečně komplexně, a nikoliv jakési vytrhávání z kontextu. Změna zákona o hlavním městě Praze by třeba neřešila volební inženýrství v Olomouci.

Obecně si potom myslím, že nějaká změna zákonů typu zákon o hlavním městě Praze, zákon o krajích, zákon o akciích by snesla nějakou širší diskusi napříč politickým spektrem a skutečně třeba udělat nějakou širší změnu těchto municipálních zákonů. Nicméně toto volební inženýrství bude řešit nový volební kodex. (Potlesk z řad Věcí veřejných.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: My jsme mimo rozpravu, tak nemůžou dostávat slovo všichni, ale Bohuslav Sobotka, ten může dostat slovo (s úsměvem). Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: (S úsměvem:) Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegové a kolegyně, já myslím, že by bylo dobře, kdyby i třeba těch pár lidí, kteří se budou dívat na toto naše dnešní jednání Poslanecké sněmovny někdy pozdě večer ze záznamu, také věci rozumělo. A pro to, aby lidé tomu mohli rozumět, těm našim postojům, které zde deklarujeme veřejně na půdě Poslanecké sněmovny - a politika je o veřejném deklarování postojů - tak je dobré si vybrat, jestli strana Věci veřejné ve vztahu k tomu, co se stalo v Praze, bude ten padouch, nebo bude ten hrdina. Je potřeba si vybrat - buď jste padouch, nebo jste hrdina. (Smích v sále.) Ten padouch je jasný. Padouch je Občanská demokratická strana, která rozdělila Prahu, využila toho, že měla většinu v pražském zastupitelstvu, a udělala si to podle svého, to je její věc. Také v Praze získala nejhorší volební výsledek v dějinách, voliči to vzali určitým způsobem na vědomí. Ale Věci veřejné se chovají na jednu stranu jako hrdina, který hrdinně bojuje proti tomu, co ta ODS udělala v Praze, a podávají proti tomu stížnost, a současně ale tady ve Sněmovně se chovají jako ten padouch, který vetuje návrh zákona, který to má celé vyřešit a skutečně napravit ten pražský volební systém tak, aby se na magistrát v Praze volilo podle volebního zákona o volbách do krajů. Takže myslím si, že by bylo dobře, skutečně aby ty věci byly čitelné. Nejen veřejné, ale také čitelné. A bylo by dobře, kdyby si strana Věci veřejné vybrala, zdali v této věci podává stížnost, či podporuje to, co se v té Praze stalo. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ale já vám dám všem slovo, kdo můžete, ale první se hlásila paní místopředsedkyně Klasnová a pak pan ministr Radek John. Prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já nevím, jestli kolega předřečník je pouze demagog, nebo jestli chce, abych si trochu pocvičila a běhala k mikrofonu. Já jsem říkala, že toto bude řešit volební kodex. My to opravdu považujeme za věc, která je špatně, a ne proto, že na tom byly bity Věci veřejné a nezískaly mandát. Je to proto, protože v komunální politice by se měly uplatnit i trošku jiné strany, než které jsou zastoupeny zde v parlamentu, tzn. i strany menšího, lokálního charakteru. Proto tohle bude ošetřovat volební kodex, který se chystá na Ministerstvu vnitra. A teď doufám, že tomu snad rozumějí již úplně všichni, i pan poslanec Sobotka. Děkuji. (Smích a potlesk z řad Věcí veřejných.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím pana ministra Radka Johna, to je další, kdo bude a může reagovat samozřejmě. (Ministr Radek John přišel k řečnickému pultu a s úsměvem zase odešel. Smích v plénu, potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: (Opět jako předsedající.) Pokud nechce vystoupit někdo další, kdo by využil svého přednostního práva. Ano, vidím, pan poslanec Sobotka, prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já cítím, že rozprava si vyžaduje nějakou tečku. Já si nesmyslím, že tou tečkou by měl být ten pantomimický výstup (k ministru Johnovi), který jsme tady před malou chvíli viděli. Já bych chtěl říci: Za nás máme jasno o té roli Věcí veřejných. Prostě Věci veřejné si vybraly - bude to ten padouch. (Smích a potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pan ministr trval na svém.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Já jsem považoval za zbytečné a nesmyslné odpovídat. Volební zákoník, který připravuje Ministerstvo vnitra, je 60stránkový materiál, teď je ve vnitroresortním řízení, půjde do meziresortu na vládu a je v něm jasně uvedeno, že do Prahy se bude volit jako do kraje, tzn. nebude možné dělat volební inženýrství. Takže padouch nebo hrdina, jsme tu jedna rodina. Ale my ti padouši nejsme. (Smích z řad Věcí veřejných.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Protože pan ministr vystoupil, otevřel tím diskusi. Pardon, pane poslanče, ještě před vámi se hlásila paní poslankyně Marta Semelová, takže jí uděluji první slovo, potom bude mít slovo pan poslanec Tejc a poté vidím, že pan poslanec Václav Klučka. Takže prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já bych jenom chtěla připomenout při projednávání tohoto bodu - nezapomínejme také na voliče, protože právě voliči v Praze byli ochuzeni o právo si také celopražsky zvolit. Oni si mohli vlastně zvolit pouze z jedné sedminy, tzn. pouze z těch devíti kandidátů, kteří kandidovali tam, kde volič má trvalé bydliště. Takže právě na tyto lidi bychom zapomínat neměli.

Ovšem poslední poznámku bych chtěla ještě říct tady, co se týká Věcí veřejných. Vy neustále odkládáte to, co jste slibovali před volbami voličům. Teď kličkujete a vlastně voliče podvádíte víc a víc. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Tejc, tedy mu uděluji slovo, další bude pan poslanec Václav Klučka.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, my už jsme to tady zažívali v minulém období. Bohužel tady nebyly Věci veřejné, aby se učily od Strany zelených a od toho, jak tady argumentovala a jak také dopadla. My jsme tady pravidelně zažívali Stranu zelených a její představitele, jak říkali: Ano, my s tím nesouhlasíme, my jsme zásadně proti, ale budeme podporovat to, co říká vláda, a budeme přesně hlasovat proti tomu, co si myslíme. Výsledek se dostavil a Strana zelených už tady není. Ta logika se nám sem navrací. Jestliže říkám a jsem o tom hluboce přesvědčen, že něco je v rozporu s Ústavou, v rozporu s pravidly, která tady jsou dána pro volby, pak není možné, abych na jedné straně to tzv. údajně myslel vážně a na straně druhé podporoval setrvání platného právního řádu v tom, aby tento stav dále vytrval. Buď tedy platí to, že si na to jako Věci veřejné stěžujete, pak podle mě musíte logicky hlasovat pro každý zákon, který ten stav napravuje, nebo to nechcete, a pak se můžete vyjádřit hlasováním, ale pak jakákoli důvěryhodnost a oprávněnost vaší stížnosti nemůže být brána vážně.

Já myslím, že tady stojíme ještě před jedním důležitým momentem. Ve chvíli, kdy by se stalo, že by nakonec soudy vyhověly těm stížnostem, které byly podány a ke kterým se Věci veřejné připojily ve městě Praze, pak nepochybně se mohou dostat do situace, kdy se volby budou opakovat. Já jsem zvědav, jak vám pomůže, že ten zákon se bude měnit v roce 2011 a ne teď, když k tomu máte příležitost. Rozhodujete sami o sobě. Mně je líto, pokud jste to nepochopili. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Klučka a poté pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Paní předsedající, kolegové a kolegyně, já nedokážu pochopit jednu věc. Není tomu dávno, co jsme tady zápasili o poslaneckou iniciativu v případě úřadu práce. Zákona, který je poslaneckou iniciativou. A on se prorval do dalšího postupu legislativního čtení s tím, že jste nás přesvědčovali, že vlastně tento postup je správný právě proto, že je to ta správná forma pro prosazení tak důležitého zákona. Teď poslaneckou iniciativu posíláte do pekel. Říkáte, že je třeba, aby zákon zpracovala vláda. Prosím pěkně, kdyby mně to někdo vysvětlil, já to nechápu. (Smích a potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další přihlášený je pan poslanec Polčák. (Nejde k mikrofonu.) Vidím, že spolu diskutují... Paní zpravodajka chce mít slovo, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP