(12.10 hodin)

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, tento náš návrh se vrací ke komunálním volbám, kdy v Praze došlo k rozdělení na sedm volebních obvodů. Toto rozdělení nepovažujeme za vhodné a bylo kritizováno z celé řady stran. Bylo kritizováno i dnešními poslanci vládní koalice a také ohledně toho je podána žaloba. Považujeme takové rozdělení za nelogické, z pohledu občana za účelové a z pohledu jedné strany. Je to příklad podle našeho názoru účelové volební manipulace a domníváme se, že by toto nemělo následovat.

Praha má funkci kraje. Vykonává funkci kraje. Zastupitelstvo hlavního města vykonává působnost kraje. Politické strany získávají mandát, získávají příspěvek na mandát za každého zvoleného zastupitele hlavního města Prahy, tak jako je to u krajských zastupitelů. U obecních zastupitelstev, tak jako se dosud volilo, příspěvek neexistuje. Domníváme se proto, že takovýto zákon by prospěl volbám, přiblížil by volby v Praze úrovni, na které se pohybují v krajích, a domníváme, že taková zákonná úprava by byla užitečná. Doporučuji vám to k laskavému uvážení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. V tuto chvíli tady řešíme ten problém, že nám chybí zpravodaj pro prvé čtení, což je pan poslanec David Vodrážka. Takže pokud se nedostaví, potřebovala bych někoho za jeho výbor, aby zastoupil zpravodaje Davida Vodrážku. Teď bude chvilka napětí a doufám, že se někdo přihlásí. O změně zpravodaje bychom pochopitelně hlasovali, takže bych posléze dala hlasovat.

Takže dámy a pánové, já vás poprosím o chviličku strpení. Ještě chviličku vás poprosím. Přemlouváme někoho, aby se ujal role zpravodaje...

Chápu-li to správně, role zpravodajky by se ujala paní poslankyně Černochová. Musím o tomto návrhu ovšem nechat hlasovat, to znamená o změně zpravodaje. Zagonguji. Ještě chviličku počkám, až se kolegové z kuloárů dostaví, protože tady máme poloprázdno. Prosím kolegy, aby se dostavili. V tuto chvíli vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

V tuto chvíli mohu zahájit hlasování o tom, zda Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, aby se zpravodajkou stala paní poslankyně Černochová.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 107 z přihlášených 111 pro 93, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Černochová se může ujmout své role zpravodajky.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, navrhuji návrh zamítnout, a to z toho důvodu, že vláda na svém jednání 11. srpna 2010 projednávala a posoudila návrh zákona, kterým by se měl měnit zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas, a to vedle důvodů, na které ve své důvodové zprávě vláda poukazovala, tento návrh zákona obsahuje celou řadu nedostatků, ale především důvody, které k tomuto návrhu vládu vedly, je ta skutečnost, že vláda považuje změnu právní úpravy volebního systému v České republice za jednu ze svých priorit ve své legislativní činnosti, a proto se ve své koaliční smlouvě zavázala předložit do 31. prosince 2011 návrh volebního kodexu, do kterého budou zahrnuty veškeré dosavadní zákony upravující volby v České republice.

Vláda tedy v tomto směru preferuje komplexní a systémové řešení, nikoliv dílčí účelovou změnu, a proto je i cílem, aby se vytvořila k tomuto návrhu volebního kodexu široká odborná a politická diskuse, jejímž cílem by mělo být přijetí takové právní úpravy, která se bude vyznačovat vysokou mírou stability, nebude podléhat účelovým změnám v průběhu volebních cyklů a bude výsledkem širokého politického kontextu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já vám děkuji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, takže se ptám, jestli je někdo, kdo se chce přihlásit do obecné rozpravy. Zdá se, že tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Chci se zeptat navrhovatele, jestli chce mít ještě závěrečné slovo. Nechce. Paní zpravodajka? Také ne.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych se přece jenom ještě přihlásil o slovo předtím, než se začne hlasovat.

Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, mě zarazila na úvod informace, která se zde objevila, o tom, že tento návrh zákona byl vetován, a to třemi poslaneckými kluby. Musím říci, že úplně nejméně mě zarazilo veto ze strany Občanské demokratické strany, to je pochopitelné, protože to byla ODS, kdo v Praze prosadil rozdělení na městské obvody, které je nyní tedy předmětem volebních stížností. U TOP 09 těžko říct, jaké k tomu byly motivy. Ale mě velmi překvapilo, že pod tím vetem je podepsána také strana Věci veřejné, neboť já jsem zaznamenal informace o tom, že strana Věci veřejné se připojila ke stížnosti na rozdělení Prahy do několika obvodů také vzhledem k tomu, že se nedostala do pražského zastupitelstva. Já to pokládám za velmi zvláštní, že tady máme v Poslanecké sněmovně politickou stranu, která si současně stěžuje na nový systém a současně dává veto proti návrhu zákona, který jde přesně tím směrem, jakým je adresována ona stížnost. Je to jistá míra schizofrenie. Já cítím povinnost na to poukázat. Je to skutečně velmi zvláštní postoj a zvláštní postup. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásila místopředsedkyně Sněmovny paní Klasnová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já jsem měla pocit, že diskuse už byla uzavřena, takže jsem něco podobného čekala. Myslela jsem si, že jsme se tomu už vyhnuli. Věci veřejné samozřejmě daly stížnost na volební inženýrství, které bylo v hlavním městě Praze ještě před komunálním volbami Nejvyššímu správnímu soudu. Ten nemohl jaksi konstatovat žádné poškození ani voličů, ani menších politických stran, nicméně po volbách bylo jasné, že byly opravdu bity strany typu Věci veřejné, Strana zelených a SNK-ED a získaly by například Věci veřejné čtyři až pět mandátů, takže my jsme se připojili znovu ke stížnosti, kterou dala Strana zelených. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP