Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. listopadu 2010 v 9.05 hodin
Přítomno: 153 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, přeji dobré ráno. Myslím, že mohu zahájit další jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny.

Co se týče identifikačních karet, tak pan poslanec Tluchoř má náhradní kartu číslo 6.

Jak jsme na tom s omluvami? Těch je tady celá řada, takže je budu číst. Z dnešního jednání se omlouvá paní předsedkyně Miroslava Němcová, která odjela na zahraniční cestu. Další omluvení jsou: Jan Babor, Jan Bauer, Zdeněk Boháč, Jan Bureš, Štěpánka Fraňková, Martin Gregora, Michal Hašek, Pavel Holík, Václav Horáček, Petr Jalowiczor, Jana Kaslová. Kateřina Konečná, Daniel Korte, Jiří Koskuba, Václav Kubata, František Novosad, Josef Novotný starší, Ivan Ohlídal, Jan Smutný, Pavel Staněk, Jana Suchá, Igor Svoják, Bořivoj Šarapatka, Ladislav Šincl, Tomáš Úlehla.

Pak tu mám omluvy členů vlády. Je tu omluva ministra Jiřího Bessera, omluva Josefa Dobeše, omluva ministra Leoše Hegera. Pana ministra Hegera tady vidím, ale mám tu vaši omluvu... (Domluva mimo mikrofon.) Ministr Heger se omlouvá v době od 10 do 12 hodin. Pak se omlouvá ministr Karel Schwarzenberg, který je v zahraničí, stejně jako do zahraničí odcestoval Alexandr Vondra.

My bychom se měli dnes zabývat návrhy zákonů ve třetím čtení, jak nám to ukládá jednací řád, tedy těmi zákony ve třetím čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. To jsou body 53, 56, 57, 52, 54, 55 a 58. Jedná se o sněmovní tisky 65, 70, 81, 17, 84, 85 a 25. Dále bychom projednávali body ve schváleném pořadí programu schůze. To jsou většinou návrhy zákonů v prvém čtení. To je to, co se týká dnešního pořadu schůze.

Mám tady písemnou přihlášku poslance Jana Husáka. Prosím o pozornost, o slovo se hlásí poslanec Jan Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, páni ministři, dovolte, abych požádal o zařazení bodu 20, sněmovního tisku 131, na dnešek jako první bod po třetích čteních. Je to návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky. Žádám o zařazení jako první bod po třetích čteních na dnešek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To byl jeden návrh. Hlásí se pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dobré ráno, dámy a pánové, pane místopředsedo, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych navrhl, protože myslím, že už je o tom obecná informace a obecná shoda, abychom odhlasovali, že v úterý následujícího týdne bude možné podle jednacího řádu hlasovat o zákonech ve třetím čtení. To bych prosil jako první hlasování.

Další dvě hlasování - zařazení na toto úterý jako první a druhý bod sněmovní tisky 70 a 145. Jedná se o zákon o pobytu cizinců a zákon o obnovitelných zdrojích, zkráceně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, jestli jsem to správně pochopil. Vy jste navrhoval, abychom dnes hlasovali o tom, že by se v úterý hlasovalo o zákonech ve třetím čtení. To chcete hlasovat už nyní. Pak jste navrhoval, abychom zařadili na úterý jako první body tisky 70 a 145, jako první dva body jednání. Tak jsem to pochopil.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Přesně tak, pane místopředsedo, pochopil jste to úplně přesně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže tato dvě hlasování. Pan poslanec Doktor má náhradní kartu číslo 8.

Ještě se hlásí pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pane předsedající, hlasování nemohou být dvě, ale tři, protože tisk 70 je zařazen ve třetím čtení, ale u tisku 145 není zařazen bod třetí čtení na pořad schůze, takže to je nový bod.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže je to hlasování o zařazení tisku 145 do pořadu schůze. Dobře.

A co dále? Už se nikdo nehlásí k pořadu. Ještě zagonguji, aby se všichni posadili, protože se budeme muset vypořádat s prvními hlasováními k pořadu schůze... Snad už tady všichni jsou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP