(16.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Následuje odpověď ministra financí pana Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vážený pane poslanče, myslím si, že bych mohl odmítnout odpověď ministra vlády České republiky, neboť to, z čeho jste mě teď interpeloval, bylo podání poslance Poslanecké sněmovny k mandátovému a imunitnímu výboru, nikoliv člena vlády. Ale bylo by nefér, když tu sedím, abych neodpověděl.

Za prvé, mé podání, podání poslance, nikoliv člena vlády, mandátovému a imunitnímu výboru je motivováno dvěma základními důvody. Za prvé, domnívám se, že jistý typ chování, který charakterizoval Sněmovnu minulého období, by měl být utnut hned na samém začátku tohoto volebního období. Za druhé, jsem ministr financí, strážce státní pokladny, a jsem vázán paragrafem 18 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který říká, že všechny příjmy z pokut jsou příjmem státního rozpočtu. Já jsem povinen - jsem veden péčí řádného hospodáře - hledat příjmy státního rozpočtu, kudy chodím, a jeden plat poslance ve prospěch chudých, který bude alokován do příjmů státního rozpočtu, snese z mého pohledu i nejpřísnější měřítka sociální solidarity, ke které jsem velmi často vyzýván.

Hovoříte-li o mé řeči z roku 2009, ano, vzpomínám si, že jsem řekl o zbytnělém egu z kolotočářsko-veksláckého prostředí, nicméně rozhodně si nevzpomínám, že bych to mířil na vaši adresu. Pokud jste si to na sebe vztáhl osobně, ten důvod nechápu, nicméně mrzí mě to a rád vám vyhovím: omlouvám se všem, kteří měli důvod si termín zbytnělé ego kolotočářsko-veksláckého prostředí vztáhnout na svoji osobu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Jiří Paroubek má doplňující otázku na pana ministra Kalouska.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Jak jsem pochopil, vážený pane ministře, za své sprosté výroky se omlouvat nechcete. Máte dvojí metr, je mi vás líto!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr jistě dovysvětlí panu poslanci Paroubkovi své předchozí vyjádření.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já teď mám pocit, že je někde problém, buď na vysílači, nebo na přijímači. (Smích zprava.) Vy jste řekl, že já se omlouvat nechci. Já jsem řekl větu, kterou ještě jednou opakuji pro zvukový záznam: Omlouvám se všem, kteří snad měli důvod si výrok o zbytnělém egu z kolotočářského veksláckého prostředí vztáhnout na svoji osobu. Zdá se vám to jako nedostatečná omluva, pane poslanče? (Smích zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další interpelace byla vzata zpět panem poslancem Krupkou a následuje interpelace pana poslance Sedi na ministra Jaromíra Drábka.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane ministře, protože mi vládní koalice neumožnila vystoupit v obecné rozpravě ke sněmovnímu tisku 155, dovolte mi, abych se na vás obrátil ve věci změn zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Jste si vědom, pane ministře, že vámi prosazené vyloučení možnosti souběhu pobírání podpory v nezaměstnanosti a výkonu nekolidujícího zaměstnání zhorší situaci nezaměstnaných, protože podpora v nezaměstnanosti je nízká a nepokrývá ani životní náklady? Proč jste se namísto rušení souběhu pobírání podpory a přivýdělku nezaměřil na zákonnou úpravu pracovních dohod?

Pane ministře, odstupné dostává zaměstnanec v případě, že jeho pracovní místo bylo zrušeno. Proto poskytovat podporu až po skončení doby, po které by uchazeči byli zabezpečeni z odstupného, je trestem pro ty, kteří přišli o práci. Opravdu si, pane ministře, neuvědomujete, že váš návrh znamená popření smyslu odstupného jako kompenzaci za nezaviněnou ztrátu zaměstnání?

Pane ministře, proč chcete trestat zaměstnance za to, že ukončí pracovní poměr bez vážného důvodu, a to snížením podpory v nezaměstnanosti? Uvědomujete si, pane ministře, že trestáte zaměstnance za uplatnění svobodné volby povolání zaručené článkem 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážený pane poslanče, děkuji za ty otázky, nicméně na některé z nich už jsem odpověděl v podrobné rozpravě v úterý. Přesto odpovědi zopakuji.

Pokud se týká souběhu odstupného a vyplácení podpory v nezaměstnanosti, tak podpora v nezaměstnanosti je překlenovacím příspěvkem, takto je také formulována, mezi plným příjmem při zaměstnání a obdobím po té dočasně poskytované podpoře v nezaměstnanosti, kdy je občan obsluhován sociální sítí. Není tedy žádný důvod, aby tato dočasná překlenovací podpora sloužící k vyrovnání příjmů na určitou úroveň byla ještě navíc doplňována případným odstupným. Ano, odstupné je určité odškodnění za ztrátu zaměstnání, takové odškodnění však není důvod ještě navyšovat podporou v nezaměstnanosti ze strany státu.

Co se týká snížení podpory v nezaměstnanosti u osob, které ukončily zaměstnanecký poměr z vlastní vůle, tak upozorňuji na to, že je to pouze snížení podpory v nezaměstnanosti na tu úroveň, kterou pobírají uchazeči o zaměstnání od pátého měsíce. A podle mého názoru rozlišení zabezpečení nebo státní podpory těch, kteří nezaviněně ztratili zaměstnání, a těch, kteří svévolně, svým vlastním rozhodnutím odešli ze zaměstnaneckého poměru, aniž by si předtím hledali nové zaměstnání, si myslím, že je správné a motivační pro to, aby si lidé, kteří se hodlají sami rozhodnout pro to, že ukončí zaměstnání, aby si nejprve našli novou práci, a poté teprve dosavadní zaměstnání ukončili.

Pokud se týká tzv. nekolidujícího zaměstnání, tak souběh zaměstnání a pobírání podpory v nezaměstnanosti byl, troufám si to nazvat, určitým experimentem, který byl velmi dobře myšlený, nicméně nenaplnil svůj cíl, protože obvykle bohužel dochází k tomu, že tzv. nekolidující zaměstnání je používáno jako doplněk k tomu, že občan má zároveň nárok na podporu v nezaměstnanosti a počítá se s tím, že tento souběh příjmů vytváří dostatečnou základnu, která nemotivuje pro vyhledávání dalšího zaměstnání, a bohužel v současné době v řadě případů je motivací pro setrvání ve stavu souběhu podpory v nezaměstnanosti a příjmů z nekolidujícího zaměstnání. A zároveň, a to je možná ještě důležitější, tím nemotivuje zaměstnavatele pro vytváření nových pracovních míst, protože samozřejmě pokud zaměstnavatel vytvoří tři nebo čtyři tzv. nekolidující místa, tak tím obírá jednoho člověka o možnost plného zaměstnání. Proto je mým názorem, že v současné době, zvláště v době, kdy potřebujeme podpořit tvorbu stabilních nových pracovních míst, je tato úprava nevhodná.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Seďa má doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Pane ministře, podpora v nezaměstnanosti existuje primárně proto, aby občané postižení ztrátou zaměstnání měli prostředky k uchování své pracovní síly a hledání nového uplatnění. Vámi prosazované a prosazené restrikce žádná pozitivní opatření směřující k podpoře zaměstnání nepřinášejí. Naopak jde o vystupňování asociálního trendu, který narušuje základní strukturu české společnosti a může způsobit vznik početně sociálně vyloučených skupin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP