(15.30 hodin)

 

Poslanec Václav Klučka: Paní místopředsedkyně, děkuji moc za udělení slova. Hasiči a veteráni. Takhle zní moje dominanta, kterou jsem chtěl říci, protože hasiči, pane ministře, tady přežívají všechny věky a všechny režimy, až se z nich stanou ti veteráni. Já bych poprosil, abyste i vy mediálně hasiče nepoškozoval.

K čemu došlo? V médiích jsme se mohli dozvědět, že policejní prezident a šéf Hasičského záchranného sboru generálmajor Štěpán mohou být vystřídáni někým, kdo bude civilistou. To přece není pravda, protože vnitřní směrnice, která existuje na Ministerstvu vnitra, říká, že právě u těchto lidí je zachován služební poměr. Takže bych poprosil pana ministra, kdyby to skutečně po pravdě vysvětlil.

A když už jsem u těch otázek, druhá otázka je, jestlipak ví, co je to forenzní audit, který zadal na Hasičský záchranný sbor a Policejní prezídium, tedy na Policii České republiky. Já bych strašně poprosil, aby mně tyto otázky odpověděl.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní přednese svou interpelaci pan poslanec Adam Rykala. Interpelace je určena na ministra školství Josefa Dobeše. Připraví se poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Vážený pane ministře školství. Jsem rád, že jste došel na interpelaci. Nebudu do vás střílet, samozřejmě, protože si to asi nezasloužíte, jste krátce ministrem. Ale v médiích proběhla informace, že chcete zavést zápisné od září na vysokých školách. Zápisné ve výši 6000 korun, maximální výši 6000 korun podle toho, jak si vysoké školy rozhodnou. A pokud se nepletu, tak tato vláda chce zavést i školné na vysokých školách od roku 2013.

Poprosil bych vás, pane ministře, abyste nás seznámil s vaší představou zápisného na vysokých školách. A pokud toto zápisné vznikne, není to něco jako poplatky ve zdravotnictví? Není to něco, co byste vy měl řešit? Vy byste měl řešit reformu školství v České republice. Vy to řešíte poplatky. Poplatky, jednou se to jmenuje zápisné, podruhé školné. Takže jestli vám to nepřipadá takto - to je první otázka.

A druhá otázka: Pokud byste chtěl reformovat školství, jak střední, tak vysoké školství, jakou byste měl takovouto představu.

A poslední pro mne otázka: Včera jste nás informoval na školském výboru o tom, že by se zápisné nevztahovalo na sociálně slabé, tak jestli byste nás mohl seznámit s vaším návrhem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má ministr školství Josef Dobeš.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Děkuji za dotazy. Začnu reformou vysokých škol, velmi krátce. Je potřeba změnit financování vysokých škol a nefinancovat za kvantitu neboli normativně a takhle si tam nasávat studenty bez ohledu na to, jak jsou kvalitní, ale posilovat více prvek kvality. Už moje předchůdkyně - v červnu, 25. června, vznikají společně s rektory první náznaky hodnocení kvality pro akademický rok 2011/2012. Velmi zjednodušeně: 90 % je financováno kvantitou, 10 % na kvalitu. A když se to rozpadá do jednotlivých bloků toho vzdělávání, tak poměr u bakaláře je 95% kvantita, 5 % kvalita. Magistr 90 % kvantita, 10 % kvalita. Doktorandské studium postgraduální 85 % kvalita, 15 % kvalita.

První náznak, jak jinak financovat. Já v tomto trendu hodlám pokračovat a otevírám debatu s rektory pro akademický rok 2011/2012. Moje představa by byla posílit to zhruba o dalších 10 %. Další krok reformy je diverzifikace vysokých škol. Mimo jiné už i tento prvek diverzifikuje. Klade větší nároky kvality na doktorandská studia, o něco menší na magisterská a nejmenší na bakalářská. A mým cílem je, že ne všichni studenti musí dojít k magistrovi a ne úplně všichni na doktorandská studia.

Tak tolik rychle k tomu.

Zápisné. Referoval jsem na školském výboru a budu opakovat úplně to stejné, tak jak jsem říkal. Tento návrh je v tuto chvíli ve vnitřním připomínkovém řízení ministerstva. Je trošku nešťastné, že to vyšlo ven, to připouštím. Vede mě to k mnoha komplikacím, které teď musím řešit. Zítra je porada vedení ministerstva, odpoledne, a zde třetí skupina, skupina vysoké školy, tento návrh prezentuje a sděluje, jak se vypořádala s vnitřními připomínkami. Teprve pak to půjde do vnějšího připomínkového řízení kromě toho odborného. Budu to konzultovat s vysokými školami. Teprve pokud se shodneme na konsensu, tak budu muset udělat krok, který jsem neudělal, a to říkám kolegům z koaličních stran, že jsem to nezval ještě na K9, kde musí dojít ke koaliční shodě. Teprve pak to půjde vám. Takže tolik tento proces, který je úplně na začátku, a ty informace už jsou venku.

Proč to je? Je to uvažování, jak nahradit výpadek v rozpočtu vysokých škol zhruba ve výši dvou miliard. Je to jeden z dílků toho vějíře, jak to udělat, a je na vysokých školách, jestli řeknou ano, je to takto přijatelné, a pak se budu snažit toto prosadit mezi koaličními partnery a pak tady ve Sněmovně. Pokud vysoké školy řeknou ne, toto nám nepřipadá jako vhodné, tak mám další nějaké možné varianty, jak ten výpadek saturovat.

Zápisné, tak jak je nastaveno, vychází ze zkušenosti z vyšších odborných škol, kde zápisné zhruba podobně v této výši je a ti studenti se nijak nebouří, aspoň já jsem nezaznamenal nějaké bouře. Nemělo by to být jako u lékaře, je to spíš forma spoluúčasti, v mém případě, kdybychom to takhle přirovnali k tomuto systému. Tento systém je připravován, aby byl sociálně ošetřený. To znamená studenti, kteří pobírají sociální dávky, to znamená ta výše 1620 korun měsíčně po dobu deseti měsíců, tak by z tohoto byli osvobozeni a zápisné by za ně platil stát. Nyní nastavujeme procentuální výši nad tuto hranici pro další sociálně slabší studenty. V tuto chvíli mám na Ministerstvu školství, prozradíme to, zhruba kolem 15 % studentů nad tuto hranici. A tam bychom posílili stipendijní fondy vysokých škol. Jinými slovy, saturovali bychom to takto. A pak já věřím, že je úplně ošetřeno to, že by na vysokou školu neměli sociálně slabí studenti.

Ano, je pravda, že koalice ve svém programovém prohlášení má zavedení odloženého školného v akademickém roce 2013/2014. Tomu bude předcházet v roce 2011 v paragrafovém znění zákon o finanční pomoci studentům, který připravuji, a ten by měl nastavit sociální síť rok před spuštěním odloženého školného.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pan poslanec se ještě chce na něco zeptat. Prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Pane ministře, předpokládám, že vláda má za cíl, jako každá vláda, abychom měli vzdělané občany v České republice. Pokud chceme mít vzdělané občany, tak toho nedocílíme tím, že vezmeme dvě miliardy na příspěvek vysokým školám a budeme hledat peníze třeba tak, že nastavíme nějaké poplatky. Tady je potřeba se zaměřit opravdu na to, že máme 45 soukromých vysokých škol v České republice, 26 státních vysokých škol a že velký příspěvek a finance jdou do soukromých škol. Tam by se určitě daly hledat úspory a daly by se hledat finance pro veřejné vysoké školy. Opravdu, to je můj názor, samozřejmě vy na to můžete mít podobný názor, ale pokud uděláme nějakou reformu financování, tak to může být prospěšnější než zavedení zápisného a školného. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pane ministře, budete ještě reagovat? Máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Ve většině argumentů souhlasím, jeden tam byl velmi nepřesný a zásadní. Do soukromých vysokých škol stát neinvestuje peníze. Maximálně má možnost dát podporu do příspěvku na ubytování a na sociální stipendium. Ale jinak tam neinvestuje peníze. My peníze investujeme do veřejných vysokých škol. Ale jinak počet, jestli se nemýlím, 27 veřejných vysokých škol, 46 soukromých škol je na demografii České republiky skutečně velký. A jedna z cest je skutečně zeštíhlit celý systém. My jsme tady nastavili systém na začátku 90. let, kdy jsme zaostávali za zeměmi OECD, co se týče vysokoškolsky vzdělaných studentů v populaci. My jsme to dotáhli teď zhruba na těch 60 %, ale zapomněli jsme zabrzdit a začít se zaměřovat na kvalitu, a to by měl být zejména cíl té reformy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP