(13.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Pokud nikdo, tak tuto rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si přejí vystoupit se závěrečným slovem.

 

Senátor Jiří Oberfalzer: Děkuji. Já bych opravdu jenom připomněl, že prosíme, abyste se nad tou novelou skutečně zamysleli v průběhu dalšího projednávání, a tedy propustili ji do výborů. Názor, který tady zazněl od poslanců KSČM, je určitě zajímavý. Do jisté míry ho sdílím, ale s touto předlohou nemá vůbec žádnou souvislost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan zpravodaj ještě chce vystoupit.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v rozpravě vystoupili tři poslanci. Chci doporučit, abychom navrhli, pustit tento návrh zákona do druhého čtení. Tolik moje závěrečné slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru a já se ptám, zda má někdo ještě další návrh. Není tomu tak. Prosím, já vás na žádost z pléna odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Chvíli ještě počkám...

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru, prosím, stiskněte tlačítko ano. (Hlasy zprava: Nefunguje.) Prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přihlášených 112 poslanců pro 111, proti žádný (v hlasování 153). Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Mencla na prodloužení lhůty k projednání o 20 dní.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přihlášených 113 poslanců 113 pro, proti žádný (v hlasování 154). Také tento návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že tento návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru a lhůta k jeho projednání byla prodloužena o 20 dní.

Nyní přišel čas a prostor pro pana poslance Vidíma. Prosím, máte slovo.

 

Dříve, pane poslanče, než vám to slovo udělím, tak bych se velmi ráda s celou Sněmovnou zde přítomnou shodla na tom, že je zde vůle po volebních bodech pana poslance Vidíma ukončit jednání této schůze, což ovšem předpokládá jednu věc. Abychom vyhověli našemu jednacímu řádu, musíme hlasovat o tom, že Sněmovna vyřazuje všechny zbývající neprojednané body ze schváleného pořadu 5. schůze, to znamená kromě bodů 61 a 66, které následujícím druhým kolem voleb dokončíme.

 

V tuto chvíli zahájím o tomto návrhu hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přihlášených 112 poslanců pro 80, proti 22 (v hlasování 155). Návrh byl přijat.

66.
Návrh na člena nejvyššího kontrolního úřadu

61.
Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Nyní má slovo pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní místopředsedkyně, paní a pánové, čeká nás druhé kolo volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu a druhé kolo volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do OBSE. Obojí volby jsou volby tajné, jak Sněmovna rozhodla a jak vyplývá ze zákona o jednacím řádu.

Volební místnost je připravena. Na vydávání hlasovacích lístků postačí v tuto chvíli 15 minut. Čili vydávání hlasovacích lístků, pokud budete souhlasit, paní předsedající, bychom ukončili ve 14 hodin a s výsledky bych seznámil Poslaneckou sněmovnu ve 14.15 hodin. Chápu, že vás už tady mnoho nebude, ale takto by to asi vypadalo.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. V každém případě my dva se tady, pane poslanče, ve 14.15 hodin sejdeme. Já jen podotýkám, že body, o kterých jsme rozhodli, že jsou body vyřazenými, budou automaticky zařazeny do návrhu pořadu příští schůze. Tím, poté co uskutečníme tento volební bod, jsme projednali stanovený pořad 5. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto ukončuji.

(Předsedající je upozorněna mimo mikrofon.)

Pro naprostou přesnost stenozáznamu chci doplnit: V tuto chvíli probíhá hlasování v tajných volbách, ve 14.15 hodin se zde sejdeme minimálně já a pan poslanec Vidím, budou vyhlášeny výsledky voleb, a tím tato schůze končí.

 

(Jednání přerušeno ve 13.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP