(12.20 hodin)
(pokračuje Hojda)

Bylo tady řečeno i zpravodajem, že výkonové zpoplatnění i u osobních automobilů je spravedlivé. Je také zapotřebí si ale uvědomit, že pokud hovoříme o spravedlnosti, tak u nás u pohonných hmot a maziv se platí spotřební daň, ta spotřební daň je poměrně vysoká; do státního rozpočtu v těch lepších letech chodilo téměř 100 miliard korun z té spotřební daně, zpátky do dopravní infrastruktury se vrací pouze 20 %, čili když to bylo 100 miliard, tak se vracelo 20 miliard. A právě tato spotřební daň jaksi spravedlivě ukazuje, kdo hodně jezdí, tak také samozřejmě daleko více platí. Čili to už je ta jedna spravedlnost.

Pokud se jedná o využívání vozidel k podnikatelským účelům, tak tam bych to celkem chápal, je to spravedlivé, s tím, že by se neplatila silniční daň, ale platilo by se tzv. výkonové zpoplatnění, ale už to moc nechápu u těch, kdo to používají zejména na cestu do práce, na cestu do školy, na cestu k jiným aktivitám. Tam už je to trošku složitější. Vysvětlujte těmto lidem, že je spravedlivé, že jim budeme ještě zvyšovat další náklady na provoz.

Kdyby u nás existovala tak dobrá a dobře organizovaná veřejná hromadná doprava jako např. ve Švýcarsku, tak asi by nikdo příliš nediskutoval, protože ve Švýcarsku je dokonce výhodnější jezdit hromadnou dopravou než osobními auty do práce i na jiné aktivity. U nás tomu tak bohužel není a zřejmě hodně dlouho ani nebude.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, prosím, kdo další se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, a proto dávám slovo panu poslanci Rádlovi, protože vy jste hovořil o nějakých návrzích, prosím, abyste je znovu zopakoval nyní. (V reakci na námitky z pléna.) Je to jenom rozprava zatím, máme pouze první čtení a podrobná rozprava není.

 

Poslanec Aleš Rádl: Dobře. Vzhledem k existenci dvou poslaneckých klubů navrhuji propustit návrh zákona a zkrátit dobu projednání na dobu 15 dnů. Navrhuji přidělit návrh zákona hospodářskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře, děkuji. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Pokud tomu tak není, končím rozpravu. Nyní se ještě může ujmout závěrečného slova navrhovatel pan senátor Nedoma. Nechce.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru stejně, jak o tom hovořil pan poslanec. V tuto chvíli tedy nechám hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 145, přihlášených 152, pro 126, proti 1, tento návrh byl přijat.

 

Organizační výbor navrhuje předložit návrh hospodářskému výboru.

 

Dále tady padl návrh na zkrácení lhůty projednání na 15 dnů k projednání ve výborech. O tomto návrhu nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 146, ze 152 přihlášených pro 125, proti nikdo, zdržel se 1. Tento návrh byl přijat.

 

Teď přistoupíme k projednávání bodu č. 21... (Senátor Nedoma se hlásil o slovo.) Pardon pan senátor Nedoma si přeje slovo, prosím, pane senátore.

 

Senátor Jiří Nedoma: Děkuji ještě jednou za slovo. Já bych chtěl vám všem poděkovat za propuštění do dalšího jednání obou dvou materiálů, se kterými jsem před vás dneska předstoupil, a vzhledem k tomu, že už neobhajuji svůj senátní mandát a 13. listopadu končím v Senátu, tak bych chtěl touto cestou také poděkovat za spolupráci všem, se kterými jsem delší čas tu mohl spolupracovat, především tedy hospodářskému výboru, podvýboru pro dopravu, ale také podvýboru pro letectví a kosmonautiku, zkráceně řečeno. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Takže pokračujeme projednáváním bodem číslo

21.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 26/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 26/1.

Předložený návrh nám odůvodní pan senátor Jiří Žák, kterého tu mezi námi vítám, a prosím, pane senátore, můžete se ujmout slova.

 

Senátor Jiří Žák: Hezké poledne, dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, poslankyně, poslanci.

Já jsem přišel předkládat novelu zákona č. 361, což je zákon o provozu na pozemních komunikacích. Tento zákon byl velmi dlouze diskutován, resp. jeho novela, existovala verze, která už byla tady ve Sněmovně takřka schválena, připravena ke schválení, potom došlo k situaci voleb, a protože existoval nosič u nás v Senátu, což byla naše senátní novela, dali jsme se dohromady společně s poslanci a Ministerstvem dopravy a připravili jsme materiál, který teď k vám doputoval na stůl.

Ten materiál je poměrně rozsáhlý, já se s ohledem na čas, který máme, pokusím být v mezích možností stručný. Já se domnívám, že to bude ještě otázka dalšího dlouhého projednávání, přesto bych si ale dovolil upozornit na některé body, které jsou tam zajímavé nebo nové.

Jednoznačně tématem toho, proč jsme na tomto zákoně pracovali, bylo zvýšení bezpečnosti v silničním provozu, což jistě víte, jak strašné jsou statistiky, a ten zákon vykazoval některé drobné vady, které se možná daří napravit.

Když to vezmu velmi stručně, jeden z bodů na začátku, pominu-li velmi marginální záležitosti, je nutnost použití reflexních vest mimo zastavěné oblasti pro řidiče. To nestojí v zásadě za komentář.

Co je důležité a co je tam nové, je zavedení nových mobilních technických kontrol, které mohou být používány Policií České republiky a mohou být ve vzdálenosti až osmi kilometrů od místa, kde provádí kontrolu policie. Tam se jedná o bod, který je směřován speciálně na kamiony a autobusy, zatímco se neuvažuje o tom, že by měl být používán pro osobní vozidla. Jedná se o to, že přes naši republiku vede velmi intenzivní tranzitní doprava, a tam mnohdy ta vozidla mohou být ve špatném stavu, takže aby měla policie zákonný prostředek, jak tato vozidla kontrolovat.

Další bod, který je a který byl dlouhodobě diskutován, byla otázka plynulosti na dálnici. Mnohokrát jsme tady zažili debatu o tom, jestli zakázat předjíždění kamionů vždy, nebo jak to udělat. Domnívám se, že se nám podařilo najít kompromisní řešení, které omezuje jízdu kamionů v krajním pruhu, toho, který je u svodidel na dálnicích, v omezeném období, a to od 6 do 9 ráno a od 15 do 18 hodin odpoledne. Čili tam, kde je tříproudová dálnice a rychlostní silnice, žádné omezení neplatí, tam, kde je dvouproudová v daném období, jestli tento zákon vstoupí v platnost, by kamiony neměly vjíždět.

Další bod, který je spíš mediálně zajímavý než velmi důležitý, je otázka řešení tzv. tajných závodů. Dává se Policii České republiky do ruky nástroj, kterým mohou účastníky tajných závodů lépe omezovat a v případě velmi nebezpečné jízdy až zabavit auto na dobu 48 hodin.

Jeden z podstatných momentů, který v této novele zákona je, je řešení otázky parkovacích průkazů pro osoby tělesně a mentálně postižené. Všichni dobře víte, že dnes v České republice vlastní průkazku každý pátý člověk, většina z nich žádné postižení nemá, a navíc náš stávající průkaz neodpovídá legislativě Evropské unie, čili není mezinárodně platný. Tato úprava, tak jak je zde navržena, vyhovuje parametrům evropským, čili nová průkazka by měla být platná po celé Evropě a současně by byl snížen okruh osob, kterým by byla tato průkazka vydávána, bylo by to podmíněno vyšetřením lékaře odborníka - jednalo by se o neurologa, psychiatra atd., je to taxativně vyjmenováno.

Co je v tomto zákoně poměrně nové, je to, že je zde přesunut přestupkový zákon, čili část přestupkového zákona 200 se dostává do zákona 361. Je to trend, který by se měl do budoucna uplatňovat i u dalších zákonů tak, aby přestupkový zákon č. 200 nakonec zanikl a aby bylo velmi přehlednější, aby každý se dokázal zorientovat a nemusel hledat v jiném zákoně, jaký je postih za ten který přestupek, kterého se dopustí, tak aby to bylo v jednom zákoně. Čili zde je to již aplikováno.***
Přihlásit/registrovat se do ISP