Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. září 2010 v 9.00 hodin
Přítomno: 157 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, je 9 hodin, začíná čtvrtý jednací den 5. schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás všechny na této schůzi přivítala.

Prosím, abyste se nejprve všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Prosím zároveň, abyste mi případně nahlásili ti, kdo z vás mají kartu náhradní. Zatím o náhradní kartu požádal pan poslanec Vojtěch Adam, má náhradní kartu č. 2, pan poslanec Adam Rykala - náhradní karta č. 6.

Nyní se dostáváme k omluvám. Dnes žádají omluvit z neúčasti tyto kolegyně a kolegové: Jan Bureš - pracovní důvody, Jan Farský - zdravotní důvody, Michal Hašek - pracovní důvody, Pavel Holík - pracovní důvody, Gabriela Hubáčková - zdravotní důvody, Jitka Chalánková - pracovní důvody, Radim Jirout - pracovní důvody, Kádner David, Krátký Jiří - osobní důvody, Jan Látka - pracovní důvody, Vladimíra Lesenská - pracovní důvody, Josef Novotný ml. - pracovní důvody, Jiří Paroubek se omlouvá též, Aleš Roztočil - rodinné důvody, Jiří Rusnok - osobní důvody, omlouvá se od 10.30 hodin, Jiří Skalický - rodinné důvody, Josef Smýkal - osobní, Bohuslav Sobotka - pracovní, Zdeněk Škromach se omlouvá, Jiří Štětina - osobní důvody, Milan Šťovíček - rodinné důvody, Ladislav Velebný - zdravotní, Vladislav Vilímec - pracovní, totéž Jiří Zemánek - pracovní důvody, Miroslava Němcová se omlouvá na dnešek od 12 hodin.

Dále bych vás měla seznámit s omluvami členů vlády. Omlouvá se pan ministr Leoš Heger od 13.30 hodin, Kamil Jankovský - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - zahraniční cesta, totéž Alexandr Vondra.

To byly omluvy, které mi byly doručeny do této chvíle. Pardon, ještě dvě - dovolte. Paní poslankyně Bubeníková se omlouvá z dnešního odpoledního zasedání a pan poslanec Škárka se omlouvá od 11 hodin dnešního dne. Tolik omluvy. Pan kolega Chlad se omlouvá, nebude zde od 13.30 hodin.

Ráda bych vás informovala také o tom, že na dnešní dopolední jednání máme pevně zařazené návrhy zákonů, které předkládá Senát a zastupitelstva krajů, to je body 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26, poté budeme pokračovat dalšími body ve schváleném pořadí, pokud nedojde ke změnám.

Nyní se o slovo hlásí předseda volební komise Jan Vidím. Prosím. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, Poslanecká sněmovna rozhodla o tom -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, promiňte, pane kolego. Dámy a pánové, schůze začala. Všechny vás důrazně žádám, abyste usedli do svých lavic a věnovali se tomu, co je na programu schůze. Ostatní prosím, aby odešli řešit nezbytné věci do kuloárů. Děkuji.

 

Poslanec Jan Vidím: Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že včera ve 12.30 hodin měly proběhnout pevně zařazené volební body - volba členů stálých delegací, předsedů stálých komisí a delegací a člena, respektive členky Nejvyššího kontrolního úřadu. Všichni jsme si dobře vědomi toho, že k tomu nedošlo. Protože se dá očekávat, že tato volba by mohla být i dvoukolová, dovolím si Poslaneckou sněmovnu požádat o to, aby tyto body, tedy konkrétně body 58, 59, 60, 61 a 65, byly zařazeny teď hned jako první body dnešního jednání. Opět - opakuji - důvodem je to, že se dá očekávat druhé kolo, tak abychom jej byli schopni absolvovat ještě během dnešního dne. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová V podstatně pan předseda zahájil tu část dnešního jednání, která se věnuje změnám pořadu schůze. Pane předsedo, byly to body 58, 59, 60, 61 "až" 65? Ne. "A" 65. Děkuji. Dále prosím paní poslankyni Karolinu Peake, která se hlásí též k pořadu schůze.

 

Poslankyně Karolína Peake: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, na minulé schůzi jsme si schválili zkrácení lhůty mezi 2. a 3. čtením tisku č. 45, návrhu novely zákona o veřejných zakázkách. Proto bych prosila o jeho pevné zařazení na dnešní pořad, a to na 13.10 hodin. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní kolegyně. Někdo další, prosím, se hlásí k pořadu schůze? Pan poslanec Suchánek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl požádat Sněmovnu o pevné zařazení bodu 68, což je Návrh časového harmonogramu k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, a to jako první bod po volebních bodech.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, já jsem vám teď nerozuměla. První bod dnes odpoledne? (Informace pana poslance z místa.) První bod po volebních bodech. Děkuji za tento návrh.

Jenom bych chtěla upozornit všechny, že jsme se domluvili, a to i na politickém grémiu, samozřejmě o tom budeme hlasovat, Sněmovna rozhodne, a určitě to má svou logiku, přednést tento návrh, ale hledali jsme také schůdné řešení pro to, abychom projednávali v nějakém rozumném čase senátní body, protože jsou sem zváni senátoři a také zástupci krajů, a proto jsme se i na politickém grémiu domlouvali o tom bloku, kterým dnes zahájíme. Rozumím tomu, že budou předřazeny možná volby, ale prosím, abychom respektovali napříště to, že je zde takováto domluva, že jsou předem zváni senátoři, předem zváni zástupci krajů na určitou hodinu, na určitý den, tak abychom nemíchali tím programem takovým způsobem, který potom znemožní projednávání bodu, kvůli kterému sem vážili dlouhou cestu. Jenom si to dovoluji teď říci jako upozornění pro všechny návrhy, které budete chtít vznášet nyní, ale i v budoucnosti.

Ještě někdo k programu schůze? Nikdo se nehlásí.

 

Nejprve zde máme návrh pana poslance Jana Vidíma, předsedy volební komise. Ten zní takto: body 58, 59, 60, 61 a 66(?) zařadit jako první body našeho dnešního ranního, dopoledního jednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 105. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 105, přítomno 137, pro 128, proti nikdo. Tuto změnu jsme schválili.

 

Paní poslankyně Karolina Peake navrhuje, abychom projednali tisk č. 45, což je novela zákona o veřejných zakázkách, dnes ve 13.10 hodin, tedy pevné zařazení tohoto tisku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 106. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 106, přítomno 138, pro 104, proti nikdo. Tuto změnu jsme též schválili, nebo toto pevné zařazení.

 

Dále pan kolega Pavel Suchánek navrhuje zařadit - je to bod 68? Bod 68 jako první bod po volebních bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 107. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 107, přítomno 141, pro 84, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Tolik všechny změny, které se týkají pořadu schůze. Můžeme se tedy věnovat tomu, co jsme si právě nyní schválili, to je bodům, které navrhuje předseda volební komise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP