(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Václav Kubata tady není a já už Hamáčkovi další smlouvu nedám. Navrhuji tedy pana poslance Kostřicu, jestli budete souhlasit, protože budeme muset hlasovat. Takže pan poslanec Kostřica bude zpravodajem.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, aby se pan poslanec Kostřica ujal smlouvy s Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 83, přihlášeno 133, pro hlasovalo 116, proti nikdo. Pane poslanče, můžete mluvit.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předkládaný návrh na ratifikaci Protokolu o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic je plně v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a obecně uznávanými zásadami práva.

Vážené dámy a pánové, doporučuji Poslanecké sněmovně udělit souhlas s dalším projednáváním v zahraničním výboru Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Hlasování bude o přikázání výboru zahraničnímu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zahraniční výbor, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 84, přihlášeno 134, pro hlasovalo 116, proti nikdo. Bylo přikázáno zahraničnímu výboru.

36.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně
Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze
/sněmovní tisk 41/ - prvé čtení

Teď poprosím o Guatemalu, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane předsedající, dámy a pánové, předkládám Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze. Tak jako v předchozích případech předložený protokol harmonizuje dohodu s právem Evropské unie. Tato povinnost vyplývá z článku 351 Smlouvy o fungování Evropské unie a předložený protokol obsahuje harmonizační klauzule odsouhlasené Evropskou komisí, které zajišťují plný soulad dohody s právem Evropské unie.

Z tohoto důvodu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s ratifikací předloženého protokolu souhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím vás, já tady nevidím Petra Gandaloviče. Zpravodajové mi prostě už došli. Nedá se nic dělat, jediný, kdo je ochoten, je zřejmě Jan Hamáček. (Smích v sále.) Já ho poprosím. Budeme hlasovat. Takhle by to nešlo, to není holubník tady! Budeme hlasovat, jestli souhlasíme s tím, aby pan Hamáček byl zpravodajem u tolika smluv.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, aby Jan Hamáček se stal zpravodajem. - Já to tedy dělám s těžkým srdcem. - Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 85, přihlášeno 134, pro 112, proti 3.

 

Pan premiér říká, že by rád toho člověka viděl. Prosím, tak se představte a můžete hovořit.

 

Poslanec Jan Hamáček: Tady stojím, pane premiére.

Děkuji za důvěru. Je to opět standardní harmonizační smlouva. Já bych jenom poznamenal, že Guatemala je známa svým vynikajícím rumem a určitě se vyplatí do něj investovat. Pokud naše investice budou zajištěny touto smlouvou, tak se není čeho bát, takže já ji doporučím zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, vidím, že jsme určili dobře, znalce. Otevírám rozpravu k tomu, co tady bylo naznačeno. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 86, přihlášeno 134, pro 115, proti nikdo. Bylo přikázáno zahraničnímu výboru.

 

Uděláme ještě dvě smlouvy. Myslím si, že to ještě vydržíme. Estonsko a Gruzii, pak vás pustím domů.

37.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách
a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994
v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 42/ - prvé čtení

Prosím, pane ministře, zkuste ještě Estonsko.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane předsedající, kolegyně a kolegové, rád, protože toto je specialita. Předkládám totiž k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 24. října 1994 v Tallinu, která byla sjednána formou výměny nót.

K sjednání dohody ukončující platnost původní dohody přistoupily obě strany na základě doporučení Evropské komise, jednoduše řečeno proto, že mezi státy Evropské unie je dohoda o ochraně investic zbytečná, protože takovou ochranu plně zajišťuje jak komunitární, tak vnitrostátní právo. Z toho důvodu doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s předloženou dohodou souhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Zpravodajkou by měla být paní poslankyně Jana Fischerová. (Výkřik ze sálu: Hamáček! Poslankyně Fischerová přistupuje k řečništi.) Rychle se toho ujměte, nebo Sněmovna určí Hamáčka. (Smích v sále.)

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já chci říci, že budu ještě stručnější než pan poslanec Hamáček. Protože pan ministr výborně předložil podrobně tuto smlouvu, Dohodu mezi Českou a Estonskou republikou, nemám k tomu co dodat. Navrhuji a žádám o postoupení do druhého čtení a přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o přikázání výboru zahraničnímu.

 

Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 87, přihlášeno 134, pro hlasovalo 117, proti 2, takže to bylo přikázáno.

 

Nyní bych požádal pana ministra, aby uvedl Gruzii, tisk 43.

38.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi
/sněmovní tisk 43/ - prvé čtení

Slovo má pan ministr.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane předsedající, dámy a pánové, předkládám Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu vládní návrh Dohody mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic. Byla podepsána v Tbilisi 29. srpna 2009. Shoduje se s takzvanou vzorovou dohodou o podpoře a ochraně investic. Obsahuje všechny standardní zásady a záruky, které slouží k ochraně investorů na území druhého smluvního státu. Rovněž obsahuje takzvané harmonizační klauzule. Z uvedených důvodů doporučuji Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s ratifikací této dohody souhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď je tady paní poslankyně Lenka Andrýsová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych navázala na slova pana ministra. Souhlasím s tím, že tato smlouva patří mezi standardní smlouvy. Podporuji, aby se projednávala v zahraničním výboru ve druhém čtení.

Chtěla bych jenom dodat, že tato smlouva s Gruzií je velmi vhodná, protože s Gruzií máme dobré obchodní kontakty, dokonce v roce 2007 jsme do Gruzie investovali přes 220 mil. amerických dolarů, tudíž ji naprosto doporučuji. (Potlesk.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP