(17.20 hodin)

 

Poslankyně Karolína Peake: Děkuji za slovo. Já už několik minut marně přemýšlím, jak využít nezměrný demagogický potenciál pana doktora Ratha. Napadá mě pouze založení ministerstva propagandy. Tam by se opravdu uplatnil. (Potlesk ze středu sálu.)

Nejčastější otázka, která tady dnes padla, byla, proč jste ten zákon předložili v takovéto formě, tak odbytý. Já přiznávám, že nebylo v silách nás, nově zvolených poslankyň, předložit komplexní novelu zákona o veřejných zakázkách. Je to asi i daň za to, že si voliči zvolili poslance nové, chtěli nové politiky. Já se jim za to omlouvám, stejně tak jako se omlouvám kolegům z opozice, že jsem opravdu nebyla schopna předložit od svého zvolení komplexní novelu zákona o veřejných zakázkách.

Zákon o veřejných zakázkách není zákonem, který se může flikovat. To se nakonec ukazuje i dnes. Zaslouží si celkovou novelu, která se připravuje, a o její přípravě vás informoval ministr pro místní rozvoj.

Pro Věci veřejné jsou transparentní veřejné zakázky a protikorupční balíček otázkou bytí a nebytí v politické budoucnosti České republiky. Ujišťuji vás, že jsem do politiky nešla proto, abych v jednom zákoně vymazala tři písmena, jak se mě tu se šarmem sobě vlastním snaží obvinit sociální demokraté.

Máme vládu rozpočtové odpovědnosti. Troufám si říci, že tato vláda má svůj zákonodárný protějšek v poslancích rozpočtové a legislativní odpovědnosti. I přes námitky opozice, které jsem odpovědně vyslechla, trvám na předkladu, který nemá jiný cíl než zabránit arbitrážím a sankcím plynoucím z těchto nesystémových ustanovení zákona.

Děkuji vám. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, úvodem by se mi možná chtělo povzdechnout: Ó, jak jsem byl jasnozřivý, když jsem uvedl na začátku svého vystoupení, že tato Sněmovna tímto bodem opět začíná pracovat. Ovšem netušil jsem, že začíná pracovat tak, jako to bylo v minulém volebním období, že budeme dlouho a možná zbytečně řečnit. Nicméně rozumím, že na to má právo opozice, a určitě bych si nedovolil jim toto právo ubírat.

Já bych jenom chtěl říci a zdůraznit, a teď nevím, abych neskončil jako pan kolega Škromach, že bych přehlédl pana poslance Sobotku, nicméně bych se prostřednictvím předsedající na něj obrátil. Zarazily mě některé jeho formulace, které u něj jako politického matadora bych téměř nečekal. Když uvedl, proč se poslanci a svým způsobem i vláda obrátili na Poslaneckou sněmovnu se snahou o změnu tohoto zákona způsobem - nestandardní postup, proč si vláda vybrala právě tento zákon a vypouští bez náhrady.

Dovolil bych si připomenout, a právě proto jsem použil slova "politického matadora", že jestliže vláda získá důvěru 10. srpna, tak si myslím, že kdo z vás už tady seděl nebo o politiku se zajímá déle, ví velice dobře, že legislativní příprava zákona, tak jak by se měl opravdu dělat, počínaje ministerstvem a konče vládou a jejím schválením podoby zákona, který přijde do Poslanecké sněmovny, je otázka řádu několika měsíců. Proto považuji to, že touto cestou se vydala skupina poslankyň, potažmo vláda s tímto postupem souhlasila, za standardní postup v tom čase, kdy bylo naprosto jasné, že 15. září je limitní termín.

Právě proto i já jsem v souladu s tím navrhl zkrácení lhůt. Jestliže vy jako představitelé opozice jste řekli, že ne, a opět říkám, máte na to právo, tak plně se možná dopředu ztotožňujete s názory, které budou možná prokázány prvními arbitrážemi, které by skutečně mohly nastat. Já nechci říkat, že bychom si myli nad tím ruce. Ale zcela jistě ti, kteří teď jasně řekli, že odmítají zkrácení toho termínu projednání pouze těchto bodů, které zde byly taxativně uvedeny, a přípravu novely zákona, se budou muset s tím nějakým způsobem vyrovnat a budou muset tuto věc následně vysvětlovat.

Já bych chtěl v tuto chvíli požádat Poslaneckou sněmovnu, tak jak jsem navrhl, aby paní předsedající nechala hlasovat, protože nebyly vzneseny návrhy na zamítnutí ani vrácení předkladatelům k dopracování, o zkrácení lhůty o 30 dnů. Současně možná jenom pro statistiku uvést, že přibližně vystoupilo 18 poslanců, někteří opakovaně, včetně možná nějaké trošku éterické diskuse o okultních vědách ve zdravotnictví v podání pana poslance Ratha, ale to k tomu asi už standardně náleží.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Kolegyně a kolegové, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ptám se, zdá má někdo z vás ještě jiný, další návrh. Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Já nejsem sice členem hospodářského výboru, ale nedovedu si představit, že by hospodářský výbor neprojednal. Protože v tomto ohledu si myslím, že to je velmi vážná věc, která se dotýká, tak jak říkali zástupci jak navrhovatelů, tak zpravodaj, ale i zástupci vlády, řady hospodářských subjektů. A v tomto ohledu navrhuji hospodářský výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, byl zde vznesen návrh na projednání v hospodářském výboru. Přistoupíme tedy k hlasování. Já vás zřejmě nejdřív odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu předsedkyně Poslanecké sněmovny.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Hlasy zprava: Nefunguje.)

Budu muset zavolat v tom případě o pomoc techniky, protože tady zařízení jde. Toto hlasování tedy prohlašuji za zmatečné.

 

Znovu zahajuji hlasování o návrhu, tak jak byl přednesen. Prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7. Ze 175 přítomných hlasovalo pro - pardon, teď to nevidím - 171 (proti nikdo). Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Cempírek má údajně náhradní hlasovací kartu. Kolik? 18. Bylo by dobré to, prosím, hlásit předem.

 

Nyní budeme hlasovat o dalším návrhu, který předložil pan poslanec Vojtěch Filip, a to je návrh, aby se tímto předloženým tiskem zabýval též hospodářský výbor.

Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 8. Z přihlášených 176 pro 73 (proti 71). Návrh přijat nebyl.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, který předložil pan zpravodaj, to je návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 30 dní.

Prosím, abyste zahájili spolu se mnou hlasování, stiskli tlačítko ano v případě, že tento návrh podporujete. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Z přihlášených 177 poslanců pro 145 (proti 9). Tento návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu dnešní schůze. Dovolím si prohlásit, že jsme tím vyčerpali celý program dnešní mimořádné schůze. Děkuji vám za účast a schůzi ukončuji.

 

(Schůze skončila v 17.30 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP