(17.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A nyní dvě řádné přihlášky, a to v pořadí pan ministr Bárta, který byl jako první přihlášený v tomto bloku, a poté pan poslanec Kováčik.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že mohu vystoupit na tomto fóru v den, kdy zde po sedmi letech vystoupil pan prezident.

Bez ohledu na to, co tady zaznělo, tak mám potřebu vám říct, že já stále nelituju toho, že jsem se stal politikem. Nelituju toho, že jsem poslancem. A pevně doufám, že tak, jak tady pan prezident říkal, že sto osmnáctka je nadějí po slušnější a lepší Sněmovně, tak že to dokážeme. Já musím říct, že humor a vtip, který tady zazníval z řad komunistické strany, je pro mě tou nadějí na to, že to bude veselé, vtipné a zároveň slušné.

Co se týče toho, co tady zaznělo, já se jinak pokusím proti svým zvyklostem zde ve Sněmovně tedy o méně emocionálně nabité, ale o to faktičtější vyjádření. My jsme jako vláda - a teďka já řeknu za Kamila Jankovského, za Pepu Dobeše i za Radka Johna - neměli žádných deset, žádných sto dnů hájení. Ale od první chvíle, co jsme ve svém úřadu, tak musíme napravovat řadu chyb předchozích vlád, vyrovnávat se se zadlužením státu, které způsobili i ti, kteří tady hovořili, kupříkladu v pozici ministra financí. A to, že musíme činiti kroky velmi improvizovaně a velmi rychle, to je právě proto, abychom o to více ani my nezadlužovali naše děti, a to je o to více, že nemáme žádných sto dnů hájení na to, abychom řekli, jak to uděláme, ale od první chvíle musíme šetřit proti předchozím rozmařilým vládám, a nebojím se říci, rozmařilému ministrovi financí. (Zleva: Kalouskovi - a smích.)

Co se týče jízdního řádu pro boj, pro zákon o veřejných zakázkách, je těžko si představitelné, jestliže už dnes víme, jakým způsobem se zde vede tahle diskuse, že bychom nepředkládali dokumenty, které si dokonale připravíme. A já si myslím, že máme jenom dvě cesty. Buďto ty dokumenty připravovat společně, tak jak se nám to daří kupříkladu v oblasti dopravy. A já pevně doufám, že v oblasti dopravy, když jednáme s Asociací krajů, tak že ta jednání, která vedeme, budou potom důsledně dodržena i na půdě Poslanecké sněmovny. Anebo je od první chvíle budeme politizovat, tak jak to činíme nyní, a potom musíme počítat s tím, že ty průtahy nejsou jenom na strany vlády, ale i v rámci jednání ve Sněmovně.

Já, prosím, chci připomenou slova pana prezidenta o tom, že máme možnost udělat Sněmovnu lepší, že máme možnost udělat Sněmovnu, která bude mít větší míru důvěryhodnosti než v předchozích letech, kdy Poslanecká sněmovna byla nejméně důvěryhodným orgánem v rámci veřejné správy. Prosím vás o to. Děkuji. (Tleskají poslanci VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkujeme také. Posledním přihlášeným v této rozpravě je zatím pan poslanec, který je současně zpravodajem, pan poslanec Krupka. Zatím, prosím, zvažte, jsme pořád v rámci obecné rozpravy. Vy, paní předkladatelko, dostanete slovo i se závěrečným slovem. Zvažte, zda chcete znovu vystoupit ještě v obecné rozpravě.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, tak jak jsem avizoval ve svém úvodním vystoupení, a s ohledem na diskusi, která tady proběhla a z které jasně vyplynulo, že samozřejmě po vetu není možné projednávat ve zkrácené lhůtě, nicméně bych si dovolil obrátit se na vás s následujícím časovým požadavkem. Chtěl bych navrhnout zkrácení projednávání ve výborech, nebo zatím ve výboru, na časovou lhůtu 14 dnů. A v případě, neprošel-li by tento návrh, zkrácení standardní lhůty o 30 dnů. Čili dávám tyto dva návrhy.

Vysvětlení: Pokud se část Poslanecké sněmovny ztotožní s tím, co tady bylo na začátku řečeno ze strany předkladatele a v podstatě i ve stanovisku vlády, mělo by se jednat pouze o schvalování této jednoduché novely. A právě proto by časový harmonogram mohl být reálný pouze tehdy, když to bude projednatelné ve výboru do začátku jednání Sněmovny, která začíná jednat 21. září. A následné poté, pokud by byly zkráceny lhůty, které umožňuje jednací řád, to znamená mezi druhým a třetím čtením na osmačtyřicet hodin, tak teoreticky je možné v této podobě tuto novelu tak, jak byla předložena, projednat a schválit na konci toho jednání následující Poslanecké sněmovny. Pokud samozřejmě bude ze strany - řeknu - opozice vzneseno veto proti tomuto časovému postupu, znamená to, že podoba, která byla předložena, a v časovém termínu, to není již reálné.

Já bych jenom chtěl upřesnit na závěr, že pro ty, kteří tady apelují a horují pro to, že by mělo dojít ke změně tohoto zákona na standardní proces, když jsme tady projednávali novelu tohoto zákona na jaře, tak pokud si vytisknete nebo projdete jednak zápis a jednak potom soupis všech pozměňovacích návrhů, tak dojdete k číslu možná téměř dvaceti stránek pozměňovacích návrhů.

Já předpokládám, že pokud bychom se přidrželi merita věci a pouze projednávali takto předloženou novelu zákona, můžeme skutečně tento termín stihnout. A na druhé straně se otevírá ústy pana ministra pro místní rozvoj reálná možnost přistoupit - a teď řeknu možná ke komplexnější formě a podobě novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. To byl poslední přihlášený v této rozpravě. Ještě se hlásí pan poslanec Rath. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já jsem skutečně s velkou pozorností sledoval tady tu rozpravu a zazněla tady celá řada velmi zajímavých a zásadních myšlenek. Například mě zaujal pan ministr John, který sem přišel s nápadem a návrhem, že opravuje zmetky z ODS. Tak to mě trošku zarazilo, ale budiž. Je to věc Věcí veřejných, jak chtějí opravovat věci, které vznikly v jiných politických stranách, s kterými jsou v koalici.

Nicméně, víte, já bych se ale přesto Věcí veřejných zastat. Já jsem přemýšlel o tom, co je vede k tomu, když mají boj s korupcí jako zásadní heslo, tak co je vede k tomu, že vlastně určité protikorupční, a docela zásadní protikorupční opatření v zákoně chtějí vygumovat. Z prvního pohledu, z první logiky samozřejmě si laik řekne: To je přece nesmysl. Přece nebudu škrtat protikorupční a transparenční opatření v zákoně o zadávání veřejných zakázek a činit ten zákon méně transparentní a činit jej s vyšší mírou zneužití a korupce. My ale zapomínáme, že existují určité jiné myšlenkové směry, které se opírají, a je to tedy i v takovém tom lidovém léčitelství, které se opírají o to, vyhánět stejné stejným, tedy léčit stejné stejným. Lidově se tomu říká vyhánět čerta ďáblem. Tudíž tady je inovativní přístup Věcí veřejných, který vypadá tak, jako byste chtěl obezitu léčit přejídáním. To znamená čím více korupce, tím více vlastně Věci veřejné věří tomu, že ji budou potírat. Jak jinak si skutečně vysvětlit i ty personální změny ve vládě a vůbec v rámci vládní koalice, kdy třeba bývalá ministryně obrany - teď vidíme ty skandály, člověk žasne - tak za odměnu sedí tady a řídí schůzi Sněmovny z hlasů vládní koalice. Další její kolega, který s těmi různými mechanismy, které se podivně nakupovaly, za odměnu teď dohlíží - pan Barták - za odměnu teď dohlíží na čistotu veřejných zakázek a nad špinavými penězi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP