(16.50 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Já se tady cítím nepřímo vyzván, protože legislativu v boji proti korupci bude dělat Ministerstvo spravedlnosti i Ministerstvo vnitra, tak na otázku, kdy to bude, zvu vás na tiskovou konferenci čtrnáctého, to je za pár dní, kde bude představena celá struktura legislativy boje proti korupci v horizontu měsíců, v horizontu tří měsíců, šesti měsíců, v horizontu roku. Budete tam mít přesný jízdní řád. To za prvé.

Za druhé. Já velmi žasnu, jak zvláštní živočišný druh je poslanec Parlamentu České republiky. Já ve svém životě, když jsem udělal nějakou chybu, nějaký zmetek, nějaký kočkopes, snažil jsem se to velmi rychle napravit. Vy jste tady v minulém období udělali zmetek, jehož výsledkem bude, že budeme dostávat sankce Evropské unie, že přijdou žaloby a že přijdou arbitráže. Tím, že se snažíte dále rozmazávat to svoje výsledné legislativní zmetkovno, tím, že se to snažíte dále rozmazávat, budou ty škody naskakovat. My je budeme počítat. Všechny sankce, všechny žaloby, všechny škody v České republice jdou na vrub opozice, která tento zmetek neshodila ze stolu a prostě neumožnila, aby sankce nebyly.

Jinak samozřejmě vítám to, že říkáte: jsme pro to, společně se domluvit na tom, jak to udělat legislativně správně, aby to nestálo žádné peníze. Všechny peníze vám budou napočítány. Děkuji. (Potlesk v lavicích VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S přednostním právem vystoupí předseda poslaneckého klubu ČSSD. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, pozorně jsem poslouchal vystoupení pana ministra pro místní rozvoj a musím říci, že pro mě bylo velkým zklamáním. Já jsem očekával, že nám představí jasný jízdní řád, podle kterého bude ministerstvo postupovat tak, abychom tady měli co nejdříve nový, kvalitní zákon o zadávání veřejných zakázek a nemuseli jsme ten problém řešit dílčími novelami. Já jsem v jeho vystoupení neslyšel jediný termín, jediné datum, jediný závazek. Slyšel jsem, že v říjnu bude nějaká schůzka, kde se bude debatovat o rozsahu všech potřebných legislativních změn. Já myslím, že bychom si zasloužili jako Poslanecká sněmovna, aby zde vystoupení ministrů byla přesná, abychom se z nich něco dozvěděli a zejména aby byla k věci.

Rád bych se obrátil na pana ministra pro místní rozvoj, zda by nás skutečně mohl informovat o tom, kdy vláda předloží do Poslanecké sněmovny nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Je to pro nás velmi důležitá informace.

Druhá žádost na pana ministra pro místní rozvoj, a o tom vůbec nehovořil. Já bych ho rád požádal, pokud má Ministerstvo pro místní rozvoj k dispozici jakékoli právní analýzy, jakékoli expertní posudky, které hodnotí možná rizika spojená s touto stávající, platnou právní normou, aby je předal do příslušného výboru nebo příslušných výborů Poslanecké sněmovny, které budou tuto věc projednávat. My jsme se o ničem takovém zatím nedozvěděli, my jsme nedostali nic takového k dispozici. Možná bychom si to zasloužili kromě té stručné důvodové zprávy, která byla k příslušné novele připojena.

Abych to tedy shrnul směrem k panu ministru pro místní rozvoj: Prosím, pane ministře, kdy předložíte nový zákon o zadávání veřejných zakázek? A za druhé, kdy a v jakém rozsahu předložíte příslušné právní analýzy, které by dokládaly rizika, o kterých jste zde Poslaneckou sněmovnu ve svém vystoupení informoval? Myslím, že to jsou důležité věci, na které členové Poslanecké sněmovny mají právo.

Pokud jde o hodnocení legislativních zmetků z minulého volebního období, doporučil bych panu ministrovi vnitra, aby lépe poslouchal. Bylo zde vystoupení zpravodaje při projednávání tohoto návrhu zákona, které myslím podrobně popsalo, jak vypadal legislativní proces na konci minulého období. Ten pozměňující návrh podal poslanec ODS, tedy koaličního partnera pana ministra, a ty další návrhy podal poslanec Strany zelených, která byla součástí minulé pravicové vládní koalice. Ani jeden z těch návrhů nepředložil zástupce současné opozice. My jsme pro ten návrh hlasovali, protože pro něj hlasovali všichni ostatní poslanci v této Sněmovně a pokládali jsme ho za výrazné vylepšení stávajícího legislativního stavu. A jestliže vláda má skutečně pocit, že je zde problém, má celou řadu nástrojů, jakými může tuto situaci řešit, včetně toho, co jsem zde již uvedl - stavu legislativní nouze a zrychleného projednávání v příslušném režimu. Já myslím, že by bylo dobře, kdybychom zde jednali kvalitně, ale jestliže se bude projednávat návrh v devadesátce, budou zde předkládány takovéto nekvalitní novely, tak určitě kvalitě legislativního procesu a těch návrhů zákonů, které opouštějí Poslaneckou sněmovnu, rozhodně neprospějeme.

Chtěl bych také upozornit na to, že v této Poslanecké sněmovně již leží několik návrhů zákonů, které směřují k omezení korupce, a nemusíme v tuto chvíli čekat pouze na to, co předloží vláda. Já se velmi těším na projednávání návrhu zákona, který ruší anonymní akcie.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. A je zde další řada faktických poznámek, a to v pořadí Polčák, Filip, Klučka, Kováčik. Omlouvám se, že neříkám tituly. (Námitka ze sálu.) Prosím? Jste přihlášen, pane poslanče, ve faktických, takže v tom případě prosím, abyste podával přihlášky jinou formou, aby to bylo srozumitelné. A ještě je tady pan ministr Bárta, u kterého také nevím, zda jeho přihláška má mít charakter faktické poznámky anebo řádné přihlášky. Řádné přihlášky, dobře. V tom případě jsou tady tři faktické, pánové Polčák, Filip, Klučka. Prosím pana poslance Polčáka jako prvního.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se s dovolením asi trochu zastal kolegyň z Věcí veřejných a pana ministra pro místní rozvoj. Já nevím, jestli ten zákon, který byl přijat v tom minulém volebním období, byl zmetek, leč nyní se ukazuje, že je špatný, že prostě na realitu současné situace, která vypukne 15. září, prostě není vhodný. Kolegyně z Věcí veřejných se prostě snažily tu situaci napravit, vy jste legitimně zvolili řešení jiné, zavetovali jste tuto možnost nápravy. My ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tento návrh zákona standardně projednáme, vy tam máte své velmi zdatné zástupce. Pan ministr pro místní rozvoj bezesporu všechny právní analýzy pro toto projednání v našem výboru předloží. Takže nic nestandardního se prostě neděje, pojedeme bezesporu standardním postupem, díky té blokaci, která vzešla z řad vašich.

A v neposlední řadě musím zmínit - ano, je to návrh, který by měl být projednáván v prvním čtení, to se nestane. My jsme zahlceni i vašimi návrhy. Já jsem si všiml, že z řad ČSSD přišel také návrh na to, aby byl schválen návrh v prvním čtení. S námi o tomto vašem návrhu, který má být schválen v prvním čtení, taky nikdo za ty dva měsíce nejednal. Takže ten tok nemůže být jednosměrný, ale obousměrný. Díky moc.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Vojtěch Filip a další faktická poznámka.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Nerad vystupuji tak často, ale musím.

Za prvé pro pana místopředsedu vlády Johna bych chtěl sdělit, že není novinářem, ale ústavním činitelem ve vysoké funkci a že se poslanci nedozvídají prostřednictvím tiskových konferencí - my fakt nejsme novináři - o tom, co bude dělat. Jestli chce něco předložit, ať to pan místopředseda vlády předloží Poslanecké sněmovně. Já na žádnou tiskovou konferenci ministra vnitra chodit nebudu. (Potlesk.)

Za druhé, pane místopředsedo vlády, k tomu, aby někdo posuzoval, co je zmetek a co není zmetek, tady je Ústavní soud. Mohu mít k němu tisíc výhrad, ale přesto musím respektovat jeho rozhodnutí. Takže jestli vy říkáte, že to je zmetek - možná, že podle těch, kteří vám radili, aby se rychleji dostali k veřejným zakázkám, je to zmetek. Je to platný zákon České republiky, a jestli proti němu něco máte, tak prostřednictvím vlády, jíž jste členem, podejte ústavní stížnost nebo o to požádejte 41 poslanců, případně 17 senátorů.

A za třetí: Pokud nás chcete poučovat, tak bych prosil ten tón změnit opravdu, ale brzy! (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další faktická pan poslanec Václav Klučka. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, i mé vystoupení bude směřovat na místopředsedu vlády, ministra vnitra. Chci říct, pane ministře: Vydržte! Vydržte, neboť i vy máte v této Sněmovně předložen zákon, tisk 65, týkající se krizového plánování, krizového plánu, krizového řízení - evropská směrnice. Pokud tento zákon nebude platit v lednu letošního roku, kdy je termín Evropské komise k tomu, abychom už sdělovali, jak podle toho zákona plníme určitá opatření, pak budou škody a pak budou náhrady! Komu je připočtete? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP