(16.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

Já myslím, že by bylo dobré to vyjasnit. My podporujeme to ustanovení, které říká, že firmy, které se o veřejné zakázky ucházejí, mají mít známého vlastníka. A říkáme, že - pokud tato úprava je nevhodná, pokud tvrdíte, že je nesprávná, že je potřeba ji legislativně změnit - jsme ochotni jednat o změně. Vy říkáte, že se vám tato úprava nelíbí. A protože chcete, aby ten zákon byl více protikorupční, tak to jediné, co s korupcí bojuje, vypouštíte. Takže si myslím, že si každý může udělat názor.

My jsme připraveni jednat, ale rozhodně nebudeme podporovat něco, co má zhoršit prostředí v České republice a má s korupcí ne zatočit, ale jí pomoci. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další faktická poznámka - pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já jen velmi krátce. Ale my jsme, prostřednictvím paní předsedající panu kolegovi Paggio, nezačali s ideologickou rozpravou. Tu začala předkladatelka zákona. Myslím si, že to bylo více než trapné. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A v tuto chvíli poslední faktická - pan poslanec Václav Klučka.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, musím říci po pravdě, že můj názor je velmi jednoduchý. Já jsem v minulém volebním období porozuměl novele, která tady byla prohlasována v zájmu protikorupčního jednání. Já jsem hlasoval pro to ustanovení tak, jak dneska v zákoně je. Přes to všechno, že jsme k tomu měli oponenturu, že jsme vyjadřovali určitou nespokojenost s tou vlastní verzí, hlasovali jsme pro to. Teď mě nutíte, abych toto hlasování znovu změnil a hlasoval pro něco, co bylo v původním zákonu. Toť jedna věc.

A druhá věc. Prosím pěkně, vynechme paní Veseckou v této rozpravě. Proč to používáte? Proč používáte tento argument jejího odvolání v situaci, kdy mluvíme o zákonu týkajícím se korupce ve veřejných zakázkách? Já tomu prostě nerozumím, resp. mohl bych tomu rozumět, že je to mince, kterou v daném okamžiku hrajete v rámci koalice k tomu, aby Vesecká byla odvolána, do komunálních voleb.

Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji pěkně. Nyní vystoupí pan ministr Jankovský. Dále se hlásí pan ministr Radek John.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já se pokusím mluvit o tom, co se tady dnes projednává, bez emocí a bez politického podtextu, který tady zaznívá.

My jsme se v rámci Ministerstva pro místní rozvoj snažili pouze napravit to, co se skutečně v tom květnu nepovedlo - to, že jsme dostávali na Ministerstvo pro místní rozvoj dopisy od zaměstnavatelských svazů, které poukazovaly na to, že pakliže tato novela 15. září vstoupí v platnost, že bude něco v nepořádku, protože zahraniční subjekty, které v místě své domoviny mohou podnikat a jsou z Evropské unie, logicky mohou podnikat na území celé Evropské unie a my jim to touto novelou znemožňujeme.

Tady zaznělo, že není v souladu to, co jsme říkali před volbami, a to je nejasná vlastnická struktura. Nejasnou vlastnickou strukturu nevyřeším tím, že dám do zákona o veřejných zakázkách zákaz účasti firem s akciemi na majitele. Já to mohu učinit naprosto jiným způsobem, kdy řeknu, jakým způsobem má ta vlastnická struktura být prokázána - ale ne zakázat účast.

Současně tady zaznělo několik poznámek na téma, jak je ten zákon o veřejných zakázkách obcházen. Ano, to je pravda. Zákon o veřejných zakázkách je obcházen a je špatný. Ale z toho vyplývá, že není možné udělat velkou novelu o veřejných zakázkách během dvou týdnů, jak jsme tady dnes slyšeli.

My jsme jednali s Platformou pro transparentní veřejné zakázky, kterou iniciovala Americká obchodní komora. Připojila se k ní většina parlamentních stran. Platforma pro veřejné zakázky se sešla minulý týden a dohodli jsme se na společném postupu, kdy velká novela zákona o veřejných zakázkách by měla všechny ty neduhy, kterými současná právní úprava trpí, společně vyřešit. Společné řešení si představujeme tak, že u nás na Ministerstvu pro místní rozvoj bychom velice rádi spolupracovali s expertní skupinou z platformy pro veřejné zakázky, kterou doplní zástupci politických stran. A já opakuji: všech politických stran. Budeme velice rádi se všemi diskutovat. Chtěli bychom, abychom tu novelu o veřejných zakázkách připravili tak, aby potom neprobíhala diskuse o této nové novele jenom v politickém tónu.

Novela zákona o veřejných zakázkách samozřejmě není vůbec jednoduchá, a proto jsme se domlouvali na tom, že na začátku října si řekneme rozsah - kam až, jak daleko půjdeme. Já budu velice rád, když zástupci opozice vyšlou do této skupiny svoje experty, abychom se mohli dohodnout na záměru, jakým způsobem novelu upravit.

V tuto chvíli se dostáváme do pozice, kdy od 15. září t. r. se zahraniční subjekty s vlastnickou strukturou, tzn. akcií na majitele, podle této platné úpravy z 18. května nemohou těchto veřejných soutěží zúčastnit. Mezi těmito subjekty jsou samozřejmě banky, velké IT společnosti, velké stavební firmy. Já si myslím, že v době, kdy všichni voláme, že je potřeba, aby byly zakázky, aby byla práce pro naše podniky, to není úplně šťastná varianta. Ale jsem připraven v rámci toho, abychom hledali to nejvhodnější řešení, se sejít, abychom společně nějakou cestu našli.

Děkuji. (Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Před panem ministrem Johnem vystoupí s faktickou poznámkou přihlášený pan poslanec Pavel Hojda. Pane ministře, posečkejte, prosím. Dvouminutová faktická má přednost před regulérním vystoupením. Děkuji.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, já jsem se přihlásil hned na začátku projevu pana ministra, protože on tady řekl - což potom upřesnil ve svém projevu ve druhé části - že zahraniční firmy, které mají spolumajitele, na doručitele, že nebudou moci u nás podnikat. A on potom upřesnil, že to je ve státních zakázkách. Samozřejmě, ve veřejných.

Já bych jenom chtěl říci, proč - pokud je tedy vůle upravit tento zákon o veřejných zakázkách, a zatím nikdo mě nepřesvědčil o tom, že Česká republika určitě bude pokutována - proč se nesnažit co nejrychleji udělat novelu a toto ponechat v tom stavu, v jakém to bylo odsouhlaseno minulou Poslaneckou sněmovnou. Myslím si, že by to nutilo všechny, aby doopravdy nová novela byla předložena co nejrychleji a ne třeba zase až na konci tohoto volebního období. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A nyní prosím pana ministra Johna, který je řádně přihlášen do rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP