(16.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já bych se velmi rád v této souvislosti také zeptal, a možná pana premiéra, který je také mezi námi, kdy už vypukne onen slibovaný boj s korupcí. Tato vláda o sobě tvrdí, že je vládou boje s korupcí. My čekáme, kdy se něco stane, kdy tato vláda skutečně začne s korupcí bojovat, kdy začne předkládat návrhy zákonů, které by korupci omezily, kdy se také začne takovýmto způsobem chovat v personální politice. Já bych byl velmi rád, kdyby nám pan premiér řekl v rámci diskuse, kdy to bude. Jestli to bude za měsíc, od Nového roku, za rok, za dva, jestli se toho vůbec dočkáme do konce tohoto volebního období.

Já se ptám také proto, že vláda nyní absolvuje poměrně významný skandál, který se týká činnosti Ministerstva obrany v uplynulých letech. My si každý den můžeme přečíst v novinách vzájemné přestřelky jednotlivých členů vlády, kteří o sobě vyprávějí historky o tom, jak ten či onen člen vlády v minulosti ovlivňoval to či ono výběrové řízení na Ministerstvu obrany. Myslím, že je to ostuda. Je to ostuda nejenom pro tyto členy vlády, ale je to ostuda pro vládu Petra Nečase jako celek. Nesvědčí to o tom, že by se vláda chystala s korupčními praktikami zatočit.

Proč je náměstkem ministra financí pan Barták, který byl v uplynulém roce ministrem obrany a za jehož působení na Ministerstvu obrany byla masově zadávána výběrová řízení, respektive veřejné zakázky, bez jakékoliv soutěže či standardních výběrových řízení? Jak je možné, že pan Barták s takovouto minulostí - koneckonců pan Barták je také velmi často citován v tisku v souvislosti s tím aktuálním skandálem na Ministerstvu obrany - jak to, že pan Barták má na Ministerstvu financí na starosti finanční analytický útvar, který se zabývá bojem proti praní špinavých peněz? (Potlesk z řad poslanců ČSSD.) A nedosti tomu, pan Barták má na Ministerstvu financí na starosti útvar, který se zabývá systémem kontroly ve státní správě, to jest formuluje metodiku pro kontrolu nakládání s veřejnými prostředky. Čili pan Barták poté, kdy úspěšně působil na Ministerstvu obrany, má nyní na starosti metodiku kontroly všech interních auditů v České republice. A nedosti tomu, tentýž pan Barták, který působil na Ministerstvu obrany takto úspěšně, že se o tom nyní dočítáme téměř každý den v novinách, tak tento pan Barták má na starosti také metodiku kontroly použití evropských peněz, to znamená těch peněz, které Česká republika získává z evropských dotací.

Nedivte se, pane premiére, že se ptám, kdy už začne ten boj proti korupci, protože vy jste teď předložili návrh zákona, který je prokorupční. Jednoznačně prokorupční, protože vy posilujete prokorupční prvky v zákoně o zadávání veřejných zakázek tím, že vypouštíte pojistky, které jsme tam před volbami prosadili, a vaše personální politika je velmi zvláštní a dala by se označit také jako prokorupční. Jestliže bývalý ministr, který měl problém na Ministerstvu obrany, je přesunut na jinou pozici ve státní správě, kde by měl bojovat proti praní špinavých peněz, tak je to podle mého názoru všechno jiné než odhodlání bojovat skutečně s korupcí ve státní správě a ve veřejném sektoru.

Já myslím, že novela tak, jak byla předložena, je odbytá. Formulace měly být nahrazeny, neměly být vypuštěny. Nestáli bychom před tímto problémem a mohli bychom ji projednat mnohem rychleji. Jsem přesvědčen o tom, že bychom měli tento návrh zákona projednat ve výborech a měli bychom hledat takové formulace, které by udržely tu míru protikorupčních opatření, kterou jsme do příslušného zákona dokázali v minulých letech prosadit.

A ještě jedna poznámka k anonymním akciím. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo jako klubu české sociální demokracie předložit znovu v tomto volebním období do Poslanecké sněmovny návrh na zrušení listinných anonymních akcií. Myslím si, že to je systémové opatření, které by veřejný prostor i prostor podnikatelský v České republice výrazným způsobem ozdravilo. A uvidíme podle hlasování jednotlivých členů této Poslanecké sněmovny, kdo to skutečně s bojem proti korupci myslí vážně. Chtěl bych vás ujistit, že poslanci sociální demokracie, až ten zákon přijde na řadu, budou hlasovat v souladu se svým svědomím a v souladu se svým volebním programem pro zrušení listinných anonymních akcií, budeme hlasovat proti korupci. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Dřív než dostane slovo pan ministr Jankovský, jsou tady dvě faktické poznámky, a to pan poslanec Viktor Paggio a pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče Paggio, máte slovo k faktické.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom reagoval tady na výpady ohledně novely. My předkládáme průhledný zákon, který zabrání sankcím ze strany Evropské unie a napravuje legislativní zmetek, které schválila minulá Sněmovna. Připravujeme zároveň, jak už bylo řečeno, novelu zákona o veřejných zakázkách. Spolupracuje na ní Ministerstvo pro místní rozvoj a platforma pro transparentní veřejné zakázky. Tato novela zprůhlední veřejné zakázky a zajistí, aby firmy účastnící se veřejných tendrů rozkryly svou vlastnickou strukturu tak, jak to máme v programu. Učiníme to však způsobem, a to je velmi důležité zavnímat, učiníme to však způsobem, který nám nepřinese pokutu a sankci ze strany EU.

Boj s korupcí nestojí na této novele. Já proto prosím opoziční poslance, aby opustili tento poněkud zástupný symbol a aby se s námi spojili a skutečně bojovali proti korupci. Mohou to udělat mnoha způsoby, třeba tím, že podpoří snahu Věcí veřejných o personální změny, například na postu nejvyšší státní zástupkyně, a dalšími kroky, které připravujeme.

Takže vám děkuji a na shledanou. (Veselost v řadách poslanců ČSSD. Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Pan poslanec Jiří Štětina a jeho dvě minuty k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, dobrý den, vážená paní místopředsedkyně. Když jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny, netušil jsem, že budu tak brzy jako nováček hovořit k věci, ve které nejsem tolik kovaný jako ve svém oboru. Vedly mě k tomu v podstatě dvě věci. Za prvé jsem si s velikou pozorností vyslechl debatu v neděli mezi panem ministrem a panem bývalým ministrem vnitra. Za druhé jsem si přečetl rozhovor v novinách, které uvedly rozhovor s panem expremiérem, který nazval za příčinu korupce v této zemi tři ženy. Já myslím, které to jsou, asi všichni víme, já je tady můžu zopakovat: paní Benešovou, paní Brožovou a paní Wagnerovou. S tím já nemůžu absolutně souhlasit.

Já jako člen výboru pro obranu a bezpečnosti jsem se v posledním měsíci zabýval návštěvou útvaru Policie České republiky. Hovořil jsem s lidmi, kterým není lhostejná korupce, a dověděl jsem se jednu zásadní a bohužel smutnou věc, kterou náš pan ministr vnitra řekl jednoznačně. Pokud nebude udělána organizační změna na nejvyšším státním zastupitelství a samozřejmě sestupně jaksi dolů, nemohou zodpovědní policisté konat tak, jak by mohli, protože mnoho jejich vyšetřených a již obviněných případů je buď odloženo, nebo je zastaveno, nebo jsou tam různé formální nedostatky.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Omlouvám se, pane poslanče, váš čas. Prosím, dokončete větu.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobře. Já bych si jenom na závěr dovolil přečíst usnesení poslaneckého klubu strany Věcí veřejných, které za prvé -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Promiňte, prosím, nemůžete už dále pokračovat. Ten časový limit je poměrně striktní. Přihlaste se prosím znovu do rozpravy, pokud se chcete vyjádřit. Děkuji pěkně za pochopení. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

Mám zde další tři faktické poznámky, a to v pořadí pánové poslanci Tejc, Filip a Klučka. Prosím pana poslance Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Myslím, že se dostáváme k jádru věci. Pan poslanec Paggio to před chvílí řekl. Je to průhledné. Je to průhledné, protože ta logika tady nesouhlasí. Pan poslanec Paggio říkal, že chtějí bojovat s korupcí, a proto předkládají návrh zákona, který to, co je protikorupční, vypouští. To je opravdu skvělá logika patřící na půdu Poslanecké sněmovny! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP