(Jednání pokračovalo v 15.44 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Poprosím předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledkem druhého kola voleb.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Paní a pánové, ve druhém kole druhé volby veřejného ochránce práv byl vydán 181 hlasovací lístek, odevzdány pak byly 154 platné i neplatné hlasovací lístky.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Johna Boka 22 hlasy, pro pana Pavla Varvařovského 98 hlasů. Ve druhém kole druhé volby veřejného ochránce práv byl tímto zvolen pan Pavel Varvařovský. Blahopřeji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Gratuluji nově zvolenému veřejnému ochránci práv, přeji také hodně štěstí v úřadu. A pan předseda chce ještě něco vyhlásit.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Z pověření volební komise chci prodloužit lhůtu pro podávání návrhů na předsedy stálých delegací Poslanecké sněmovny, a to do 21. září do 14 hodin. Pouze toto sdělení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní požádal o slovo nově zvolený pan Varvařovský. Prosím, uděluji mu slovo.

 

Pan Pavel Varvařovský Dámy a pánové, já děkuji, i když popravdě řečeno, stejně jako v Senátu, když jsem se blížil, abych poděkoval, sám se sebou jsem bojoval, mám-li se držet konvenční věty, anebo jestli mám říct - protože čeština je květnatá - "tak vám teda pěkně děkuju". Takže já jsem si vědom, že ztrácím svoji svobodu, svoji nezávislost, že mě čeká hodně práce, a i když se té funkce samozřejmě ujmu až složením slibu, už teď vám mohu říct, že to budu vykonávat tak jako u Ústavního soudu, kde jsem končil větou konzulů římských, kteří tedy byli jenom na rok a vždy končili stejnou větou: udělal jsem, co jsem mohl, kdo může, ať učiní lépe.

Ještě jednou, díky za důvěru. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, myslím, že můžeme ukončit projednávání tohoto bodu a na programu schůze máme ještě jeden bod. Je to

2.
Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb.,
zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb.
/sněmovní tisk 45/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, nicméně bylo uplatněno veto klubu sociální demokracie.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 45/1 a já teď poprosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatelky paní poslankyně Karolína Peake. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karolína Peake: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás s návrhem novely zákona o veřejných zakázkách. Nový zákon o veřejných zakázkách, transparentnost výběrových řízení a všechna protikorupční opatření byly a jsou vlajkovou lodí programu Věcí veřejných a díky Věcem veřejných také součástí programového prohlášení vlády. (Pobavení a potlesk vlevo.) Věci veřejné, ODS a TOP 09 vtělily boj proti korupci do charakteristiky své vlády. (Opět potlesk v levé části sálu.) Také díky tomu vkládají občané státu do nové vlády nemalé naděje. Prosadili jsme do programového prohlášení vlády takové zlomové věci jako institut korunního svědka, zákon o lobbingu a testy integrity.

Předloha nového zákona o veřejných zakázkách, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, je jedním z pilířů protikorupčního balíčku. Pracuje na něm ministerstvo, svou práci také během dvou týdnů zahájí pracovní skupina tvořená poslanci, zástupci platformy pro transparentní veřejné zakázky, NERVu a dalších organizací. Jasně zde deklaruji, že Věci veřejné i tato vláda chtějí transparentní veřejné zakázky, jichž se budou moci účastnit jen společnosti s předem známou a průhlednou vlastnickou strukturou, tak jak to jasně deklaruje také programové prohlášení vlády.

Jak v dnešním projevu ale řekl i pan prezident, izolovaná opatření, i ta dobře míněná, mohou v legislativě nadělat více škody než užitku. Přesně to se stalo i na konci minulého volebního období. Byla předložena novela zákona o veřejných zakázkách, kterou mělo dojít pouze k převodu evropského práva do našeho zákona. Během legislativního procesu ve Sněmovně došlo ke změnám, které byly vedeny dobrým úmyslem, ale nadělaly mnoho zmatku a ve výsledku uvedly zákon naopak do rozporu s evropským právem. Do § 53 odst. 1 se dostala písmena k), l) a m), která doplnila výčet kvalifikačních požadavků pro firmy, které se chtějí účastnit veřejných zakázek. Do zákona byl vtělen zákaz účasti společnosti s akciemi na majitele ve veřejných zakázkách. Vznikla tak restrikce nad rámec požadavku evropského práva a v důsledku došlo k zásadnímu omezení obchodní soutěže. Řešíme tedy nebezpečnou situaci, do které se Česká republika dostala po přijetí květnové novely a kterou po svém nástupu identifikoval ministr pro místní rozvoj. 15. září, kdy má květnová novela nabýt účinnosti, může Česká republika čelit arbitrážím ze strany poškozených firem a také sankcím ze strany Evropské unie, které mohou znamenat velké finanční ztráty.

Navrhuji zde tedy spolu s kolegyní Kristýnou Kočí vyjmout dodatečně doplněná písmena k), l) a m) z § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, tak aby nedošlo ke zmíněnému problému. Vzhledem k naléhavosti nastalé situace jsme žádali o zkrácený legislativní proces. To se nám nepodařilo prosadit, již tady zaznělo, že došlo k vetu ze strany sociální demokracie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP