(Jednání pokračovalo ve 13.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené dámy a pánové, prosím vás ještě o chvilku soustředění a trpělivosti. Prosím, abyste usedli do svých lavic, vy, kteří jste venku, abyste ještě přišli, a slovo dávám předsedovi volební komise panu poslanci Janu Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky druhého kola první volby veřejného ochránce práv. Požádal bych vás o skutečně maximální možnou pozornost a přestaňme, pokud možno, vést dialogy uvnitř jednacího sálu. Děkuji pěkně.

Bylo vydáno 181 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo právě tolik, tedy 181 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro Evu Dundáčkovou 59 hlasů, pro Annu Šabatovou 84 hlasy. Ve druhém kole nebyl zvolen nikdo. Tím volba končí.

Dnešním dnem současně začíná 60denní lhůta pro podávání návrhů jak prezidentem republiky, tak Senátem Parlamentu České republiky a poté se opět sejde Poslanecká sněmovna, aby z těchto nových kandidátů hlasováním vybrala veřejného ochránce práv.

Pouze na vysvětlenou - někteří kolegové se mě již ptali: nový kandidát neznamená jiný kandidát. To nemusí znamenat jiný kandidát.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane předsedo, za tuto informaci.

Dámy a pánové, to bylo všechno, co bylo možno ještě dnes v průběhu schůze učinit. Projednali jsme stanovený pořad 2. schůze Poslanecké sněmovny, tuto schůzi končím. Děkuji vám všem za účast na ní, za spolupráci a přeji vám příjemný víkend.

 

(Schůze skončila ve 13.02 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP