(10.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Dokonce ochrana práv není něco, co by v této straně bylo moc populární. Dokonce když vzpomenu Václava Klause, asi tušíte, kam mířím. To opravdu není vaše silná stránka a dokonce, pokud vím, tak jste nepodporovali ani zřízení funkce a roli ombudsmana v této zemi. Takže tím chci říci, že mě překvapuje, že svého stranického zástupce do této funkce nominujete. A nebudu teď rozvádět to, co jsem říkal, že po tom, kdo kandiduje na ombudsmana, bych chtěl, aby doložitelně bylo známo, že se zastával druhých lidí. A dokonce nejlépe i v podmínkách, kdy to bylo těžké a nevyplácelo se to.

Já teda říkám, že tady máme dva vážné kandidáty, kteří svým životem jsou představiteli toho, co chceme po ombudsmanovi.

A teď mi dovolte, abych - teď se omluvím Johnovi Bokovi, protože, jak jsem řekl, je úctyhodnou postavou - a dovolte, abych tedy za sebe i za sociální demokracii řekl, že náš hlas bude mít paní Šabatová, protože si myslím, že ne proto, že by nebyla tak svéráznou bytostí jako pak Bok, ale proto, že ona má také svůj svéráz, a přiznám se, že docela obdivuji ten její života běh. Ona se zastávala lidí už v poměrně neuvěřitelném mládí, v době, kdy to skutečně jí moc nepomáhalo, dokonce ji to dostalo do vězení, ale hlavně mi připadá, že to, co tady říkám, ani není třeba říkat, protože když jsem se díval na internetové servery, které informovaly a dávaly hlasy pro jednotlivé kandidáty, tak jsem zjistil, že ona tam poměrně drtivě, s převahou, všude vítězí, takže to není věc nějakého připomínání, nějakých zásluh. Ona je osoba s autoritou, která je spojována s podobným typem činnosti vlastně už delší dobu, a ví to veliké množství lidí.

Já jsem přesvědčen, že ombudsman musí být člověk, o kterém se právě tohle ví. Ta autorita, ten symbolický význam té figury, to prostě patří k té funkci. Mně se zdá, že Anička Šabatová skutečně k této roli dorostla, že je to něco, co k ní patří, a pokud ji zvolíme, tak to široká česká veřejnost bude vnímat jako něco naprosto přirozeného a logického. To je můj názor a nikomu ho nevnucuji.

Děkuji za pozornost, kterou jste mi věnovali.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Další do rozpravy pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, jsem nováček ve Sněmovně, takže myslím, že se to říká, že prostřednictvím předsedající bych chtěl vzkázat svému předřečníkovi, aby se nepasoval na experta na program Občanské demokratické strany. Nemám nic proti tomu, když bude vyzdvihovat vlastnosti a přednosti kandidátky, kterou chce volit, ale neměl by ukazovat nebo špinit ostatní kandidáty.

Za prvé mu chci říct, že Občanská demokratická strana tady nemá žádnou nominaci, protože politická strana nemůže nominovat kandidáta na veřejného ochránce práv. Kandidáty nám sem poslal Senát a pan prezident.

Za druhé je docela úsměvné, když člověk, který přivede do exekutivních funkcí v třetím největším městě našeho státu v Moravskoslezském kraji bývalé předlistopadové funkcionáře KSČ, vyzdvihuje, já s tím souhlasím, úlohu disidentů před listopadem 1989. Já taky mám hlubokou úctu ke všem, kteří v době komunismu bojovali s tímto režimem a kteří se zastávali těch, které tento režim ničil, zavíral, šikanoval a podobně, ale měli bychom se podle toho chovat i v reálném politickém životě a nomenklaturním kádrům z té doby neumožňovat vracet se do veřejných funkcí, jako to je na moravskoslezském hejtmanství či jak to bylo na ostravské radnici. A to, že pravici je svoboda jednotlivce tou největší (nesrozumitelné výkřiky z pléna) - možná byste nemuseli pokřikovat, možná to pro vás je jako ježíšmarjá, že svoboda jednotlivce je to největší, co ve svém programu máme (předsedající vyzývá ke klidu), ale je to tak. Takže bych prosil, abyste nás neškolil o našem programu a zaměřil se na vás a neprosazoval prominenty komunistického režimu do politických funkcí ve veřejném životě České republiky.

Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Opálka a eviduji k rozpravě pana poslance Křečka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych poznamenal prostřednictvím předsedající na předchozí vystoupení pana poslance Stanjury - vystoupili tu dva poslanci z Opavy, dovolte, abych tedy poznamenal aspoň jako třetí.

Já tomu rozumím, že ODS v Moravskoslezském kraji má jediný volební program, a to je antikomunismus, ale paradoxem všeho je, že v Opavě úspěšně spolupracuje v koalici se sociální demokracií. Je to tady obrovský rozpor, protože v Opavě nebyli komunisti připuštěni ani do komisí a výborů, natož do funkcí, ale pan poslanec Stanjura úspěšně vykonává funkci předsedy kontrolního výboru v koalici KSČM-ČSSD v Moravskoslezském kraji a to mu nevadí.

Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím pana poslance Křečka.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Paní předsedající, dámy a pánové, dobré dopoledne.

Já se obávám, že se nám ta diskuse k volbě ochránce práv posunuje někam jinam, kam bychom si nepřáli. Toto není, prosím vás, místo, abychom si vyčítali své minulosti a minulost, která se kdekomu nepovedla, to je samozřejmě možné, ale toto není místo, abychom si to vyčítali.

Já chci něco jiného. Já se obávám, že se nám tady trošku plete nehlasovat pro kandidáta a neúčastnit se voleb. To není přece to samé. Každý občan, každý poslanec má právo nevolit, má právo volit, je to jeho rozhodnutí. Jestliže se někomu kandidátka nebo kandidát nelíbí, tak nechť pro něj nehlasuje. To je přece možné. Jestliže se zdá někomu, že paní dr. Brožová je nevolitelná, tak prostě pro ni nebude hlasovat. To je přece jednoduché. Ale na takové otázce postavit zásadní politické stanovisko, že se klub neúčastní voleb, je zvláštní. Já to právo nikomu neupírám, ale zrovna při prvém hlasování toto demonstrovat, se mi zdá trošku nadbytečné. Tak pro ni nehlasujte a bude to vyřízeno.

Já bych chtěl upozornit na to, že v průběhu volebního období se setkáváme s desítkami případů, kdy bude možná zřejmé nebo velké nebezpečí, že ten nebo onen zákon, bude napaden Ústavním soudem. Každý zákon může být napaden Ústavním soudem. Kdyby jen z tohoto důvodu některé kluby pro to nehlasovaly, tak se poslanecký sbor stane neusnášeníschopný. To podle mého názoru není vhodná cesta. Je to cesta samozřejmě možná, ale je třeba to zvážit. Nehlasovat je možné, neúčastnit se volby je politický postoj a myslím, že pro to není v této technické záležitosti místa.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dalším přihlášeným je pan poslanec Dobeš.

 

Poslanec Josef Dobeš: Ještě jednou dobrý den. Já považuji za důležité, protože mám pocit, že svým vyjádřením stanoviska našeho klubu jsem rozpoutal tuto diskusi, která z mého pohledu šla velmi špatným směrem. Stanovisko Věcí veřejných je, že my si velmi vážíme všech čtyř kandidátů, kteří tady jsou, a nemíníme posuzovat jejich váhu, jejich odbornost, jejich morální profil. Pro nás jsou všichni čtyři po této stránce důstojnými kandidáty. My jsme se opírali o stanovisko legislativního odboru a zde dovolte, že jsme nováčky a že to pro nás má poměrně silnou váhu, možná od vás, matadorů Poslanecké sněmovny, kteří tomu tak nedávají takový důraz, my si velmi vážíme profilu našich kandidátů, ale u jednoho kandidáta cítíme, že v jeho nominaci je něco špatně formálního, a proto jsme zde dali své stanovisko. Nic to není proti žádnému z kandidátů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Do faktické poznámky mám přihlášeného pana poslance Škromacha, poté pana poslance Skokana a poté pana poslance Haška. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP