Stenografický zápis 1. schůze, 24. června 2010


(Jednání zahájeno v 10.01 hodin.)

Předsedající Miroslava Němcová


6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

Poslanec Jan Vidím
Předsedající Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.46 hodin.)

Předsedající Miroslava Němcová


8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

Poslanec František Dědič


9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

Předsedající Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Vidím
Předsedající Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.00 hodin.)

Předsedající Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.11 hodin.)
(Na žádost poslaneckého klubu ODS byla přestávka prodloužena do 14.25 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec David Rath
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec David Rath
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Zdeněk Škromach


11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.46 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím


12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím


15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jan Vidím


16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 16.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.28 hodin.)

Poslanec Jan Vidím
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny


(Schůze skončila v 16.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP