Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Milada Halíková

Schůze: 4, 9, 11, 13, 14, 16, 25, 33, 40, 46, 53, 54, 57

4. schůze (7. 9. 2010)

2. Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb. /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 13 (7. 9. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

část č. 2 (7. 12. 2010)

135. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 220 (16. 12. 2010)

11. schůze (21. 12. 2010)

části č. 1-2 (21. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 188/ - třetí čtení
část č. 210 (11. 2. 2011)

102. Ústní interpelace
část č. 88, část č. 97 (3. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

28. Návrh poslanců Milady Halíkové, Jana Klána a dalších na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání (zákon o nájemném z bytů) /sněmovní tisk 163/ - prvé čtení
části č. 66-67 (16. 3. 2011)

103. Ústní interpelace
část č. 148, část č. 154 (24. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 188/4/ - vrácený Senátem
část č. 119 (3. 5. 2011)

112. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 /sněmovní tisk 314/  
část č. 237 (6. 5. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení
část č. 64 (26. 10. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

77. Ústní interpelace
části č. 234-235 (9. 2. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

část č. 160 (12. 6. 2012)

80. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení
část č. 314 (22. 6. 2012)

111. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 /sněmovní tisk 675/
část č. 229 (14. 6. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - druhé čtení
část č. 47 (18. 9. 2012)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

85. Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/ - prvé čtení
část č. 230 (17. 5. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

192. Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/ - druhé čtení
část č. 92 (18. 6. 2013)

57. schůze (7. - 16. 8. 2013)

21. Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení
část č. 82 (8. 8. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP