(14.40 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych samozřejmě nevystupoval, ovšem není možné, aby na půdě této Poslanecké sněmovny předseda poslaneckého klubu, který nás tady zdržoval dlouhé týdny nesmyslnými obstrukcemi, nyní přišel a volal po tom, abychom racionálně jednali a abychom proboha nezdržovali zařazováním nových bodů. Já si myslím, že kterýkoliv předseda poslaneckého klubu tady v Poslanecké sněmovně by měl právo s něčím takovým vystoupit, s výjimkou jediného, a tím je předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany.

Byla to ODS, která objevila obstrukce, byla to ODS, která prohlásila, že obstrukce je legitimní nástroj politického boje a že využije obstrukcí k tomu, aby zabrzdila a zastavila chod Poslanecké sněmovny. Já jsem rád, že v uplynulých týdnech ODS dospěla k jinému názoru, protože se ukázalo, že voliči s něčím takovým nesouhlasí, že jim tyto metody nejsou nikterak příjemné ani sympatické a že si přejí, aby tady byla funkční Poslanecká sněmovna. Já jsem rád, že ODS tuto metodu opustila a že už na této schůzi Poslanecké sněmovny - doufám - obstrukce používat nebude.

Proto si myslím, že by pan předseda Tluchoř neměl s těmito poznámkami vystupovat na plénu Poslanecké sněmovny. Možná by mohl požádat někoho jiného z nějakého jiného poslaneckého klubu, aby zde hovořil o možném zdržování či nezdržování schůze, ale neměl by to být nikdo z Občanské demokratické strany. Všichni jsme tady viděli pana poslance Nečase, který zde sáhodlouze četl texty, které neměly nic společného s projednávanými body, všichni jsme viděli potlesk poslanců ODS směrem k poslanci Kalouskovi, který zde také prováděl několikahodinové exkurzy do oblastí, které vůbec nesouvisely s projednávanými body. To byla ta chvíle, kdy měl vystoupit pan předseda Tluchoř a požadovat návrat k věcnému jednání Poslanecké sněmovny a požadovat po nás, abychom šetřili časem.

A pokud jde o zdravotnické poplatky, musím říci, že mě velmi překvapila slova nového úřadujícího předsedy Občanské demokratické strany, že je ochoten diskutovat o zrušení poplatků za recept. Já myslím, že to je pozitivní posun, a proto navrhujeme na program Poslanecké sněmovny, abychom předsunuli náš návrh na zrušení zdravotnických poplatků. Chtěl bych informovat poslance Občanské demokratické strany, že máme připravený pozměňující návrh, který umožní právě zrušení poplatků za recept. Jestliže tedy platí slova úřadujícího předsedy Občanské demokratické strany pana Nečase, že on je ochoten něco takového podpořit, pak ať se ukáže v praxi, zdali to tak je, nebo zdali je to zase podvod na voličích, jak se ODS tohoto podvodu dopustila před minulými volbami do Poslanecké sněmovny, kdy tentýž poslanec Nečas sliboval v přímém televizním přenosu, že Občanská demokratická strana nikdy poplatky nezavede.

My bychom, vážený pane předsedo poslaneckého klubu ODS prostřednictvím pana předsedajícího, nikdy nenavrhovali projednání novely zákona, která ruší zdravotnické poplatky, kdyby nebylo výroku vašeho úřadujícího předsedy Nečase, který připustil možnost, že by ODS hlasovala pro zrušení poplatků za recept. Myslím si, že by nám občané vyčítali, kdybychom se nepokusili tohoto pozitivního okna, této příležitosti, využít ještě v tomto volebním období a nepokusili se ještě v tomto volebním období zrušit poplatek za recept. Proč ne? Byl by to užitečný kompromis pro všechny občany České republiky. My jsme připraveni, pokud by toto druhé čtení proběhlo, tento návrh načíst. Pokud by ODS podpořila zrušení poplatku za recept, jak o tom mluví pan Nečas, pak můžeme udělat mimořádnou schůzi Sněmovny, můžeme ten zákon definitivně schválit ve třetím čtení a poslat ho do Senátu, kde jistě získá podporu jak senátorů ODS, tak senátorů sociální demokracie. To je ten důvod, proč znovu navrhujeme, abychom jednali o zrušení zdravotnických poplatků. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. O slovo se přihlásil pan předseda Tluchoř. Prosím, máte slovo, pane předsedo. Připraví se paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já jsem rád, že pan předseda Sobotka dosud nenavrhl zakázat mi vystupovat v této Poslanecké sněmovně. Jistě by většinu pro to tady asi našel v té levé části spektra.

Já si myslím, že je evidentní, že žádné takovéto vyjádření, že poslanci ODS jsou připraveni takovéto opatření podpořit, nezaznělo. A pokud pana předsedu toto uklidňuje, tak ho o tom mohu naprosto bez problémů ubezpečit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Jacques, připraví se pan poslanec Ondřej Liška. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych požádala o pevné zařazení bodu číslo 23, sněmovního tisku 815, druhé čtení. Dovolím si poněkud obšírněji zdůvodnit, proč s tímto návrhem přicházím. Obšírněji proto, protože jsem se desetkrát pokoušela o totéž stručně v uplynulých měsících na uplynulých schůzích. Kdykoli jsem se o to pokusila stručně, tvrdě jsem narazila a nikdy jsem nezískala potřebný počet hlasů pro to, aby návrh, se kterým přicházím, byl alespoň zařazen na program schůze tak, že by měl šanci, aby o něm bylo hlasováno.

Jedná se o návrh novely trestního řádu, v jehož důsledku by měl být zmírněn takzvaný náhubek pro novináře. Jistě všichni víte, o co jde, a jistě to vědí také diváci u televizních obrazovek. To zdůrazňuji proto, aby bylo zřejmé, že chci, aby toto hlasování bylo již teď pod veřejnou kontrolou jako hlasování o věci samé.

Před rokem, když tato problematická novela vstoupila v platnost, všechna média se velice hlasitě ozvala a s alarmujícím prohlášením se přihlásili také šéfredaktoři všech důležitých deníků a týdeníků. Dokonce se sešli s premiérem Fischerem, aby věc řešili. Vláda na to konto reagovala, přišla s vládním návrhem, který se v zásadní míře kryl s tím, s čím přišla také poslanecká novela, kterou jsme iniciovali hned v dubnu loňského roku. Následovala roční anabáze velice pomalého a zdlouhavého legislativního procesu, ať už se jednalo o první čtení tady na plénu Poslanecké sněmovny, které se nedařilo zařadit, ale i jednání na ústavněprávním výboru, které musím naopak pochválit, protože ačkoliv se jedná o konfliktní materii, podařilo se nám pod vedením předsedy výboru dospět ke komplexnímu pozměňujícímu návrhu, který přijímá teze, se kterými přicházela vládní novela. Poslanecká novela se stala jakýmsi nosičem pro tuto požadovanou změnu. Kompromis, který jsme si dohodli, byl přijat ústavněprávním výborem myslím téměř jednomyslně a zároveň s ním byla uzavřena dohoda, že jednotliví zástupci politických klubů dojednají podporu tomuto návrhu také na plénu Poslanecké sněmovny ve druhém a třetím čtení tak, aby mohl být návrh schválen do konce funkčního období této Sněmovny. Tento návrh byl realistický z hlediska obsahového, čili toho vyjednaného kompromisu, který je velmi jednoduchý, ale zároveň efektivně odstraňuje problém, na který upozorňují mezinárodní organizace, ať už je to OBSE, nebo neziskové organizace zahraničního významu, jako třeba Reportéři bez hranic, a samozřejmě naše mediální obec. O tom už jsem hovořila.

Je potřeba říci, že to, co jsme zvládli v ústavněprávním výboru, byť nám to trvalo dva měsíce a bylo to poměrně pracné, byly sliby chyby z hlediska toho, co se děje tady na půdě Poslanecké sněmovny. Tady se jednoduše nedaří zařadit tento bod na program jednání schůze.

Já bych v této souvislosti chtěla říci, že také senátoři podali ústavní stížnost, která se věci věnuje, a někteří z vás říkají, že je třeba počkat na verdikt Ústavního soudu, který teprve určí, zda problém existuje, nebo neexistuje, a pak se bude tato námitka řešit. Já bych v této souvislosti chtěla říci, že jednání u Ústavního soudu může trvat ještě nějakou dobu, na verdikt teprve čekáme, ale ať už Ústavní soud rozhodne jakkoliv, i kdyby rozhodl ve prospěch této stížnosti, může pouze část zákona zrušit, nikoliv nahradit. A to je důvod, proč zde existuje poslanecká iniciativa, která již paralelně s touto ústavní stížností a v očekávání verdiktu Ústavního soudu věc řeší tím, že konkrétní prvek v tomto zákoně mění dříve, než Ústavní soud rozhodne o jeho zrušení bez náhrady.

Ráda bych zdůraznila, že obstrukce, která probíhá při schvalování tohoto bodu při jednání o programu schůze, se tváří zdánlivě nevinně, a už jsme to tady zažili. Hovoří se o tom, že máme tolik bodů, že prostě není možné je všechny projednat. Zní to zdánlivě logicky a argument "prostě se to nestihlo" se dá velmi dobře využít také ve vztahu k veřejnosti a médiím, protože my tím, že ten bod nezařadíme na program, jaksi nemusíme vyložit karty na stůl, jeden každý poslanec a poslankyně nemusí říci, jak se staví k samotnému návrhu, konkrétně zda chtějí, či nechtějí ponechat médiím pomyslný náhubek, a tím vlastně věc zůstává tak, jak byla, nikdo za ni nemůže, nikdo za to nezodpovídá a vše zůstane při starém. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP