(18.00 hodin)
(pokračuje Němec)

Takže pojďme se bavit o tom, že vezmeme ten náš návrh, budeme se bavit o tom tématu a ten lidovecký návrh, který je vlastně dneska mrtvý, protože bylo na rozpočtovém výboru přerušeno jeho projednávání, tak ten už prosím opusťme. Vezměme ty pozměňovací návrhy, které máme, udělejme kulatý stůl a bavme se na toto téma velmi vážně a seriózně. A nemusí to být formou třicetiminutových expozé tady, když odborná debata má probíhat ve výborech této Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Němcovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Cyril Svoboda - ale k faktické poznámce. Pak řádně přihlášení poslanci Petr Braný a Miroslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Já samozřejmě si také vážím svého kolegy. To není osobní. Ale na rozpočtovém výboru jsem na dvou zasedáních byl a vydržel jsem celou dobu, co se jednalo. Ale ve chvíli, kdy mi bylo řečeno, že už je uzavřená dohoda a že se na tom nebude měnit vůbec nic, tak není důvod, proč bych tam seděl a poslouchal, jak je uzavřená dohoda. A ústavní právo každého vystoupit ve Sněmovně je ctěno.

Já budu velmi rád, když dojde k dohodě, a když dojde ale k dohodě, že se taky vezme něco z návrhu našeho, protože ten náš návrh je ku prospěchu. Jestliže se říká, že takzvaně tomu máme rozumět, a rozumět znamená akceptovat pouze to, co si myslí jiní, to není ještě otázka rozumných argumentů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní se slova ujme pan poslanec Petr Braný. Připraví se pan poslanec Miroslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, chtěl bych říct v této obecné rozpravě, že jsem si nečinil a ani klub KSČM nějaké ambice tvořit nový zákon. Víte, my jsme v situaci, kdy veřejnost volá, a nejenom obce a města, po tom, aby se v oblasti loterií činila určitá opatření. Proto zde je asi šest návrhů různého typu, různého rozsahu a vedle toho vláda pracuje na komplexním novém loterijním zákoně. Jak je všem známo - a teď tu nechci rozebírat ty příčiny, KSČM to určitě nebyla - je tento zákon pořád trošku v plenkách. Je v nějakém připomínkovém řízení, a když to vše půjde dobře, tak někdy koncem tohoto roku přijde do Sněmovny na jednání a mohl by být přijat někdy, odhaduji, v průběhu jara roku příštího.

No a teď jsme stáli před rozhodnutím, jestli tady budeme hrát do autu všech těch šest návrhů, které tady jsou, nebo něco učiníme. No a po široké dohodě - ne nedohodě, ale dohodě - byl přijat komplexní pozměňovací návrh rozpočtovým výborem. Tady zaznělo od kolegy Svobody, že nemá napětí z hlediska loterijních společností. Nevím tedy, jak to vnímá, ale všech velkých sedm hráčů, a pominu ty další, jsou... Jednomu silně vadí, že by obce mohly zakázat vše. Druhému vadí zase transparentnost některé oblasti z hlediska možnosti zasílání prostředků do zahraničí.

Ten návrh v podstatě řeší, že to bude se souhlasem Ministerstva financí, jak olympijský výbor, tak krajanským spolkům atd., když se tyto věci řeší.

Takže další věci jsou z hlediska vyhlášek. Tady jen abychom si připomněli, obec buď nevydá žádnou vyhlášku a loterijní průmysl působí volně v obci, zjednodušeně řečeno, nebo vydá vyhlášku, která zpřísňuje současný - výrazně zpřísňuje ten prostor, kde se nemůže tato činnost provádět. Třeba v Českých Budějovicích by to bylo historické jádro, a další a další jsou tam rozšířené otázky, kde se nemůže provozovat tato činnost, když obec vydá vyhlášku. A třetí možnost je, že obec vydá vyhlášku, že vůbec se na jejím území nemůže nic provozovat, když zjistí, že to dělá problémy. Takže je to další posun i v této oblasti a to napětí mezi těmito je velmi výrazné. A troufnu si říct a můžeme si na to vsadit, když nepřijmeme nic, tak uděláme všem v tomto loterijním průmyslu radost.

No a k těm věcem, které zde zaznívaly. Já vítám zejména povinnost odvodu pro města a obce, která když bude přijat tento komplexní pozměňovací návrh, znamená zhruba do dvou miliard navýšení příjmů měst a obcí. A zároveň jsou zde věci nevyřešené, které vidím velmi naléhavé. Přesto jsme nepodávali k tomu žádný pozměňovací návrh, například omezení počtu těch zařízení. A sympatický by byl třeba italský model dražení počtu automatů, když si řekneme na úrovni národní, kolik těch automatů chceme. Ale to už je věc, kterou musí řešit zákon, který připravuje ministerstvo.

U těch správních poplatků, o kterých je tu debata, bylo to dodnes maximálně deset milionů, teď je navrženo dvanáct a v těch pozměňovácích je toho více, taky nejdeme na štok. A zase jsem přesvědčen, že ten nový zákon musí vyřešit tuto otázku úplně jinak, a to tak, že licence budou transparentně vydávány jako třeba televizní a rozhlasové. Dostaneš licenci na deset let a zaplatíš 200 milionů. A potom každou operaci, kdy se dělají změny, budeš nějak zpoplatněn atd.

Takže tady neřešíme tou hranicí nic a už vůbec ne, že by tato hranice těch poplatků vrážela klín, jak jsem to slyšel. Ten klín spíš vráželo to, že se pro veřejně prospěšnou činnost odvádělo pod šestiprocentní hranici až do dvaceti. A KSČM je poslední v tomto, když jinde to prosazujeme, abychom podporovali malé a střední podnikání. A hlavně to vede, ukazují to čísla, k atomizaci velkých, aby snížili ty odvody a mohli ty prostředky používat jinak. Takže i tohle to je věc, kterou bych teď nebral jako vrážení klínu, ale spíš napravování tam, kde to jde, určité té rovnosti v této oblasti.

Takže to i další poznámka k této věci. Proto jakékoliv zpochybňování této dohody takzvané, nebo jak to chcete vzít, je to usnesení rozpočtového výboru většinové, povede k jednomu podle mého přesvědčení - že nepřijmeme nic a my ničemu nepomůžeme, ale můžeme se tady předhánět před veřejností, kdo je razantnější a chce větší dobro v této oblasti. A ti, kterých se to má týkat a na které to má dopadnout, budou spokojenější. A myslím si, že to budou všichni. Nenajdeme nikoho, kdo by v tomto nebyl spokojenější.

Takže já bych žádal spíš v této oblasti - ano, předkládejme návrhy, ale mějme na mysli, v jakém čase předvolebním se nacházíme a že jakékoliv procedurální průtahy další v této oblasti můžou vést k jedinému - že nepřijmeme žádné opatření.

Tolik zatím můj příspěvek do obecné rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Branému. Slova se ujme pan poslanec Miroslav Svoboda, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný. Mimo jiné chci vystoupit i jako zpravodaj toho tisku, který, jak tady bylo řečeno, je dnes již téměř mrtvý, a to je návrh Cyrila Svobody, který je v tuto chvíli přerušen. A trošilinku se přiznám, že mě vyprovokoval k vystoupení kolega Cyril Svoboda.

Já jsem se díval na jeho návrh jako zpravodaj i jako člověk, který se touto problematikou zabývá, poměrně kriticky, mimo jiné z toho důvodu, že projednáváme tuto materii v čase, který každý vnímá, jaký je, neboli to, že nám finální čas klepe na dveře. To za prvé. Za druhé proto, že jsme při zahájení projednávání těchto tisků řekli, že máme vůli ukázat, že s touto problematikou chceme něco udělat. A samozřejmě je jasná jedna věc - že k tomu, abychom, řeknu, v té maximální možné míře pojali tuto problematiku, tak je to opravdu na roční diskusi všech odborných složek, a pak z toho může vzniknout komplexní materiál, který se bude nazývat nový loterijní zákon. Ale já předpokládám, že nikdo v této místnosti neměl reálnou ambici to takto pojmout, protože to zkrátka je mimo reálný rozsah této Sněmovny. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP