(17.50 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Za druhé. Máme velkou potíž s tím, jak je v pozměňovacím návrhu uchopena pravomoc obcí. Komplexní pozměňovací návrh říká, že obec může rozhodnout o osudu sázení a prohrávání jenom obecně závaznou vyhláškou, a to pouze do budoucna. Nemůže rozhodnout zpětně. Takže pokud existuje obec, která by k dnešnímu dni žádnou vyhlášku neměla, a kdyby tam dnes přišlo rozhodnutí o instalaci hracího automatu, videoloterijního terminálu, tak tam zkrátka je a obec s tím nemůže udělat vůbec nic. A to nám vadí, že to je pouze obecné řešení a že je možné podle našeho názoru rozhodovat individuálně. Jestliže obec rozhodne, když tam někdo chce postavit benzinovou pumpu, jestli tam benzinová pumpa má být, nebo nemá být z hlediska ochrany životního prostředí, jestli v obci má být nějaká skládka, nebo ne, rozhoduje individuálně, proč by nemohla individuálně rozhodnout i v této oblasti, která se týká hazardu. S tím máme velkou potíž, protože podle mého názoru to dramaticky oslabuje roli obcí při kontrole hazardu.

Bylo mi argumentováno tím, že obce stejně dělají vyhlášky jenom na jedno volební období a že to je pro obce velmi komplikované. To není argument, že je to komplikované. Obce zvládnou hodně a argumentovat mi tím, že stejně obecně závazné vyhlášky se dělají na čtyři roky, tak to je chyba! Obecně závazná vyhláška se má dělat na dobu neurčitou, nikoliv na čtyři roky! S tím máme velmi vážnou potíž a chtěli bychom přesvědčit Sněmovnu, abychom se vrátili k individuální pravomoci obcí rozhodovat v jednotlivých případech. Takže to je námitka, kterou máme.

Potom si myslím, že dobrým úmyslem je dlážděna cesta úplně vedle. Nechci říkat do pekel, ale vedle. Jde totiž o to, jak zajistit, aby transparentním způsobem peníze z loterií a sázení šly na veřejně prospěšné účely. Návrh, který vzešel z rozpočtového výboru, říká, že každý, kdo dostane licenci na hrací automat, videoloterijní terminál, tak musí dopředu říct, komu všemu bude poskytovat prostředky na veřejně prospěšné účely, a to smluvně, čímž podle mého názoru vyloučíme řadu malých. Já si nedokážu představit, že tam někdo předloží třeba 60 smluv nebo 30 smluv, komu všemu bude poskytovat toto dobrodiní, protože to bude muset dopředu sdělit smlouvou. Jinak se zase budou podmínky licence měnit. Vůbec nechápu, proč by to nemohlo být potom individuální rozhodnutí. A rozumím tomu, že by mohla být přísná vazba kontroly, kam peníze jdou a k jakému účelu jsou tyto peníze použity. Ale vidím jako chybu, že to je podmínka na začátek a že to musí být smluvně předloženo, protože podle mě řada malých - hasičů, drobných tělovýchovných jednot, já nevím kdekoho - bude vyloučena, protože nikdo na ně ve smlouvě na počátku nebude pamatovat.

A to, co nám vadí nejvíce, je, že se vkládá klín dokonce mezi rodinu těch, co provozují loterie a sázení, protože tento návrh, jak vzešel z rozpočtového výboru, říká, že vlastně se placení vyhne Sazce. Protože tam je horní limit odvodu 10 mil.; je tam tedy pozměňovací návrh na 12, náš je na 50, ale možná že pan kolega Sobotka má ještě nějaký jiný návrh, ale pokud by to zůstalo tak, jak to navrhuje tzv. kompromis rozpočtového výboru, tak Sazka zaplatí 10 mil. z videoloterijních terminálů a zavřela se voda! A jak k tomu, v uvozovkách, přijdou chudáci ostatní, co mají hrací automaty, kasina, budou platit více! A to je otázka, jestli to chceme, nebo nechceme, protože vložení klínu do tohoto prostředí povede k permanentnímu napětí a není to dobře. To znamená, má-li tíha dopadnout na všechny, má dopadnout rovnoměrně. Osobně za sebe říkám, jsme připraveni se bavit i o výši - třeba 20 %, co jsme navrhli, se může zdát celé Sněmovně příliš mnoho, ale není možné vkládat tento klín do tohoto podnikatelského prostředí, protože to samo o sobě povede samozřejmě k tomu, že to nemůže nikdy fungovat.

Byl bych velmi rád, kdyby Sněmovna sebrala odvahu a dopracovala návrh aspoň podle pozměňovacího návrhu, který my předkládáme. Možná že předloží ještě někdo další rozumný pozměňovací návrh, ale to, co vzešlo z rozpočtového výboru jako dohoda, je vlastně pouze hra na regulaci a je to pouze hra na zpoplatnění. To je moje hluboké přesvědčení a bylo by to smutné, protože kdybychom to takto schválili, tak si někteří udělají čárku, že už jsme to vyřešili, a jede se dál. Myslím si, že tady budou jiní vítězové, nikoliv Poslanecká sněmovna a veřejnost, protože s hazardem je potřeba něco učinit.

Takže já to tady říkám v klidu, jak to vidíme. Náš pozměňovací návrh je ještě trošku širší, ale teď nechci jít do všech detailů. Ale opakuji, že není možné vzít jenom návrh, který vzešel jako kompromis z rozpočtového výboru, protože to není řešení tohoto problému a potom by se muselo jenom pokračovat dál. A znovu nabádám k tomu, abychom tedy měli větší odvahu, aby bylo jasné, že nejsme zlobbováni a že nás tady nikdo neovlivňuje, protože ze všeho nejhorší by bylo, aby byl důvodný dojem, opakuji důvodný dojem, že ti, kteří provozují loterie a sázení, mají větší vliv než my, že si ovlivňují sami prostředí pro sebe. A my jenom za to, že nám někde někdo dá na nějaké veřejně prospěšné účely nějaké peníze, na to jdeme a říkáme, hlavně klid, abychom neměli žádné napětí.

Takže je to velká výzva. Voláme po pořádku v této věci a pořádek znamená podle mého názoru vrátit se co nejblíže k návrhu, který jsme my předložili, nebo - a tím úplně končím, abych Sněmovnu dlouho neotravoval - k tomu prapůvodnímu návrhu ministra Janoty, který mi ukázal na Ministerstvu financí. To jsem tedy řekl, že kdyby prošel jeho návrh tak, jak je, tak jsme ochotni i my couvnout z našeho návrhu, protože to se mi zdálo jako kompromisní řešení, které možné bylo. Ale to, co vzešlo z rozpočtového výboru, je podle mě projev pouze vnějších tlaků, které do Sněmovny nepatří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Cyrilovi Svobodovi, že nechtěl dále otravovat, jak on řekl, Sněmovnu. Jinak to byl samozřejmě projev, který každý poslanec tady může přednést.

V obecné rozpravě pokračuje vystoupením ještě jednou Pavla Němce a potom se připraví pan poslanec Petr Braný. Potom pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, předsedo vlády, členové vlády, kolegyně, kolegové, já už jsem nechtěl vystupovat, ale když jsem tady poslouchal tu několikaminutovou, možná desítekminutovou přednášku pana kolegy Svobody, jakkoliv si ho vážím a myslím si, že ukázal ve svém projevu, že má zájem o toto téma, že částečně ho asi i pochopil a je to dobře. (Nesouhlasné gesto posl. Svobody a smích některých poslanců v levé části sálu.)

Chci tady říct jednu věc. Mě na něm mrzí to, že on nám tady půl hodiny něco přednáší, ale když rozpočtový výbor řešit tyto dva návrhy, tak pan předseda Svoboda tam řekl dvě věty a poté prohlásil: "Já odcházím na jednání své strany." A to si myslím, že není úplně dobře, protože tam byla přesně půda pro odbornou debatu, tam jsme se mohli bavit nad pozměňovacím návrhem, a ne tady potom na plénu Sněmovny probírat v půlhodinovém expozé tyto věci. Mě to strašně mrzí a zapadá mi to do scénáře, že lidová strana vlastně dneska funguje tak jako ambivalentně. Když se podívám na pana Kalouska, který byl vlastně dlouhodobě vrchní šéf lidové strany, tak co on dneska dělá? Pracuje si sám pro sebe, lidi ho vůbec nezajímají, dělá nám tady v právních předpisech naprostou paseku a my musíme svolávat mimořádné schůze, abychom to pak napravovali! A pan kolega Svoboda? Já si ho strašně vážím, je to právník, je vidět, že se tomu snaží rozumět, je to super, no jo, ale když je rozpočtový výbor, tak zazní věta - já odcházím na jednání své strany. A to mě strašně mrzelo!

Takže pojďme se pobavit o tom, že vezmeme všechny pozměňovací návrhy, že zkusíme najít nějaké řešení. Já nabízím podanou ruku, pojďme o tom jednat všichni a pojďme najít řešení. Jenom chci poprosit, věren své praxi na Ministerstvu financí, kdy jsem měl asi rok tu čest vést státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, tak jsem si zjišťoval názory provozovatelů sázkových her a znám to průřezově od kasin, výherních hracích přístrojů, malých, velkých, terminálů, všechno a znám i názory Svazu měst a obcí. A všichni se shodli na tom, aspoň na jednom, že je potřeba posílit pravomoci měst a obcí. Na tom dnes existuje průřezově shoda. A to je přesně návrh sociální demokracie. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP