(17.40 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já nechci zdržovat probíhající druhé čtení návrhu zákona. Jsem rád, že bylo zařazeno na program schůze Poslanecké sněmovny.

Rozpočtový výbor přijal poměrně komplexní pozměňující návrh k našemu původnímu návrhu, který byl předložen. Ten komplexní pozměňující návrh výrazně rozšiřuje původní záměr předkladatelů, kteří se soustředili pouze na regulaci, maximální rozšíření práv obcí a maximální posílení transparentnosti použití výtěžku. Jsem tedy přesvědčen, že je ještě důležité, aby komplexní pozměňující návrh, který byl přijat rozpočtovým výborem, byl posouzen ve všech aspektech tak, abychom se mohli definitivně rozhodnout potom v rámci třetího čtení, zdali skutečně oproti tomu původnímu návrhu, tak jak byl předložen, přináší pozitivní posun či nikoliv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zástupci navrhovatelů a prosím pana zpravodaje, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych vás pouze chtěl seznámit s tím, že byl přijat komplexní pozměňující návrh, který nese označení 971/2 a který vám byl včera ve 13.30 hodin rozdán do vašich kastlíků na jednotlivých pracovištích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa. Budu přihlášky postupně evidovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, členové vlády, kolegyně, kolegové, nehodlám dnes příliš hovořit o hazardních hrách. Myslím si, že z tohoto místa jsem tady už na toto téma řekl poměrně hodně. Chci se jenom přihlásit k tomu, jak jsem tady hovořil o svém možném střetu zájmů - tady žádný střet neexistuje. A odkazuji na všechny skutečnosti, které jsem zde od tohoto místa už řekl.

A pokud jde o ten návrh, komplexní pozměňovací návrh, a pokud jde o pozměňovací návrhy, které už byly podány, k tomuto mám ambici se vyjádřit až v rámci třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Pokud to tedy mám vnímat tak, že budete mít pozměňovací návrh, tak prosím o přihlášku do podrobné rozpravy, protože v obecné rozpravě to uvést nelze. Nyní jsme v obecné rozpravě.

Přihlásil se pan Cyril Svoboda. Hlásíte se z místa, já nemohu vědět, jestli se hlásíte do obecné rozpravy, nebo do podrobné, a otevřel jsem jenom obecnou rozpravu, takže vás nechci vynechat, pane poslanče. Máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Dobře. Pane předsedající, já toho využiji a potom nemusím vystupovat dlouho v té podrobné rozpravě, protože to je v zásadě jedno, jestli vystoupím teď, nebo za chvíli.

Jak víte, my jsme také předložili návrh na omezení hazardu a náš návrh se opírá o pět principů.

První princip je založen na tom, že se řádně zpoplatní hazard a že se zaplatí za licenci na každý hrací automat, na každý konečný videoloterní terminál a že se to břemeno rozloží spravedlivě na všechny, kteří působí v této části našeho světa, v podnikání v oblasti loterií a jiných sázek. Ministerstvo financí posoudilo tento náš návrh. A liší se od ostatních návrhů v tomto: Stávající zátěž hazardu je asi 26 %. Návrhy, které jsou předloženy a buď tady jsou, nebo se projednávají, oscilují kolem těchto 26 %. To znamená, že tam není výrazná změna. A náš návrh jde na zpoplatnění na 46 %. A podle toho, jak nám to spočítalo Ministerstvo financí, pro veřejně prospěšné účely tímto může česká společnost získat navíc 5,5 mld. korun. To tváří v tvář finanční a ekonomické krizi je dobrá zpráva. Nevím, proč zrovna tato část podnikání má být vyňata, protože lidé sázejí a prohrávají i v době krize, v době nezaměstnanosti, v době sociálního ohrožení. Stále se hraje a prohrává, a je tedy spravedlivé tady řádně zpoplatnit tento hazard, sázení a loterie. A opakuji, 5,5 mld. korun podle kvalifikovaného propočtu Ministerstva financí, tím bychom vyřešili řadu problémů, o kterých jsme tady mluvili. To je ten první bod, který jsme měli v našem návrhu.

Druhý bod říká, že obec má mít právo spolurozhodovat v každém individuálním případě, pokud jde o videoloterní terminál, hrací automat, kasino. Má právo spolurozhodovat. Abychom vyloučili korupci, je důležité, aby rozhodoval vždycky stát a obec, protože jakmile to dáme jednomu, nebo druhému, tak je vždycky větší riziko, že rozhodování bude ovlivněno nějakým lobbistickým zájmem. A my říkáme, že obec a stát má individuálně rozhodnout. A obec má právo rozhodnout, kde se může hrát, nebo zda se vůbec na území obce smí hrát a prohrávat.

Třetí princip, který jsme předkládali, je, aby bylo jasné, že na veřejně prospěšné účely půjdou peníze transparentním způsobem, že není možné, aby si ti, co provozují sázení, loterie, sami určovali, kam půjdou ty peníze. Já nezpochybňuji, že řada firem dává tyto peníze transparentně na dobré účely. Ale jsme svědky toho, že ty peníze jdou třeba na nějaké podivné nadace, kde nikdo neví, co vlastně ta nadace dělá, do podivných zemí apod. Takže říkáme - nechť je na tyto peníze vidět. Navrhli jsme jako řešení, že tyto peníze půjdou prostřednictvím fondu, na který je vidět a který se zodpovídá ze své činnosti Sněmovně. Navrhli jsme Státní fond kultury. Netrváme na tom, že to nutně musí být Státní fond kultury, ale zdál se nám jako nejbližší, protože ze Státního fondu kultury se podporuje folklor, umění, bohulibé činnosti, bylo by možné zákonem třeba i určit, že se dají peníze na sport nebo něco podobného. Je to řešení.

Další bod, který jsme chtěli, je zákaz reklamy na hazard. A tam už jsem avizoval dlouhodobě, že jsme ochotni couvnout, protože se ukazuje, že absolutní zákaz je asi chyba, protože se nesmí poškodit reklama na sport a sportovní aktivity. Tak proto jsem tady dopředu avizoval, že tady je možná velká vstřícnost k dohodě.

A konečně ten kontroverzní, v uvozovkách, bod se týkal zákazu internetového sázení. Prokázali jsme, že to možné je a že to není v rozporu s žádným právem Evropských společenství nebo s naší právní úpravou. Že to možné je. A tam jsme byli ochotni debatovat o dlouhém přechodném období, aby ti, kteří již jsou na trhu a provozují internetové sázení, věděli, že investice vložená do jejich sázení není zlikvidována tím, že by do toho veřejná moc vtrhla a razantně jim toto podnikání zatrhla.

Vidíte, že náš přístup byl přístup konstruktivní a přístup, který podle mého názoru vede k řešení. Proto avizuji, a nebudu už potom vystupovat v té podrobné rozpravě, že pouze oznámím, že jsem rozdal tento pozměňovací návrh na lavice, odkážu na něj, abychom ho mohli zakalkulovat do našeho rozhodování.

Mezitím došlo k tomu, že rozpočtový výbor připravil komplexní pozměňovací návrh. Tento komplexní pozměňovací návrh je prezentován jako kompromisní dohoda. Za sebe říkám a za klub KDU-ČSL: S námi to dohoda není, takže je to dohoda těch, kteří se dohodli. Nikoliv dohoda s námi.

K tomuto návrhu předkládáme pozměňovací návrh taktéž. Zase oznámím, až budu v podrobné rozpravě. Jenom vystoupím a odkážu na to, že tento návrh leží na lavici.

Máme k němu tyto připomínky. Za prvé musí dojít k výraznějšímu zpoplatnění hazardu. Podle toho, co v tom návrhu je, půjde o to, že se navýší příjem státního rozpočtu o několik desítek milionů korun. A to je málo. Náš návrh tedy povede k tomu, že by se alespoň zvedl ten příspěvek na 2,2 mld. korun a že při zavedení místního poplatku bychom mohli získat ještě 1 mld. korun, takže bychom celkově získali asi 3,2 mld. korun. To je při zemi, to není nic arogantního. A tento návrh, který předkládáme a budeme o něm hlasovat, myslím, tímto řešením je. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP