(15.40 hodin)
(pokračuje Bursík)

Ale já se táži: Jaký zisk z toho má obyvatel České republiky? Jak se to projevilo na ceně elektřiny? Jak se to projevilo na zlepšení stavu životního prostředí a snížení emisí skleníkových plynů? A odpovídám: nijak, nijak, nijak! Pouze zisk elektrárenské společnosti.

A teď je zde úprava, kde věnujeme 68 mld. korun, které by stát mohl využít na celou sérii opatření nejenom v oblasti zlepšení stavu životního prostředí a zlepšení životních podmínek pro obyvatele, protože elektrárenství je největším producentem znečišťujících látek, ale neprojeví se to nijak ani na ceně elektřiny, protože nejsou žádná pravidla, kterými by vláda zavázala elektrárenskou společnost ČEZ a další společnosti, jak s tím naloží.

Jestli dovolíte, dám vám příklad. V průměru 60 až 70 % energie, kterou spotřebujeme v domácnostech, je energie na vytápění a na ohřev teplé vody. Programy, které stát rozběhl a které může poskytnout domácnostem, bytovým domům, panelovým domům k tomu, aby zateplily, aby snížily náklady na energie, aby se to projevilo pozitivně na účtech za elektřinu a za teplo, aby se to projevilo pozitivně na životním prostředí, tak pro tyto programy, které běží v celé Evropě - a Evropa se zavázala, že zvýší efektivitu o 9 % v následujících šesti letech - potřebuje Česká republika finanční zdroje. My se ale takových finančních zdrojů zbavujeme a dáváme je s poklonou, bez jakýchkoli podmínek, aniž by tam bylo jakékoli protiplnění a garance, že elektrárenské společnosti cokoli pozitivního navíc udělají pro životní prostředí, zdarma.

Tolik moje krátká argumentace ve prospěch pozměňovacího návrhu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru pro životní prostředí. Zdůrazňuji, jestliže Poslanecká sněmovna přijme tento pozměňovací návrh, vytvoří tím rezervu ve výši téměř 70 mld. korun, o které bude možno rozhodnout systémově na základě pokynů Evropské komise a zajistit co nejefektivnější využití těchto finančních prostředků ve prospěch obyvatel České republiky, jejich životního prostředí i modernizace české elektroenergetiky k výrobě elektřiny a výroby tepla.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Táži se, zda si ještě někdo další přeje vystoupit v rozpravě. Pokud tomu tak není, rozpravu... Pan předseda Kováčik má slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, i ta poslední řeč nás, poslanecký klub KSČM, vede k tomu, abychom se nad záležitostí ještě jednou poradili. Proto vás v této chvíli žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání půl hodiny. Současně svolávám poslanecký klub hned teď do prostor klubu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, vaší žádosti bezprostředně vyhovím a sejdeme se zde v 16.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.44 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP